Psalmul 12

(Către mai marele cântăreților. De cântat pe harfa cu opt coarde. Un psalm al lui David.)
1. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pier credincioșii dintre fiii oamenilor.
2. Oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută.
3. Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie,
4. pe cei ce zic: "Suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi: cine ar putea să fie stăpân peste noi?"
5. "Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum", zice Domnul, "Mă scol, și aduc mântuire celor obijduiți."
6. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ, și curățit de șapte ori. –
7. Tu, Doamne, îi vei păzi, și-i vei apăra de neamul acesta pe vecie.
8. Pretutindeni mișună cei răi, când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.


Selectați alt capitol de mai jossus