Psalmul 145

(O cântare de laudă a lui David.)
1. Te voi înălța, Dumnezeule, Împăratul meu, și voi binecuvânta Numele tău în veci de veci.
2. În fiecare zi Te voi binecuvânta, și voi lăuda Numele Tău în veci de veci.
3. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea Lui este nepătrunsă.
4. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale, și să vestească isprăvile Tale cele mari!
5. Voi spune strălucirea slăvită a măreției Tale, și voi cânta minunile Tale.
6. Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoșată, și eu voi povesti mărimea Ta.
7. Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate, și să se laude dreptatea Ta!
8. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate.
9. Domnul este bun față de toți, și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.
10. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta.
11. Vor spune slava împărăției Tale, și vor vesti puterea Ta,
12. ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta, și strălucirea plină de slavă a împărăției Tale.
13. Împărăția Ta este o împărăție veșnică, și stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.
14. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad, și îndreaptă pe cei încovoiați.
15. Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, și Tu le dai hrana la vreme.
16. Îți deschizi mâna, și saturi după dorință tot ce are viață.
17. Domnul este drept în toate căile Lui, și milostiv în toate faptele Lui.
18. Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima.
19. El împlinește dorințele celor ce se tem de El, le aude strigătul și-i scapă.
20. Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc, și nimicește pe toți cei răi.
21. Gura mea să vestească lauda Domnului, și orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt în veci de veci!


Selectați alt capitol de mai jossus