Cosmologie:

Oare nimic din cadrul biologiei nu are sens decât în lumina evoluţiei?

Jerry Berman, Ph. D. 

 

Decanul biologiei americane, Theodosius Dobzhansky (1900-1975), a pretinsă că „evoluţia” este piatra de temelie a biologiei şi este centrală pentru înţelegerea atât a organismelor vii cât şi a celor moarte. Afirmaţia sa că „nimic din biologie nu are sens decât în lumina evoluţiei” a fost repetată în sute de articole care argumentau un loc central pentru Darvinism în toate domeniile educaţiei ştiinţei, incluzând medicina, agricultura şi biotehnologia (de exemplu, vezi Antolin and Herbers, 2001, p. 2379). O simplă căutare pe Google.com a descoperit peste circa 40.000 de potriviri pentru acest citat. În consecinţă, argumentează darviniştii, evoluţia trebuie să fie o parte centrală a tuturor şcolilor publice şi în viaţa colegiilor în clasele de ştiinţă. În cuvintele Academiei Naţionale de Ştiinţă, evoluţia este „cel mai important concept din biologia modernă, un concept esenţial pentru înţelegerea aspectelor cheie a lucrurilor vii” (1998, p. viii, accentuarea îmi aparţine). De ce se face această pretindere? Prosser conclude că aceasta este pentru că

 

Originea Speciilor a fost mult mai influenţatoare asupra culturii vestice decât oricare carte a vremurilor moderne. Aceasta nu era doar un mare tratat biologic, îndeaproape motivat şi revoluţionar, dar acesta purta implicaţii semnificative pentru filozofie, religie, sociologie şi istorie. Evoluţia este cel mai mare principiu singur de unificare din toată biologia (1959. p. 539).

 

Darwin notează că fără Darvinism biologia este o colecţie de fapte amestecate. Înainte ca ele să înveţe să gândească într-un fel evoluţionar, lucrurile pe care le învaţă copiii vor fi doar fapte, fără nici o aţă de legătură care să le ţină laolaltă, nimic care să le facă memorabile sau coerente. Fără evoluţie, o mare lumină pătrunde în cele mai mari locuri retrase, în fiecare colţ, al ştiinţei vieţii. Înţelegi nu numai ceea ce este ci şi de ce. Cum ai putea să predai biologia fără să începi cu evoluţia? Cum, de fapt, te poţi numi pe tine însuti o persoană educată, dacă nu ştii nimic despre motivul darvinian pentru propria ta existenţă? (2002, p. 58)

 

Deşi darviniştii vorbesc adesea despre importanţa centrală a „evoluţiei” în câştigarea unei înţelegeri de bază a lumii naturale, cercetarea mea dezvăluie faptul că lucrarea zilnică atât a educaţiei ştiinţifice (şi în majoritatea cercetării ştiinţifice), evoluţia este rareori menţionată sau chiar o preocupare. Aceasta a fost propria mea experienţă în calitatea de cercetător asociat implicat în cercetările despre cancer în departamentul de patologie experimentală de la Colegiul Medical din Ohio şi un profesor de colegiu din viaţa şi domeniul de ştiinţă comportamentală pentru mai mult de 30 de ani. Aşa cum Conrad E. Johanson, Ph.D. (Professor of Clinical Neurosciences and Physiology and Director of Neurosurgery Research at Brown Medical School in Rhode Island) a notat, în lumea cercetării ştiinţei într-o bază de zi cu zi, că

 

oamenii de ştiinţă rareori se preocupă direct cu teoria macroevoluţiei, fie ea biologică sau fizică. De exemplu, în cei 25 de ani ai mei de predare a neuroştiinţei şi a cercetării FOARTE rar am avut de a face cu selecţia naturală, origini, macroevoluţie, etc. Lucrarea mea de profesorat în domeniile ştiinţei de la pregătirea riguroasă în biologie, chimie, fizică şi matematică, nu din perspective despre evoluţie. Suspectez că acesta este şi cazul pentru majoritatea oamenilor de ştiinţă din academie, industrie, şi din alte părţi (2003, p. 1).

