Psalmul 85

(Către mai marele cântăreților. Un psalm al fiilor lui Core.)
1. Tu ai fost binevoitor cu țara Ta, Doamne! Ai adus înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov;
2. ai iertat nelegiuirea poporului Tău,
3. i-ai acoperit toate păcatele; – (Oprire). Ți-ai abătut toată aprinderea, și Te-ai întors din iuțimea mâniei Tale.
4. Întoarce-ne iarăși, Dumnezeul mântuirii noastre! Încetează-Ți mânia împotriva noastră!
5. În veci Te vei mânia pe noi? În veci îți vei lungi mânia?
6. Nu ne vei înviora iarăși, pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine?
7. Arată-ne, Doamne, bunătatea Ta, și dă-ne mântuirea Ta!
8. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul: căci El vorbește de pace poporului Său și iubiților Lui, numai, ei să nu cadă iarăși în nebunie.
9. Da, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El, pentru ca în țara noastră să locuiască slava.
10. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută.
11. Credincioșia răsare din pământ, și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor.
12. Domnul ne va da și fericirea, și pământul nostru își va da roadele.
13. Dreptatea va merge și înaintea Lui, și-L va și urma, călcând pe urmele pașilor Lui!


Selectați alt capitol de mai jossus