Psalmul 96

1. Cântați Domnului o cântare nouă! Cântați Domnului, toți locuitorii pământului!
2. Cântați Domnului, binecuvântați Numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui!
3. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!
4. Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii.
5. Căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile.
6. Strălucirea și măreția sunt înaintea Feței Lui, slava și podoaba sunt în locașul Lui cel sfânt.
7. Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste!
8. Dați Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceți daruri de mâncare, și intrați în curțile Lui!
9. Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui, toți locuitorii pământului!
10. Spuneți printre neamuri: "Domnul împărățește! De aceea lumea este tare, și nu se clatină." Domnul judecă popoarele cu dreptate.
11. Să se bucure cerurile, și să se înveselească pământul; să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!
12. Să tresalte câmpia, cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie
13. înaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate, și popoarele după credincioșia Lui.


Selectați alt capitol de mai jossus