 

Renumitul chimist carbene, Profesor emerit Dr. Philip Skell de la Universitatea Statului Pennsylvania, a făcut o cercetare a colegilor lui care erau „angajaţi în cercetări de biologie neistorice, în legătură cu proiectele de cercetare în desfăşurare” şi a descoperit că „cercetătorii darvinişti” pe care i-a intervievat la răspunsul întrebării „Ai fi făcut lucrarea mai diferit dacă ai fi crezut că teoria lui Darwin era greşită?” a descoperit că răspunsurile „pentru largul număr” al acelor persoane pe care le-a întrebat, „diferind doar în cantitatea de îngrădire şi de mormăire” a fost „în lucrarea mea nu ar fi făcut nici o diferenţă”, şi unii au adăugat că aceasta ar fi la fel şi pentru alţii (2003, p. 1). De interes sunt cursurile majore de Biologie Moleculară, a Celulei şi cea de Dezvoltare de la şcoala postuniversitară Yale University care nu vor mai fi cerute să fie luate ca cursuri în privinţa evoluţiei (Hartman, 2003).

 

O cercetare a manualelor

 

Deoarece am predat biologia, psihologia şi cursuri asemănătoare la nivel de colegiu pentru ultimii 30 de ani, am evoluat această pretindere prin examinarea conţinutului manualelor majore pe care noi le-am folosit în cadrul cursurilor de predare a ştiinţei. Majoritatea textelor despre biochimie / biologie moleculară, genetică şi biologia celulei pe care nu le-am folosit niciodată, sau rareori, menţionau Darvinismul. Singurul curs care îl cuprinde în orice detaliu este Biologia 101 şi Antropologia (şi chiar în aceste clase, în experienţa mea, mulţi instructori sar peste această secţiune). Chiar şi acele capitole etichetate „evoluţie” petrec adesea mult timp în acoperirea subiectelor care nu tratează evoluţia, precum genetica de bază, dezvoltarea umană, genetica populaţiei şi domenii similare. Nici unul din manualele de anatomie şi psihologie pe care le-am folosit nu menţionează vreodată evoluţia. Singura referinţă la aceasta în textele microbiologiei pe care le-am folosit noi este dezvoltarea rezistenţei bacteriale (care nu este o problemă pentru creaţionişti).

 

Tabelul I: Texte de Ştiinţă Naturală de la Colegiu pe care le-am folosit în ultimii 20 de ani şi acoperirea lor despre evoluţie

 

Text

Conţinutul evoluţiei biologice

1. Introducere în Biologie

 

Biology (Sylvia Mader) McGraw Hill 6th edition, 1998.

Un total de 4 capitole acoperă evoluţia din 51, ocazional menţionat în celelalte 47 de capitole

Life (Ricki Lewis, et al.) McGraw Hill 4th edition, 2002.

O unitate despre evoluţie (5 capitole din 45), ocazional menţionat şi în altă parte

Essential Biology. Campbell, Reece, and Simon. Pearson 2004

Menţionează Darvinismul aproape în fiecare capitol, şi o întreagă unitate despre evoluţie (unit 3, cap. 13 la 17 plus părţi din cap. 18).

2. Anatomia şi Fiziologia

 

Anatomy and Physiology (Hole, et al.) McGraw Hill 10th ed 2003.

Nimic.

Principles of Anatomy and Physiology (Tortora and Grabowski) Harper Collins. 1996.

Nimic.

3. Biochimia / Biologia moleculară

 

Biochemistry, A Foundation (Peck Ritter) Brooks Cole. 1996.

Câteva propoziţii sau câteva scurte paragrafe adăugate, care par ca o reflexie târzie, în câteva secţiuni.

General, Organic, and Biochemistry (William Brown and Elizabeth Rogers) Brooks Cole 1987

Nimic.

General, Organic, and Biochemistry (Sally Solomon) McGraw Hill. 1987.

Nimic.

Foundations of Life: An Introduction of General, Organic, and Biological Chemistry. Third Edition. (Feigl, Hill, and Erwin Boschmann) Macmillan. 1991.

Nimic.

Fundamentals of General, Organic, and Biological Chemistry.  2nd Edition. (McMurry and Castellion) Prentice-Hall. 1996.

Nimic.

4. Microbiologia

 

The Microbial Perspective (Nester, et al.) Saunders.  1982.

Menţionat doar în relaţie faţă de rezistenţa bacterială.

Microbiology (Jacquelyn Black) Wiley N.Y.  5th ed. 2002.

Microevoluţia pe scurt dezvoltată (precum în secţiunea dezvoltării rezistenţei bacteriale).

5. Genetica

 

Human Genetics (Ricki Lewis) McGraw Hill 5th ed. 2003.

Părţi din cap. 1 din 22, câteva secţiuni în alte părţi.

6. Zoologia

 

College Zoology (Richard Boolootian and Karl Stiles) Macmillan 10th edition. 1981.

Un capitol (cap. 41, pp. 664, 686); de asemenea menţionat şi în câteva alte locuri.

