Psalmul 108

(O cântare. Un psalm al lui David.)
1. Gata îmi este inima să cânte, Dumnezeule! Voi cânta, voi suna din instrumentele mele; aceasta este slava mea!
2. Deșteptați-vă, alăută și harfă! Mă voi trezi în zori de zi.
3. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, Te voi cânta printre neamuri.
4. Căci mare este bunătatea Ta și se înalță mai presus de ceruri, iar credincioșia Ta până la nori.
5. Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, și fie slava Ta peste tot pământul!
6. Pentru ca preaiubiții Tăi să fie izbăviți, scapă-ne prin dreapta Ta, și ascultă-ne!
7. Dumnezeu a vorbit în sfințenia Lui: "Voi birui, voi împărți Sihemul, voi măsura valea Sucot;
8. al Meu este Galaadul, al Meu Manase; Efraim este întăritura capului Meu, și Iuda, toiagul Meu de cârmuire;
9. Moab este ligheanul în care Mă spăl; Îmi arunc încălțămintea asupra Edomului; strig de bucurie asupra țării Filistenilor!"
10. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom?
11. Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat, și care nu vrei să mai ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre?
12. Dă-ne ajutor în necaz, căci zadarnic este ajutorul omului.
13. Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi; El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.


Selectați alt capitol de mai jossus