Psalmul 26

(Un psalm al lui David.)
1. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție, și mă încred în Domnul, fără șovăire.
2. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii și inima!
3. Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, și umblu în adevărul Tău.
4. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși, și nu merg împreună cu oamenii vicleni.
5. Urăsc adunarea celor ce fac răul, și nu stau împreună cu cei răi.
6. Îmi spăl mâinile în nevinovăție, și așa înconjur altarul Tău, Doamne,
7. ca să izbucnesc în mulțumiri, și să istorisesc toate minunile Tale.
8. Doamne, eu iubesc locașul Casei Tale, și locul în care locuiește slava Ta.
9. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii, nici viața cu oamenii care varsă sânge,
10. ale căror mâini sunt nelegiuite, și a căror dreaptă este plină de mită!
11. Eu umblu în neprihănire; izbăvește-mă, și ai milă de mine!
12. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvânta pe Domnul în adunări.


Selectați alt capitol de mai jossus