Psalmul 24

(Un psalm al lui David.)
1. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc!
2. Căci El l-a întemeiat pe mări, și l-a întărit pe râuri.
3. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt? –
4. Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună, și nu jură ca să înșele.
5. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui.
6. Iată partea de moștenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută Fața Ta, Dumnezeul lui Iacov. –
7. Porți, ridicați-vă capetele; ridicați-vă, porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei! –
8. "Cine este acest Împărat al slavei?" – Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte.
9. Porți, ridicați-vă capetele; ridicați-le, porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei! –
10. "Cine este acest Împărat al slavei?" – Domnul oștirilor: El este Împăratul slavei! – (Oprire).


Selectați alt capitol de mai jossus