Psalmul 115

1. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta!
2. Pentru ce că zică neamurile: "Unde este Dumnezeul lor?"
3. Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea.
4. Idolii lor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești.
5. Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd,
6. au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miroase,
7. au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg; nu scot nici un sunet din gâtlejul lor.
8. Ca ei sunt cei ce-i fac; toți cei ce se încred în ei.
9. Israele, încrede-te în Domnul! El este ajutorul și scutul lor.
10. Casa lui Aaron, încrede-te în Domnul! El este ajutorul și scutul lor.
11. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul! El este ajutorul și scutul lor.
12. Domnul Și-aduce aminte de noi: El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron,
13. va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari.
14. Domnul să vă înmulțească tot mai mult, pe voi și pe copiii voștri!
15. Fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământul!
16. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.
17. Nu morții laudă pe Domnul, și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii,
18. ci noi, noi vom binecuvânta pe Domnul, de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul!


Selectați alt capitol de mai jossus