Psalmul 91

1. Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt, și se odihnește la umbra Celui Atotputernic,
2. zice despre Domnul: "El este locul meu de scăpare, și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!"
3. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei.
4. El te va acoperi cu penele Lui, și te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut și pavăză este credincioșia Lui!
5. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua,
6. nici de ciuma, care umblă în întuneric, nici de molima, care bântuie ziua în amiaza mare.
7. O mie să cadă alături de tine, și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
8. Doar vei privi cu ochii, și vei vedea răsplătirea celor răi.
9. Pentru că zici: "Domnul este locul meu de adăpost!" și faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
10. de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.
11. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
12. și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră.
13. Vei păși peste lei și peste năpârci, și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. –
14. "Fiindcă Mă iubește – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu.
15. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi.
16. Îl voi sătura cu viață lungă, și-i voi arăta mântuirea Mea".


Selectați alt capitol de mai jossus