Geneza

50

Exod

40

Levitic

27

Numeri

36

Deuteronom

34

Iosua

24

Judecători

21

Rut

4

1 Samuel

31

2 Samuel 

24

1 Împărați

22

2 Împărați

25

1 Cronici

29

2 Cronici

36

Ezra

10

Neemia

13

Estera

10

Iov

42

Psalmi

150

Proverbe

31

Eclesiastul

12

Cântarea Cântărilor

8

Isaia

66

Ieremia

52

Plângerile lui Ieremia

5

Ezechiel

48

Daniel

12

Osea

14

Ioel

3

Amos

9

Obadia

1

Iona

4

Mica

7

Naum

3

Habacuc

 

1 | 2 | 3

 

3

Țefania

3

Hagai

2

Zaharia

14

Maleahi

4

Matei

28

Marcu

16

Luca

24

Ioan

21

Faptele Apostolilor

28

Romani

16

1 Corinteni

16

2 Corinteni

13

Galateni

6

Efeseni

6

Filipeni

4

Coloseni

4

1 Tesaloniceni

5

2 Tesaloniceni

3

1 Timotei

6

2 Timotei

4

Tit

3

Filimon

1

Evrei

13

Iacov

5

1 Petru

5

2 Petru

3

1 Ioan

5

2 Ioan

1

3 Ioan

1

Iuda

1

Apocalipsa

22