Psalmul 130

(O cântare a treptelor.)
1. Din fundul adâncului, Te chem, Doamne!
2. Doamne, ascultă-mi glasul! Să ia aminte urechile Tale la glasul cererilor mele!
3. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne?
4. Dar la Tine este iertare, ca să fii temut.
5. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește, și aștept făgăduința Lui.
6. Sufletul meu așteaptă pe Domnul, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața.
7. Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea, și la El este belșug de răscumpărare!
8. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.


Selectați alt capitol de mai jossus