Psalmul 80

(Către mai marele cântăreților. De cântat ca și "Crinii mărturiei". Un psalm al lui Asaf.)
1. Ia aminte, Păstorul lui Israel, Tu, care povățuiești pe Iosif ca pe o turmă! Arată-Te în strălucirea Ta, Tu, care șezi pe heruvimi!
2. Trezește-Ți puterea, înaintea lui Efraim, Beniamin și Manase, și vino în ajutorul nostru!
3. Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească Fața Ta, și vom fi scăpați!
4. Doamne, Dumnezeul oștirilor, până când Te vei mânia, cu toată rugăciunea poporului Tău?
5. Îi hrănești cu o pâine de lacrimi, și-i adapi cu lacrimi din plin.
6. Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noștri, și vrăjmașii noștri râd de noi între ei.
7. Ridică-ne, Dumnezeul oștirilor! Fă să strălucească Fața Ta, și vom fi scăpați!
8. Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri, și ai sădit-o.
9. Ai făcut loc înaintea ei: și ea a dat rădăcini și a umplut țara.
10. Munții erau acoperiți de umbra ei, și ramurile ei erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu.
11. Își întindea mlădițele până la mare, și lăstarii până la Râu.
12. Pentru ce i-ai rupt gardul acum, de-o jefuiesc toți trecătorii?
13. O râmă mistrețul din pădure, și o mănâncă fiarele câmpului.
14. Dumnezeul oștirilor, întoarce-Te iarăși! Privește din cer, și vezi! Cercetează via aceasta!
15. Ocrotește ce a sădit dreapta Ta, și pe fiul, pe care Ți l-ai ales!…
16. Ea este arsă de foc, este tăiată! De mustrarea Feței Tale, ei pier!
17. Mâna Ta să fie peste omul dreptei Tale, peste fiul omului, pe care Ți l-ai ales!
18. Și atunci nu ne vom mai depărta de Tine. Înviorează-ne iarăși, și vom chema Numele Tău.
19. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși! Fă să strălucească Fața Ta, și vom fi scăpați!


Selectați alt capitol de mai jossus