Psalmul 97

1. Domnul împărățește: să se înveselească pământul, și să se bucure ostroavele cele multe!
2. Norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.
3. Înaintea Lui merge focul, și arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.
4. Fulgerele Lui luminează lumea: pământul Îl vede și se cutremură.
5. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.
6. Cerurile vestesc dreptatea Lui, și toate popoarele văd slava Lui.
7. Sunt rușinați, toți cei ce slujesc icoanelor, și care se fălesc cu idolii: toți dumnezeii se închină înaintea Lui.
8. Sionul aude lucrul acesta, și se bucură, se înveselesc fiicele lui Iuda de judecățile Tale, Doamne!
9. Căci Tu, Doamne, Tu ești Cel Preaînalt peste tot pământul, Tu ești prea înălțat mai presus de toți dumnezeii.
10. Urâți răul, cei ce iubiți pe Domnul! El păzește sufletele credincioșilor Lui, și-i izbăvește din mâna celor răi.
11. Lumina este semănată pentru cel neprihănit, și bucuria pentru cei cu inima curată.
12. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui!


Selectați alt capitol de mai jossus