Psalmul 113

1. Lăudați pe Domnul! Robii Domnului lăudați, lăudați Numele Domnului!
2. Fie Numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac!
3. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat.
4. Domnul este înălțat mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de ceruri.
5. Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus?
6. El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ.
7. El ridică pe sărac din țărână, înalță pe cel lipsit din gunoi.
8. ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său.
9. El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul!


Selectați alt capitol de mai jossus