Psalmul 105

1. Lăudați pe Domnul, chemați Numele Lui! Faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui!
2. Cântați, cântați în cinstea Lui! Vorbiți despre toate minunile Lui!
3. Făliți-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
4. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat Fața Lui!
5. Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile și de judecățile rostite de gura Lui,
6. sămânță a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleșii Săi!
7. Domnul este Dumnezeul nostru: Judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.
8. El Își aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduințele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,
9. de legământul, pe care l-a încheiat cu Avraam, și de jurământul, pe care l-a făcut lui Isaac;
10. El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veșnic pentru Israel,
11. zicând: "Ție îți voi da țara Canaanului ca moștenire, care v-a căzut la sorț."
12. Pe atunci ei erau puțini la număr, foarte puțini la număr, și străini în țară;
13. mergeau de la un neam la altul, și de la o împărăție la un alt popor;
14. dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească, și a pedepsit împărați din pricina lor.
15. "Nu vă atingeți de unșii Mei, – a zis El – și nu faceți rău prorocilor Mei!"
16. A chemat foametea asupra țării, și a tăiat orice mijloc de trai.
17. Le-a trimis înainte pe un om; Iosif a fost vândut ca rob.
18. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare,
19. până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el, și până când l-a încercat Cuvântul Domnului.
20. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile, și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.
21. L-a pus domn peste casa lui, și dregătorul tuturor averilor lui,
22. ca să lege după plac pe domnitorii lui, și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea.
23. Atunci Israel a venit în Egipt, și Iacov a locuit în țara lui Ham.
24. Domnul a înmulțit pe poporul Său foarte mult, și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.
25. Acestora le-a schimbat inima, până acolo că au urât pe poporul Lui, și s-au purtat mișelește cu robii Săi.
26. A trimis pe robul Său Moise, și pe Aaron, pe care-l alesese.
27. Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în țara lui Ham.
28. A trimis întuneric și a adus negura, ca să nu fie neascultători la Cuvântul Lui.
29. Le-a prefăcut apele în sânge, și a făcut să le piară toți peștii.
30. Țara lor a forfotit de broaște, până în odăile împăraților lor.
31. El a zis, și au venit muște otrăvitoare, păduchi pe tot ținutul lor.
32. În loc de ploaie le-a dat grindină, și flăcări de foc în țara lor.
33. Le-a bătut viile și smochinii, și a sfărâmat copacii din ținutul lor.
34. El a zis, și au venit lăcuste, lăcuste fără număr,
35. care au mâncat toată iarba din țară, și au mistuit roadele de pe câmpiile lor.
36. A lovit pe toți întâii născuți din țara lor, toată pârga puterii lor.
37. A scos pe poporul Său cu argint și aur, și nici unul n-a șovăit dintre semințiile Lui.
38. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei.
39. A întins un nor, ca să-i acopere, și focul, ca să lumineze noaptea.
40. La cererea lor, a trimis prepelițe, și i-a săturat cu pâine din cer.
41. A deschis stânca, și au curs ape, care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.
42. Căci Și-a adus aminte de Cuvântul Lui cel sfânt, și de robul Său Avraam.
43. A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleșii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.
44. Le-a dat pământurile neamurilor, și au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,
45. ca să păzească poruncile Lui, și să țină legile Lui. Lăudați pe Domnul!


Selectați alt capitol de mai jos



sus