Rut 3

1. Soacra sa Naomi i-a zis: "Fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă, ca să fii fericită.
2. Și acum Boaz, cu ale cărui slujnice ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzurile în arie.
3. Spală-te și unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale, și pogoară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui, până va isprăvi de mâncat și de băut.
4. Și când se va duce să se culce, înseamnă-ți locul unde se culcă. Apoi du-te, descoperă-i picioarele, și culcă-te. Și el însuși îți va spune ce să faci."
5. Ea i-a răspuns: "Voi face tot ce ai spus."
6. Rut s-a pogorât la arie, și a făcut tot ce poruncise soacra sa.
7. Boaz a mâncat și a băut, și inima-i era veselă. S-a dus și s-a culcat la marginea unui stog. Rut a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele, și s-a culcat.
8. La miezul nopții, omul s-a speriat; s-a plecat, și iată că o femeie era culcată la picioarele lui.
9. El a zis: "Cine ești tu?" Ea răspuns: "Eu sunt Rut, slujnica ta; întinde-ți poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare."
10. Și el a zis: "Fii binecuvântată de Domnul, fiică! Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea dintâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați.
11. Acum, fiică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită.
12. Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine.
13. Rămâi în noaptea aceasta aici. Și mâine, dacă vrea să te răscumpere, bine, să te răscumpere; dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu, viu este Domnul! Culcă-te aici până dimineață."
14. Ea a rămas culcată la picioarele lui până dimineață, și s-a sculat mai înainte de a se putea cunoaște unul pe altul. Boaz a zis: "Să nu știe nimeni că a intrat o femeie în arie!"
15. Și a adăugat: "Adu mantaua de pe tine, și ține-o." Ea a ținut-o, și el a măsurat șase măsuri de orz, și le-a pus pe ea. Apoi a intrat în cetate.
16. Rut s-a întors la soacra sa, și Naomi, a zis: "Tu ești, fiica mea?" Rut i-a istorisit tot ce-i făcuse omul acela.
17. Ea a zis: "Mi-a dat aceste șase măsuri de orz, zicând: "Să nu te întorci cu mâinile goale la soacra ta."
18. Și Naomi a zis: "Fii liniștită, fiica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi."


Selectați alt capitol de mai jossus