Psalmul 64

(Către mai marele cântăreților. Un psalm al lui David.)
1. Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem! Ocrotește-mi viața împotriva vrăjmașului de care mă tem!
2. Păzește-mă de uneltirile celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiți!
3. Ei își ascut limba ca o sabie, își aruncă vorbele lor amare, ca niște săgeți,
4. ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat: trag asupra lui pe neașteptate, fără nici o frică.
5. Ei se îmbărbătează în răutatea lor: se sfătuiesc împreună ca să întindă curse, și zic: "Cine ne va vedea?
6. Pun la cale nelegiuiri, și zic: "Iată-ne gata, planul este făcut!" O prăpastie este înăuntrul și inima fiecăruia!
7. Dar Dumnezeu aruncă săgeți împotriva lor: deodată iată-i loviți.
8. Limba lor le-a pricinuit căderea; și toți cei ce-i văd, clatină din cap.
9. Toți oamenii sunt cuprinși de frică, și mărturisesc: "Iată ce a făcut Dumnezeu", și recunosc că aceasta este lucrarea Lui!
10. Cel neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea; toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiți.


Selectați alt capitol de mai jossus