Psalmul 60

(Către mai marele cântăreților. Se cântă ca și "Crinul mărturiei". O cântare de laudă a lui David, spre învățătură. Făcută când purta război cu Sirienii din Mesopotamia și cu Sirienii din Țoba și când s-a întors Ioab și a bătut în Valea Sării douăsprezece mii de Edomiți.)
1. Dumnezeule, ne-ai lepădat, ne-ai împrăștiat, și Te-ai mâniat: ridică-ne iarăși!
2. Ai cutremurat pământul, l-ai despicat; drege-i spărturile, căci se clatină!
3. Ai făcut pe poporul Tău să treacă prin lucruri grele, ne-ai adăpat cu un vin de amorțire.
4. Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l înalțe spre biruința adevărului. –
5. Pentru ca preaiubiții Tăi să fie izbăviți, scapă-ne prin dreapta Ta, și ascultă-ne!
6. Dumnezeu a zis în sfințenia Lui: "Voi ieși biruitor, voi împărți Sihemul, și voi măsura valea Sucot.
7. Al Meu este Galaadul, al Meu este Manase; Efraim este tăria capului Meu, iar Iuda, toiagul Meu de cârmuire:
8. Moab este ligheanul în care Mă spăl: peste Edom Îmi arunc încălțămintea: țara Filistenilor strigă de bucurie din pricina Mea!" –
9. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom?
10. Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat, și nu mai ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre?
11. Dă-ne ajutor, ca să scăpăm din necaz! Căci ajutorul omului este zadarnic.
12. Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari, și El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.


Selectați alt capitol de mai jossus