Zoology (Hickman et al.) McGraw Hill 12th edition. 2003.

Părţi din cap. 1 şi câteva scurte secţiuni din câteva alte capitole din cele 38.

7. Antropologia

 

Anthropology (Ember and Ember) Prentice-Hall 5th edition. 2003

Părţi din 5 capitole din 22 capitole.

Anthropology (Konrad Kottak) McGraw Hill 10th ed. 2003.

Părţile majore a 3 capitole şi secţiuni mici a 2 alte capitole din cele 25.

8. Chimia

 

Fundamentals of Chemistry (Ralph Burns) Prentice-Hall 4th ed. 2003.

Nimic.

Chemistry and Society (Jones et al.) New York: Saunders 5th ed. 1987

Nimic.

9. Geologie

 

Essentials of Geology (Chernicoff and Fox) Houghton Mifflin 2nd edition. 2003.

Rareori menţionat. Acoperire în mare parte din ultimul capitol.

10. Ştiinţă Fizică

 

Physical Science Principles and Applications (Payne, Falls and Whidden) Dubuque, IA: Wm. C Brown. 1992.

Nimic. (Menţionat doar odată la pagina 320 ca referinţă faţă de ADN.)

 

Discuţie

 

Judecând după aceste manuale, Darvinismul este adesea în totalitate ignorat în clasele de ştiinţă. Judecând revizuirea mea a noilor manuale, conţinutul în special din manualele introductive este crescut, probabil ca răspuns la proiectul inteligent şi la mişcările creaţioniste. Deoarece am mare interes în acest subiect, de obicei îl acopăr în mai mare profunzime decât, în experienţa mea, este uzual. Mulţi din instructorii de la colegiile unde am predat eu ignoră în totalitate secţiunile despre evoluţie, parţial pentru că există prea mult alt material care trebuie acoperit şi ceva trebuie să fie tăiat – şi majoritatea aleg să sară peste evoluţie deoarece este unul dintre subiectele cel mai puţin importante în majoritatea cursurilor majore. Caţi lucrători din domeniul sănătăţii trebuie să înţeleagă teoriile lui Darwin? (Nu există nici o preocupare despre dezvoltarea rezistenţei anticorpilor, ceva ce eu accentuez în clasa mea de microbiologie.) pe scurt, cel puţin judecând după manualele majore folosite, pretenţia repetată adesea despre Darvinism că ar fi centrul ştiinţei naturale nu este adevărat.

 

Dacă, aşa cum a declarat Dobzhansky, „nimic din biologie nu are sens decât în lumina evoluţiei” (1972, accentuarea îmi aparţine), de ce este aceasta rareori, sau vreodată, menţionată în majoritatea manualelor de ştiinţă naturală şi fizică? Şi noi folosim de obicei textele de colegiu de bază în fiecare domeniu (de exemplu, textele A&P pe care le folosim sunt ediţia a 10a a lui Hole, un text standard). Şi de ce este acesta un topic minor chiar şi în cea mai introductivă parte din cărţile de biologie care acoperă subiectul în mai mare profunzime decât majoritatea altora cu excepţia claselor formale despre evoluţie? De asemenea, în timp ce se dezvoltă un curs de nivel de colegiu despre evoluţie, eu am cercetat pe cei mai multe din colegiile şi universităţile de 4 ani din Ohio şi multe din Michigan. Am descoperit că, pentru cursurile majore de biologie, cel mai mult doar o singură clasă în evoluţie era obligatorie (şi toate şcolile cercetate au folosit acelaşi text, acela de Freeman and Herron, unul destul de bun pe care l-am considerat şi pentru clasa mea, care se dezvoltă acum).

 

Acoperirea Darvinismului în lucrarea mea de curs de Ştiinţă de la colegiu

 

Am revizuit de asemenea toate cursurile de lucru postuniversitare şi de colegiu din ştiinţă pentru a determina cantitatea de timp petrecut asupra Darvinismului. Am descoperit că în timpul educaţiei mele în ştiinţă biologică / naturală, care a necesitate peste 8 ani de colegiu cursuri de zi, Darvinismul era rareori menţionat. Pentru lucrarea mea de absolvire în ştiinţă biomedicală, aceasta niciodată nu a apărut decât cu excepţia notiţei că o genă era „conservată evoluţionar” (care înseamnă că secvenţa de genă este foarte similară în majoritatea formelor de viaţă, atât cea avansată cât şi cea primitivă). Deoarece acesta este un subiect în care sunt foarte interesat, oricând era el discutat, eu am ascultat cu atenţie şi îmi aminteam dacă era discutat în clasă. Chiar şi în cursul pe care l-am luat despre evoluţie (încă mai am notiţe detailate din această clasă aşa că se poate verifica) a acoperit majoritatea istoriei conflictului de evoluţie a creaţiei, geneticii, creşterea animalelor şi subiecte înrudite.

