Psalmul 110

(Un psalm al lui David.)
1. Domnul a zis Domnului meu: "Șezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale." –
2. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii Tale, zicând: "Stăpânește în mijlocul vrăjmașilor Tăi!"
3. Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îți aduni oștirea; cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.
4. Domnul a jurat, și nu-I va părea rău: "Tu ești preot în veac, în felul lui Melhisedec." –
5. Domnul, de la dreapta Ta, zdrobește pe împărați în ziua mâniei Lui.
6. El face dreptate printre neamuri: totul este plin de trupuri moarte; El zdrobește capete pe toată întinderea țării.
7. El bea din pârâu în timpul mersului: de aceea Își înalță capul.


Selectați alt capitol de mai jossus