Psalmul 75

(Către mai marele cântăreților. "Nu nimici." Un psalm al lui Asaf. O cântare.)
1. Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, care chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale!
2. "Atunci când va veni vremea hotărâtă", zice Domnul, "voi judeca fără părtinire.
3. Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui: căci Eu îi întăresc stâlpii." – (Oprire).
4. Eu zic celor ce se fălesc: "Nu vă făliți!" Și celor răi: "Nu ridicați capul sus!"
5. Nu vă ridicați capul așa de sus, nu vorbiți cu atâta trufie!
6. Căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie, nu vine înălțarea.
7. Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul, și înalță pe altul.
8. În mâna Domnului este un potir, în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și-l beau până în fund!
9. Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri; voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov.
10. Și voi doborî toate puterile celor răi: puterile celui neprihănit însă se vor înălța.


Selectați alt capitol de mai jossus