Psalmul 95

1. Veniți să cântăm cu veselie Domnului, și să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.
2. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!
3. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai presus de toți dumnezeii.
4. El ține în mână adâncimile pământului, și vârfurile munților sunt ale Lui.
5. A Lui este marea, El a făcut-o, și mâinile Lui au întocmi uscatul:
6. veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!
7. Căci El este Dumnezeul nostru, și noi suntem poporul pășunii Lui, turma, pe care o povățuiește mâna Lui… O! de ați asculta azi glasul Lui! –
8. "Nu vă împietriți inima, ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, în pustie,
9. unde părinții voștri M-au ispitit, și M-au încercat, măcar că văzuseră lucrările Mele.
10. Patruzeci de ani M-am scârbit de neamul acesta, și am zis: "Este un popor cu inima rătăcită; ei nu cunosc căile Mele."
11. De aceea am jurat în mânia Mea: "Nu vom intra în odihna Mea!"


Selectați alt capitol de mai jossus