Psalmul 67

(Către mai marele cântăreților. De cântat pe instrumente cu coarde. Un psalm. O cântare.)
1. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi Fața Lui, –
2. ca să se cunoască pe pământ calea Ta, și printre toate neamurile mântuirea Ta!
3. Te laudă, popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă.
4. Se bucură neamurile și se înveselesc; căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire, și povățuiești neamurile pe pământ. –
5. Te laudă, popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă.
6. Pământul își dă roadele; Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne binecuvântează,
7. Dumnezeu ne binecuvântează, și toate marginile pământului se tem de El.


Selectați alt capitol de mai jossus