 

Revizuirea include lucrarea de cursuri luate la Wayne State University, Medical College of Ohio, Bowling Green State University, University of Wisconsin, Miami University (Oxford, OH), University of Toledo, University of California, Berkeley, şi câteva alte colegii. Toate orele erau convertite în ore de trimestru, şi unele clase sunt în proces.

 

Numărul

Titlul Cursului (Credite)

Conţinutul de Darvinism

 

 

 

Biologie / Ştiinţă

BIO 0161

Anatomy & Physiology I   (5)

Nimic

BIO 0162

Anatomy & Physiology II  (4)

Nimic

BIO 0151

General Biology I (6)

Ceva din cap. ÎI din text (Kimball)

BIO 0152

General Biology II (6)

Tot cap. VII (p. 540-614) dar nu a fost acoperit în clasă

BIO 0507

Genetics (4)

Menţionat pe scurt (profesorul îşi bătea joc adesea de creaţionişti)

BIO 0220

Introduction to Microbiology (4)

Nimic

BIO 0271

Comparative Vertebrate Zoology (6)

Aproape nimic

BIO 0509

Evolution (4)

Subiectul clasei, în majoritate acoperită istoria, generica şi alte subiecte care nu revizuiau evidenţa teoriei

BIO 137

Surface Phenomena in Physical and Biological Systems (4)

Nimic

PSY 0330

Psychophysiology (4)

Nimic

HYG 0281

Individual Hygiene (3)

Nimic

PER 0172

First Aid (4)

Nimic

SCE 3561

Science in the Elementary Schools (4)

Nimic

GEG 0652

Field Study (4)

Nimic

GEG 0390

Directed Study (2)

Nimic

PHY 0191

Physics and Astronomy (4)

Nimic

GSC 0156

Physical Science/Chemistry (4)

Nimic

GEO 0110

World and Regional Geography (4)

Nimic

GEO 0210

Elements of Geography (4)

Nimic

U420-100

General Geology (4)

Nimic

U640-100

Meteorology (3)

Nimic

U736-101

Introduction to Philosophy (5)

Discutat foarte pe scurt în câteva unituri

U224-103

General Chemistry I (4)

Nimic

U224-104

General Chemistry II (4)

Nimic

CHM 698.0

Organic Chemistry (3)

Nimic

CHM 698

Topics in Biochemistry Technology (3)

Nimic

20.879

Basic and Advanced Light Microscopy (4)

Nimic

PSY 0490

Biology of Learning (4)

Nimic

BIO 2805

Substance Abuse (3)

Nimic

NV 0502

Topics in Nutrition (8)

Nimic

BIO 0332

Nutrition and Health Habits (3)

Nimic

BIO 0523

Studies in Literature (Biological Evolution) (4)

Subiectul clasei

BIO 0507

Evaluation Concepts and Methods (Eugenics) (12)

Subiectul clasei

BIO 0508

Biometry (12)

Nimic

BIO 0515

Human Development (Brain & Communication) (8)

Nimic

BIO 0521

Holism, Concept: Its Origins and Implications (4)

Nimic

BIO 0522

Ecology (4)

Nimic

BIO 0523

Health and Healing Perspectives (4)

Nimic

BIO 0507

Parasitology (4)

Nimic

BIO 0573

Neuroscience (4)

Nimic

BIO 0503

Cell Ultrastructure (4)

Nimic

BIO 0502

Cell Biology (4)

Nimic

MM 0311

Materials and Methods (3)

Nimic

MM 0512

Doctoral Supplement: Materials and Methods (1)

Nimic

IS 0542

Ph.D. Diss. (noninvasive biology research/diagnostic Techniques) (12)

Nimic

10.651

Basic Science Interdepartmental Seminar (1)

Menţionat pe scurt

03.521

Recombinant DNA Methodology (2)

Nimic

156898.02

Computed Tomography (4)

Nimic

03.673

Research in Biochemistry (14)

Nimic

03.657

Readings in Biochemistry (2)

Nimic

03.672

Current topics in Biochemistry (3)

Nimic

03.672

Current topics in Biochemistry (2)

Nimic

20.886

Transmission Electron Microscopy (5)

