Psalmul 138

(Un psalm al lui David.)
1. Te laud din toată inima, cânt laudele Tale înaintea dumnezeilor.
2. Mă închin în Templul Tău cel sfânt, și laud Numele Tău, pentru bunătatea și credincioșia Ta, căci Ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor Tale.
3. În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul.
4. Toți împărații pământului Te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii Tale;
5. ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului!
6. Domnul este înălțat: totuși vede pe cei smeriți, și cunoaște de departe pe cei îngâmfați.
7. Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei, și dreapta Ta mă mântuiește.
8. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ține în veci: nu părăsi lucrările mâinilor Tale.


Selectați alt capitol de mai jossus