Psalmul 129

(O cântare a treptelor.)
1. Destul m-au asuprit din tinerețe – s-o spună Israel! –
2. destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit.
3. plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea.
4. Domnul este drept: El a tăiat funiile celor răi.
5. Să se umple de rușine și să dea înapoi, toți cei ce urăsc Sionul!
6. Să fie ca iarba de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a fi smulsă!
7. Secerătorul nu-și umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea,
8. și trecătorii nu zic: "Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!" "Vă binecuvântăm în Numele Domnului!"


Selectați alt capitol de mai jossus