Nimic

20.877

Scanning Electron Microscopy (4)

Nimic

15.889.09

Radiology: Magnetic Resonance Imaging (4)

Nimic

CHM. 698

Separation Science (3)

Nimic

20.611.01

Human Genetics (3)

Nimic

15.898.02

Computer Tomography (4)

Nimic

20.673

Research, Biomedical Science (4)

Nimic

50.699

Thesis Research (8)

Nimic

50.699

Thesis Research (4)

Nimic

10.672

Current Topics in Pathology (Cancer) (4)

Nimic

IND1500

Structure and Function of Normal Body (12)

Nimic

IND1699

Thesis Research (10)

Nimic

CHM 699.7

Research in Chemical Education. (1.5)

Nimic

NERS 856

Readings in Neural Science. (1.5)

Nimic

DENT 656

Readings in Oral Biology. (1.5)

Nimic

PUBH689

Independent Study in Environment Health. (4)

Nimic

CHM 698.M

Risks and Choices (5)

Nimic

OCCH 501

Occupational Health (4)

Nimic

CHM 699V

Industrial Chemistry follow-up (1.5)

Nimic

PUBH 601

Public Health Epidemiology (4)

Nimic

OCCH 673

Research in Occupational Health (4)

Nimic

PUBH 603.01

Advanced Epidemiology (4)

Nimic

CHM 698.P

Foods and Flavors (3)

Nimic

CHM 698.T

Science of Pyrotechnics (3)

Nimic

PUBH 698

Capstone Seminar (4)

Nimic

HEAL 6600

Health Behavior (4)

Nimic

PUBH 605

Intro to Environmental Health (4)

Nimic

PUBH 696

Public Health Internship (3)

Nimic

CI 595

Foundations of Grant Writing (4)

Nimic

PATH 620.10

Principles of Toxicology (4)

Nimic

PUBH 696

Public Health Internship (1)

Nimic

CHM 689

Microscope (4)

Nimic

PUBH 604

Public Health Administration (4)

Nimic

PUBH 515

Principles of Environmental Health (4)

Nimic

PUBH 550

Public Health Microbiology (4)

Nimic

CHM 629

Chemical Aspects of Forensic Science (4)

Nimic

CHM 628c

Pharmacology (4)

Nimic

HEAL 6640

Issues in Public Health (4)

Nimic

OCCH 561

Physical Agents (4)

Nimic

OCCH 689

Independent Study (Mutations) (4)

Nimic

OCCH 510

Human Systems and Occupational Diseases (3)

Nimic

OCCH 640

Environmental and Occupational Health Law (3)

Nimic

CHM 689

Safety (2)

Nimic

CHM 689

Artful Chemistry (3)

Nimic

OCCH 505

Principles of Occupational Safety (3)

Nimic

OCCH 520

Air Monitoring and Analytical Methods (4)

Nimic

CHM 627

Chemistry Research (5)

Nimic

CHM 689

Chemistry of Corrosion (3)

Nimic

OCCH 699

Thesis Research (4)

Nimic

OCCH 535

Human Factors and Ergonomics (3)

Câteva secţiuni făceau aluzie la evoluţie ca fiind motivul problemelor de spate şi a altor probleme de sănătate

OCCH 525

Chemistry of Hazardous Materials (3)

Nimic

MAT 0151

Comparative Mathematics (4)

Nimic

ELE 3315

Methods & Materials in Mathematics (4)

Nimic

PSY 0310

Statistical Methods (4)

Nimic

EER 6660

Field Studies in Research (4)

Nimic

EER 9666

Directed Research (4)

Nimic

EER 7661

Evaluation and Measurement (4)

Nimic

EER 7664

Fundamental Research Skills (4)

Nimic

EER 9668

Advanced Research and Experimental Design (4)

Nimic

EER 7663

Fundamentals of Statistics (4)

Nimic

EER 8663

Advanced Problems in Measurement (4)

Nimic

EER 7665

Computer Use in Research (4)

Nimic

EER 8664

Variance and Co-Variance Analysis (4)

Nimic

EER 9666

Research Problems (4)

Nimic

EER 9669

Doctoral Research (Evaluation and Research) (45)

Nimic

Total ore 549

 

În experienţa mea, Darvinismul este adesea discutat în clasele care nu sunt de ştiinţă. Pentru acest motiv am evaluat şi alte lucrări de curs ale mele, majoritatea dintre ele fiind în domeniul de comportament de ştiinţă, în acelaşi fel ca cel făcut mai sus.

