Psalmul 149

1. Lăudați pe Domnul! Cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui!
2. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se înveselească fiii Sionului de Împăratul lor!
3. Să laude Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba și cu harfa!
4. Căci Domnul are plăcere de poporul Său, și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i.
5. Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor!
6. Laudele lui Dumnezeul să fie în gura lor, și sabia cu două tăișuri în mâna lor,
7. ca să facă răzbunare asupra neamurilor, și să pedepsească popoarele;
8. să lege pe împărații lor cu lanțuri, și pe mai marii lor cu obezi de fier,
9. ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă! Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui. Lăudați pe Domnul!


Selectați alt capitol de mai jossus