Proverbe 29

1. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor, va fi zdrobit deodată și fără leac. –
2. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. –
3. Cine iubește înțelepciunea înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele risipește averea. –
4. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. –
5. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. –
6. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. –
7. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. –
8. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. –
9. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. –
10. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. –
11. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. –
12. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. –
13. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi,
14. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr, își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. –
15. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. –
16. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. –
17. Pedepsește-ți fiul, și el îți va da odihnă, și îți va aduce desfătare sufletului. –
18. Când nu este nici o descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu; dar ferice de poporul care păzește legea! –
19. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. –
20. Dacă vezi un om care vorbește nechibzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. –
21. Slujitorul pe care-l răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. –
22. Un om mânios stârnește certuri, și un înfuriat face multe păcate. –
23. Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. –
24. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul, și nu spune nimic. –
25. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. –
26. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia.
27. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.


Selectați alt capitol de mai jossus