 

 

Psihologie

PSY 0251

Introduction to Psychology (4)

Menţionat în câteva capitole

PSY 0340

Developmental Psychology (4)

Menţionat pe scurt

PSY 0305

Psychology of Perception (4)

Nimic

PSY 0335

Theories of Personality (4)

Nimic

PSY 0310

Statistical Methods Psychology (4)

Nimic

PSY 0460

Social Psychology (4)

Menţionat pe scurt

EDP 3731

Introduction to Study of Child (4)

Menţionat pe scurt

PSY 0330

Psychology of Adjustment (4)

Nimic

PSY 0430

Abnormal Psychology (5)

Nimic

PSY 0111

Industrial Psychology (3)

Nimic

EDP 5745

Child Psychology (3)

Nimic

EDP 7735

The Learning Process (3)

Nimic

CP  7830

Environment and Child Psy. (6)

Nimic

CP  6831

Intro. to Psychological Testing (3)

Nimic în afară de eugenetica care a fost acoperită modest

EDP 7741

Human Developmental Psychology (4)

Menţionată pe scurt

EDP 5741

Mental Hygiene and Education (3)

Nimic

EDP 7731

Advanced Educational Psychology (6)

Nimic

EDP 5742

Juvenile Delinquency and Schools (3)

Nimic

EDP 5745

Adolescent Psychology (3)

Nimic

EGC 7701

Role of the Teacher in Guidance (3)

Nimic

EGC 7704

Case Problems in Guidance (3)

Nimic

EGC 7705

The Counseling Process (3)

Nimic

EDP 7749

Terminal Master Dissertation (4)

A fost socotit în cercetarea mea

PSY 0303

Intro to Experimental Psychology (6)

Menţionat pe scurt

PSY 0562

Psychology of Influence (4)

Nimic

PSY 0628

Psychoanalytic Theory (4)

Nimic

PSY 0330

Psychophysiology (4)

Menţionat pe scurt

PSY 0480

Concept Dev. in Children (4)

Nimic

PSY 0508

Behavior Pathology I (5)

Nimic

PSY 0509

Behavior Pathology II (5)

Nimic

PSY 0440

Social Issues in Child Dev. (4)

Nimic

PSY 0580

Psy of Chiliastic Movements (4)

Nimic

REH 0567

Community Approach to Counseling (4)

Nimic

PSY 0682

Issues in EEOC Compliance (3)

Nimic

REH 0558

Psychosocial Aspects of Disability (3)

Nimic

Total 137

 

Sociologie

SOC 0251

Introduction to Sociology (4)

Nimic

SOC 0514

Social Stratification (4)

Nimic

SOC 0541

Juvenile Delinquency (4)

Acoperită pe scurt

SOC 0202

Social Problems (3)

Discutată în legătura cu teoria crimei biologice

SOC 0506 

The Family (4)

Acoperită în clasă, nu în manual

SOC 0600

Methods in Social Research (4)

Nimic

SOC 0616

Industrial Sociology (4)

Nimic

SOC 0508

Race Relations in the U.S.A. (4)

Nimic

SOC 0550

Marriage & Family Problems (4)

Nimic

SSC 0151

Foundation of Modern Society, I (4)

Acoperită pe scurt

SSC 0152

Foundation of Modern Society, II (4)

Acoperită pe scurt

EDS 7621

Educational Sociology (3)

Nimic

EDS 7623

Intergroup Rel. Comm. & School (4)

Nimic

POL 0511

Public Opinion & the Political Process (4)

Nimic

POL 0151

American Government (5)

Nimic

SOC 0460

Social Psychology (4)

Nimic

ECI 0251

Basic Economics (5)

Darvinismul social acoperit pe scurt

ANT 0210

Introduction to Anthropology (5)

Acoperit în mod extensiv atât în discursuri cât şi în citire

SOC 0612

Community (4)

Nimic

SOC 0680

Women and Institutions (4)

Nimic

SOC 0670

The Sociology of Homosexuality (4)

Nimic

SOC 0540

The Sociology of Education (4)

Nimic

SOC 0561

Corrections (4)

Discutat în legătură cu teoria crimei biologice

SOC 0599

Master's Thesis (10)

Nimic

SOC 0590

Juvenile Delinquency (4)

Nimic

SOC 0544

Deviant Behavior (4)

Nimic

SOC 068

Issues in Criminology (4)

Nimic

SOC 0570

Studies in Suicide (4)

Nimic

SOC 0652

Collective Behavior (4)

Nimic

SOC 0504

Development of Modern Sociology (4)

Nimic

SOC 0680

Ethnic Groups in America (4)

