Psalmul 72

(Un psalm al lui Solomon.)
1. Dumnezeule, dă judecățile Tale împăratului, și dă dreptatea Ta fiului împăratului!
2. Și el va judeca pe poporul Tău cu dreptate, și pe nenorociții Tăi cu nepărtinire.
3. Munții vor aduce pace poporului, și dealurile de asemenea, ca urmare a dreptății Tale.
4. El va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului, și va zdrobi pe asupritor.
5. Așa că se vor teme de Tine, cât va fi soarele, și cât se va arăta luna, din neam în neam;
6. va fi ca o ploaie, care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede, care udă câmpia.
7. În zilele lui va înflori cel neprihănit, și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună.
8. El va stăpâni de la o mare la alta, și de la Râu până la marginile pământului.
9. Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui, și vrăjmașii vor linge țărâna.
10. Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri, împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri.
11. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji.
12. Căci el va izbăvi pe săracul care strigă, și pe nenorocitul, care n-are ajutor.
13. Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit, și va scăpa viața săracilor;
14. îi va izbăvi de apăsare și de silă, și sângele lor va fi scump înaintea lui.
15. Ei vor trăi, și-i vor da aur din Seba; se vor ruga neîncetat pentru el, și-l vor binecuvânta în fiecare zi.
16. Va fi belșug de grâu în țară, până în vârful munților, și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban; oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului.
17. Numele lui va dăinui pe vecie: cât soarele îi va ține numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții, și toate neamurile îl vor numi fericit.
18. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni!
19. Binecuvântat să fie în veci slăvitul Lui Nume! Tot pământul să se umple de slava Lui! Amin! Amin!
20. Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.


Selectați alt capitol de mai jossus