Psalmul 82

(Un psalm al lui Asaf.)
1. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor.
2. – "Până când veți judeca strâmb, și veți căuta la fața celor răi? –
3. Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului,
4. Scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți-i din mâna celor răi."
5. Dar ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; de aceea se clatină toate temeliile pământului.
6. Eu am zis: "Sunteți dumnezei, toți sunteți fii ai Celui Preaînalt."
7. Însă veți muri ca niște oameni, veți cădea ca un domnitor oarecare." –
8. Scoală-Te, Dumnezeule, și judecă pământul! Căci toate neamurile sunt ale Tale.


Selectați alt capitol de mai jossus