Nimic

SOC 0562

Criminal Law (4)

Nimic

SOC 0523

Sociology of Organization (4)

Nimic

SOC 0525

Demography (4)

Acoperit în legătură cu problemele popolaţiei

SOC 0535

Proseminar in Social Psychology (4)

Nimic

SOC 0680

Police and Community (4)

Nimic

SOC 0580

Social Gerontology (4)

Nimic

SOC 0580

World Poverty (4)

Nimic

SOC 0580

Theories of Social Problems (4)

Nimic

SOC 0580

Sociology of Sport (4)

Nimic

SOC 0580

Applied Social Research (4)

Nimic

SOC 0502

Modern Social Theory (4)

Nimic

SOC 0460

Family and Sex Roles (4)

Nimic

SOC 0660

Theories of Criminology (4)

Nimic

SOC 0670

Male Sex Roles (4)

Nimic

SOC 0660

Myth and Myth Making (4)

Anumită acoperire relatată faţă de miturile lumii

Total 191

 

Educaţie / Ştiinţa Bibliotecii

ED 3015

Schools and Society (4)

Nimic

SSE 4571

Methods Social Stud. Ed. (4)

Nimic

SSE 4572

Student Teaching Seminar--High School (4)

Nimic

ELE 3321

Literature for Children (4)

Nimic

ELE 4312

Student Teaching (Elementary) (16)

Nimic

SSH 4572

Student Teaching (Secondary) (16)

Nimic

SPE 5404

Diagnostic Speech Improvement (3)

Nimic

ELE 3317

Methods & Materials of Lang. Arts Ed. (4)

Nimic

EDP 3601

Introduction to the Philosophy of Ed. (4)

Acoperit atât în text cât şi în clasă

LIB 0101

Introduction to Library (4)

Nimic

LIB 0103

Introduction to Audio-Visual Material (5)

Nimic

IT 5761

Technology in Education (4)

Nimic

Total 72

 

Istorie

HIS 0201

American Democracy to 1815 (4)

Nimic

HIS 0202

American Democracy 1815-1885 (4)

Nimic

HIS 0110

The World and the West-Foundations (4)

Acoperită pe scurt

HIS 0120

The World and the West 800-1700 (4)

Acoperită mai degrabă extensiv atât în text cât şi în cadrul discursurilor din clasă

HIS 0130

The World and the West-Modern (4)

Acoperită în relaţia faţă de încercarea Scopurilor

Total 20

 

Alte lucrări de curs

DRT 0111

Lay Out Drafting (4)

Nimic

DRT 0112

Production Drafting (4)

Nimic

ENG 0205

Composition and Literature (4)

Nimic

ENG 151

English I (4)

Acoperită în mod indirect

ENG 152

English II (4)

Acoperită în mod indirect

ENG 261

Public Speaking (4)

Neacoperită

GER 0090

German Ph.D. Reading Requirement German (6)

Neacoperită

GRK 0101

Elementary Greek (4)

Neacoperită

ENG 0234

English Bible as Literature (4)

Acoperită în discuţiile din clasă

ART 0156

Art Appreciation (40)

Neacoperită

PE 0134

Handball (1)

Nimic

PE 0135

Archery (1)

Nimic

PE 0136

Bowling (1)

Nimic

Total 45

 

 

Din nou, revizuirea propriei mele lucrări de curs a fost completată la 7 universităţi şi 5 colegii şi se conformă cu experienţa mea de predare. Cu excepţia cursurilor devotate evoluţiei, precum ar fi clasa numită evoluţie, subiectul a fost rareori acoperit în clasele de ştiinţă dar a fost acoperit în alte clase, adesea aceasta a fost presupus a fi adevărat şi această perspectivă a dominat. Darvinismul ce includea naturalismul a fost rareori pus la îndoială chiar şi în clasa mea de Biblie ca literatură, dar era presupusă a fi adevărată.

 

Concluzie

 

Revizuirea mea este în acord cu Adam S. Wilkins, aşa cum a fost publicată în jurnalul BioEssays, care întoarce citatul lui Dobzhansky complet invers. În cuvintele lui Wilkin,

 

Subiectul evoluţiei ocupă un loc special şi paradoxal în cadrul biologiei ca întreg. În timp ce marea majoritatea de biologi ar putea fi probabil de acord cu părerea lui Theodosius Dobzhansky că „nimic din biologie nu are sens decât în lumina evoluţiei”, cei mai mulţi îşi pot conduce lucrarea lor chiar fericit fără de referinţa particulară la ideile evoluţionare. „Evoluţia” apare a fi ideea unificatoarea indispensabilă şi, în acelaşi timp, una destul de inutilă (2000, p. 1051, accentuările îmi aparţin).

