Psalmul 81

(Către mai marele cântăreților. De cântat pe Ghitit. Un psalm al lui Asaf.)
1. Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră! Înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov!
2. Cântați o cântare, sunați din tobă, din harfa cea plăcută și din alăută!
3. Sunați din trâmbiță la luna nouă, la luna plină, în ziua sărbătorii noastre!
4. Căci aceasta este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov.
5. El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif, când a mers împotriva țării Egiptului… Atunci am auzit un glas, pe care nu l-am cunoscut: –
6. "I-am descărcat povara de pe umăr, și mâinile lui nu mai țin coșul.
7. Ai strigat în necaz, și te-am izbăvit; ți-am răspuns în locul tainic al tunetului, și te-am încercat la apele Meriba. –
8. Ascultă, poporul Meu, și te voi sfătui, Israele, de M-ai asculta!
9. Nici un dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău, și să nu te închini înaintea dumnezeilor străini!
10. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului; deschide-ți gura larg, și ți-o voi umple!"
11. Dar poporul Meu n-a ascultat glasul Meu, Israel nu M-a ascultat.
12. Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimii lor, și au urmat sfaturile lor.
13. O! de M-ar asculta poporul Meu, de ar umbla Israel în căile Mele!
14. Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor, Mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor;
15. cei ce urăsc pe Domnul l-ar linguși, și fericirea lui Israel ar dăinui în veci.
16. L-aș hrăni cu cel mai bun grâu, și l-aș sătura cu miere din stâncă.


Selectați alt capitol de mai jossus