Psalmul 11

(Către mai marele cântăreților. Făcut de David.)
1. La Domnul găsesc scăpare! Cum puteți să-mi spuneți: "Fugi în munții voștri, ca o pasăre?"
2. Căci iată că cei răi încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns celor cu inima curată.
3. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit?
4. Domnul este în Templul Lui cel sfânt, Domnul Își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii Lui privesc, și pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor.
5. Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia.
6. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă: un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte.
7. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea, și cei neprihăniți privesc Fața Lui.


Selectați alt capitol de mai jossus