Psalmul 47

(Către mai marele cântăreților. Un psalm făcut de fiii lui Core.)
1. Bateți din palme, toate popoarele! Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
2. Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoșat: El este Împărat mare peste tot pământul.
3. El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre.
4. El ne alege moștenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubește. –
5. Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruință, Domnul înaintează în sunetul trâmbiței.
6. Cântați lui Dumnezeu, cântați! Cântați Împăratul nostru, cântați!
7. Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul: cântați o cântare înțeleaptă!
8. Dumnezeu împărățește peste neamuri, Dumnezeu stă pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.
9. Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt și mai presus de orice.


Selectați alt capitol de mai jossus