 

Mulţi darvinişti sunt conştienţi de faptul că Darvinismul este în mare ignorat în instruirea ştiinţei. Un exemplu este oferit de Dawkins:

 

După ce am luat prânzul cu profesorii am fost invitat să particip la dezbaterile lor de după-amiază. Aproape la un om şi la o femeie, ei erau profund de îngrijoraţi despre programa nivelului A şi a efectelor distructive a presiunii examenului asupra educaţiei adevărate. Unul după altul, ei au venit la mine şi s-au destăinuit că, pe atât de mult pe cât ar fi vrut ei, ei nu au îndrăznit să facă justeţe faţă de evoluţie în clasele lor. Aceasta nu era datorită intimidării părinţilor fundamentalişti (care ar fi fost motivul în anumite părţi din America). Era pur şi simplu datorită unei programe de la nivelul A. Evoluţia primeşte doar o mică menţiune, şi aceasta numai la finalul cursului de la nivelului A. Aceasta este absurd, căci, aşa cum mi-a spus unul dintre profesori, citându-l pe marele biolog rus-american Theodosius Dobzhansky …, Nimic din biologie nu are sens decât în lumina evoluţiei (2003, p. 58).

 

Această afirmaţie este numai ideologică, nu şi faptică. Biologia are sens perfect fără chiar să se menţioneze Darvinismul. Problema este, aşa cum este relatată în The Harvard Crimson [Stacojiul Harvard]:

 

Deşi era postmodernă pune în discuţie orice altceva – posibilitatea cunoaşterii, a moralităţii de bază şi a însăşi realităţii – discuţia critică despre Darwin este tabu. În timp ce biologii evoluţionari testează ipoteza lui Darwin în fiecare experiment pe care-l conduc ei, premisa de bază a evoluţiei rămâne un ştiinţific Sfânta Sfintelor, în ciuda scepticismului nostru absurd din alte domenii. Zoologul de la Oxford Richard Dawkins scrie: „Este absolut sigur să spui că, dacă ai întâlnit pe cineva care nu crede în evoluţie, acea persoană ori este ignorantă, stupidă, ori nebună”. Biologii continuă să recite crezul uzat, „principiul central, unificator al biologiei este teoria evoluţiei”. Dar unde ar fi fizica dacă Einstein ar fi fost forţat să cânte, „principiul central unificator al fizicii este teoria Newtoniană”, până ce nu a putut să vadă dincolo de limitele sale? (Halvorson, 2003, p. 4).

 

Recunoaştere: Doresc să mulţumesc lui Bert Thompson Ph. D. pentru acest răspuns ajutător într-o versiune mai anterioară a acestui articol.

 

Referinţe

Antolin, Michael F. and Joan M. Herbers.  2001.  “Perspective: Evolution’s Struggle for Existence in America’s Public Schools.”  Evolution, 55(12):2379-2388.

Dobzhansky, Theodosius.  1973.  “Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution.”  American Biology Teacher, 35:125-129.

Freeman, Scott and Jon C. Herron. 2001. Evolutionary Analysis. Upper Saddle River, NJ.: Prentice-Hall.

Halvorson, Richard T. 2003.  “Confessions of a Skeptic.  The Harvard Crimson, April. 7, 2003, p. 4.

Hartman, Noel.  1997.  “MC&D Biology Eliminates Evolution Requirement.” www.yaledailynews.com.  Published: Thursday, March 27, 1997. Copyright © 1995-2003 Yale Daily News Publishing Company.

Johanson, Conrad. 2003. Personal communication to the author dated September 2, 2003.

Lewis, Ricki.  1992.  “Metal Atom Vapor Chemistry: A Field Awaits Its Breakthrough.”  The Scientist, 6(3):22, Feb. 03.

McGlinchey,  M.J. 2003.Biography.  http://www.chemistry.mcmaster.ca/faculty/mcglinchey/bio.htm.  2003.

Prosser, C.L.  1959.  “The ‘Origin’ after a Century: Prospects for the Future?”  American Scientist, 47(4):536-550, Dec.               

Skell, Philip. 2003.  Personal communication to the author dated September 3, 2003.

National Academy of Science.  1998.  Teaching About Evolution and the Nature of Science. Washington, DC: National Academy Press.

Wilkins, Adam S.  2000.  “Introduction (issue on Evolutionary Processes).”  BioEssays, 22(12):1051-1052, December.