Psalmul 30

(Un psalm. O cântare pentru sfințirea Casei Domnului, făcută de David.)
1. Te înalț, Doamne, căci m-ai ridicat, și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine.
2. Doamne, Dumnezeule, eu am strigat către Tine, și Tu m-ai vindecat.
3. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților, Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se pogoară în groapă.
4. Cântați Domnului, voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre Numele Lui cel Sfânt!
5. Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața: seara vine plânsul, iar dimineața veselia.
6. Când îmi mergea bine, ziceam: "Nu mă voi clătina niciodată!"
7. Doamne, prin bunăvoința Ta mă așezasei pe un munte tare… dar Ți-ai ascuns Fața, și m-am tulburat.
8. Doamne, eu am strigat către tine, și m-am rugat Domnului, zicând:
9. "Ce vei câștiga dacă-mi verși sângele, și mă pogori în groapă? Poate să Te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia Ta?
10. Ascultă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, ajută-mă!" –
11. Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale, și m-ai încins cu bucurie,
12. pentru ca inima mea să-Ți cânte, și să nu stea mută. Doamne, Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda!


Selectați alt capitol de mai jossus