Proverbe 6

1. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul,
2. dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale,
3. fă totuși lucrul acesta, fiule: dezleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău! De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ, și stăruie de el.
4. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale!
5. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului, și ca pasărea din mâna păsărarului…
6. Du-te la furnică, leneșule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, și înțelepțește-te!
7. Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân;
8. totuși își pregătește hrana vara, și strânge de ale mâncării în timpul secerișului.
9. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău?
10. Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi!…
11. Și sărăcia vine peste tine, ca un hoț, și lipsa, ca un om înarmat.
12. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură,
13. clipește din ochi, dă din picior, și face semne cu degetele.
14. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una, și stârnește certuri.
15. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate; va fi zdrobit deodată, și fără leac.
16. Șase lucruri urăște Domnul, și chiar șapte Îi sunt urâte:
17. ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile… care varsă sânge nevinovat,
18. inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău,
19. martorul mincinos, care spune minciuni, și cel ce stârnește certuri între frați.
20. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău, și nu lepăda învățătura mamei tale:
21. leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât.
22. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat, și îți vor vorbi la deșteptare!
23. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.
24. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine.
25. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei, și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei.
26. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine, și femeia măritată întinde… o cursă unui suflet scump.
27. Poate cineva să ia foc în sân, fără să i se aprindă hainele?
28. Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși, fără să-i ardă picioarele?
29. Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său: oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.
30. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame;
31. Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă.
32. Dar cel ce preacurvește cu o femeie este un om fără minte, singur își pierde viața cine face așa.
33. Nu va avea decât rană și rușine, și ocara nu i se va șterge.
34. Căci gelozia înfurie pe un bărbat, și n-are milă în ziua răzbunării;
35. nu se uită la nici un preț de răscumpărare, și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.


Selectați alt capitol de mai jossus