Psalmul 147

1. Lăudați pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut, și se cuvine să-L lăudăm.
2. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel;
3. tămăduiește pe cei cu inima zdrobită, și le leagă rănile.
4. El socotește numărul stelelor, și le dă nume la toate.
5. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.
6. Domnul sprijinește pe cei nenorociți, și doboară pe cei răi la pământ.
7. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu harfa!
8. El acoperă cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ, și face să răsară iarba pe munți.
9. El dă hrană vitelor, și puilor corbului când strigă.
10. Nu de puterea calului Se bucură El, nu-Și găsește plăcerea în picioarele omului.
11. Domnul iubește pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.
12. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane!
13. Căci El întărește zăvoarele porților, El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău;
14. El dă pace ținutului tău, și te satură cu cel mai bun grâu.
15. El Își trimite poruncile pe pământ, Cuvântul Lui aleargă cu iuțeală mare.
16. El dă zăpada ca lâna, El presară bruma albă ca cenușa;
17. El Își azvârle gheața în bucăți; cine poate sta înaintea frigului Său?
18. El Își trimite Cuvântul Său, și le topește; pune să sufle vântul Lui, și apele curg.
19. El descoperă lui Iacov Cuvântul Său, lui Israel legile și poruncile Sale.
20. El n-a lucrat așa cu toate neamurile, și ele nu cunosc poruncile Lui. Lăudați pe Domnul!


Selectați alt capitol de mai jos



sus