Psalmul 125

(O cântare a treptelor.)
1. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.
2. Cum este înconjurat Ierusalimului de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul Său, de acum și până în veac.
3. Căci toiagul de cârmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire.
4. Doamne, varsă-Ți binefacerile peste cei buni, și peste cei cu inima fără prihană!
5. Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău! Pacea să fie peste Israel!


Selectați alt capitol de mai jossus