Psalmul 112

1. Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul, și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!
2. Sămânța lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.
3. El are în casă bogăție și belșug, și neprihănirea lui dăinuiește în veci.
4. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător și drept.
5. Ce bine-i merge omului care face milă și împrumută pe altul, și care își rânduiește faptele după dreptate!
6. Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ține în veci.
7. El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.
8. Inima îi este mângâiată, n-are nici o teamă, până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui.
9. El este darnic, dă celor lipsiți; milostenia lui ține în veci; capul i se înalță cu slavă.
10. Cel rău vede lucrul acesta, și se mânie, scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămân neîmplinite.


Selectați alt capitol de mai jossus