Psalmul 21

(Către mai marele cântăreților. Un psalm al lui David.)
1. Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică, pe care i-o dai Tu. Și cum îl umple de veselie ajutorul Tău!
2. I-ai dat ce-i dorea inima, și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele.
3. Căci i-ai ieșit înainte cu binecuvântări de fericire, și i-ai pus pe cap o cunună de aur curat.
4. Îți cerea viața, și i-ai dat-o: o viață lungă pentru totdeauna și pe vecie.
5. Mare este slava lui în urma ajutorului Tău. Tu pui peste el strălucirea și măreția.
6. Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări, și-l umpli de bucurie înaintea Feței Tale.
7. Căci împăratul se încrede în Domnul; și bunătatea Celui Preaînalt îl face să nu se clatine.
8. Mâna ta, împărate, va ajunge pe toți vrăjmașii tăi, dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc,
9. și-i vei face ca un cuptor aprins, în ziua când te vei arăta; Domnul îi va nimici în mânia Lui, și-i va mânca focul.
10. Le vei șterge sămânța de pe pământ, și neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor.
11. Ei au urzit lucruri rele împotriva ta, au făcut sfaturi rele, dar nu vor izbuti.
12. Căci îi vei face să dea dosul, și vei trage cu arcul tău asupra lor.
13. Scoală-te, Doamne, cu puterea Ta, și vom cânta și vom lăuda puterea Ta.


Selectați alt capitol de mai jossus