Islamul:

 

Comparând Creştinismul cu Islamul:
cele mai mari două religii ale lumii

 

Prezentare generală:

Iudaismul, Creştinismul şi Islamul sunt trei religii strâns legate. Pentru că toate îl respectă pe Avraam şi anumiţi alţi patriarhi menţionaţi în Scripturile Evreieşti, Scripturile Creştine şi Coran ca fiind strămoşii lor spirituali, ele sunt uneori numite religii Avraamice. (Credinţa Baha’i este uneori de asemenea inclusă în această grupare.)

Cu toate acestea, punctele lor de multe de similitudine nu sunt nici o garanţie că urmaşii lor se pot înţelege. Cele mai multe dintre conflicte grave religios motivate, crime în masă împotriva umanităţii şi genociduri în secolul 20 au fost între musulmani şi creştini. Acest lucru a inclus genociduri în Bosnia-Herţegovina, Timorul de Est, şi Sudan, precum şi conflicte grave în Cipru, Kosovo, Macedonia şi Filipine. Începând cu sfârşitul anului 2009, două din aceste conflicte (Sudan şi Filipine) sunt încă active, precum şi alte trei sunt inerte numai din cauza celor care menţin pacea pe teren.

Este dificil să compari Creştinismul cu orice altă religie, pentru că există o astfel de gamă largă de credinţe şi practici între diferitele aripi ale Creştinismului: Romano-Catolicism, biserici Ortodoxe de Est, comuniunea anglicană şi zeci de mii de grupuri de credinţă Protestante. Unii comentatori au sugerat că Creştinismul constă dintr-un număr de religii diferite care împărtăşesc puţin mai mult decât Biblia şi numele religiei lor. Creştinismul Protestant este, evident, divizat cel puţin în aripile liberală şi conservatoare - divizii care deţin puţine convingeri în comun. Unele dintre descrierile de mai jos vor fi astfel necesare, prin urmare oarecum simpliste şi lipsite de precizie.

 

Pentru a complica lucrurile mai departe, practicile religioase şi credinţele din întreaga lume sunt influenţate de mulţi factori:

 

bullet

Ce spune cartea sfântă a religiei.

bullet

Cum este interpretată cartea de către teologi şi cler.

bullet

Impactul descoperirilor ştiinţifice.

bullet

Experienţa personală a indivizilor şi, mai presus de toate:

bullet

Cultura în care religia este încorporată

Aceşti factori variază de la o ţară la ţară. Aceasta duce la lectura selectivă a Cărţii Sfinte pentru a găsi o justificare pentru practicile locale. Pentru a lua un exemplu, luaţi în considerare ceea ce credinţe diferite în diferite ţări învăţă despre comportamentul homosexual, şi modul în care sistemele lor juridice tratează lesbienele, homosexualii şi bisexualii:

bullet

Comportamentul de acelaşi sex este un delict capital în şase ţări musulmane.

bullet

O ţară creştină în Africa ia în considerare în a face un astfel de comportament un delict capital.

bullet

Multe ţări, atât musulmane cât şi creştine, acordă sentinţe pe termen lung la închisoare pentru homosexuali şi lesbiene activi sexual.

bullet

Alte ţări nu au legi în cărţi în ceea ce priveşte comportamentul de acelaşi sex.

bullet

Cuplurile de acelaşi sex în Belgia, Canada, Olanda, Spania şi Africa de Sud - toate cel puţin nominal creştine - se pot căsători.

Astfel, este destul de imposibil de a compara convingerile şi practici musulmane cu cele creştine referitoare la comportamentul de acelaşi sex, fără a intra într-o explicaţie majoră - ceva pentru care nu avem loc mai jos.

Despre religii în sine:

Numele religiei:

Creştinismul

Islamul

Înţelesul numelui:

Credincios în Cristos (un cuvânt Grec însemnând Mesia).

Supunere faţă de voia lui Dumnezeu.

Numele unui credincios:

Creştin.

Musulman.

Data întemeierii:

circa 30 d.Cr. 1

622 d.Cr.. 2

Numele fondatorului (fondatorilor):

Yeshua din Nazaret (adică Isus Cristos, (pfal) 3 & Pavel.

Majoritatea istoricilor religioşi îl creditează pe Mohamed (pfal) ca fondator. 3 Totuşi, musulmanii în general consideră Islamul ca datând din momentul creării

% Din populaţia lumii ca adepţi:

33%.

20%.

La nivel mondial rata de creştere în număr de membri 4

 2.3%/an.

2.9%/an.

Rata de creştere a religiei ca % din populaţia lumii:

Cam 0.0%. Numerele au fost statice de zeci de ani.

Creştere de aproximativ 0,6%/an.

An estimat atunci când Islamul va deveni religia cea mai populară din lume:

2023 d.Cr. (în cazul în care numerele de mai sus sunt valabile)   până dincolo de 2200 d.Cr. (după cum este estimat de unii futurişti religioşi)

% Din populaţia SUA ca adepţi:

Studiul ARIS 2001 estimează 76%, şi în declin.

Studiul ARIS 2001 estimează 0.5%; unele grupuri de musulmani estimează 6 milioane (2%).

Tradiţii majore sau confesiuni:

Romano-catolici, Ortodocşi de Est, Anglicani, Protestanţi, şi alţii.

Shi'ite, Sunni, Sufi. Sufi este o tradiţie mistică.

Convingeri:

Numele religiei:

Creştinismul

Islamul

Conceptul de zeitate:

Majoritatea cred în Treime; trei persoane într-un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Dumnezeu (Allah) este unul şi indivizibil. Ei cred într-un monoteism strict. "Allah" înseamnă Dumnezeu în limba arabă.

Statutul lui Yeshua din Nazaret (Isus Hristos):

În general, considerat Fiul lui Dumnezeu, venerat ca Dumnezeu; o persoană a Sfintei Treimi.

Foarte înalt respectat ca al doilea-ultim profet; următorul în importanţă după Mohamed.

Naşterea lui Yeshua:

Conservatori: concepţie virgină.
Liberalii: naştere convenţională

Concepţie virgină.

Moartea lui Yeshua:

Executat de Armata Romană aproximativ în anul 30 d.Cr.

El nu a fost ucis, sau nu a suferit moartea. Musulmanii cred ca el a urcat în viaţă la cer. 2

Locaţia lui Yeshua

Înălţat la Cer

Înălţat la Cer

Identitatea "unui alt ajutor" sau "Mângâietor" *

Duhul Sfânt

Mohamed

A doua venire a lui Isus

Conservatorii: aşteptă în viitorul apropiat. Liberalii: variat.

Anticipă cea de-a doua lui venire în viitor.

Starea lui Adam:

Nu a ascultat pe Dumnezeu în Grădina Edenului.

Liber de toate păcatele şi defectele majore. Unele îl consideră ca un profet.

Principala carte sfântă:

Biblia 6

Coranul 7

Limbile originale:

Ebraică, Aramaică, Greacă.

Arabă.

Starea cărţii sfinte:

Conservatorii: infailibilul Cuvânt al lui Dumnezeu. Liberalii: un document istoric.

Cuvântul lui Dumnezeu şi revelaţie finală, dictat de îngerul Gabriel.

Orientare suplimentară:

Scrierile liderilor Bisericii primare. Pentru Romano-catolici: tradiţia bisericii.

Hadith - vorbe ale lui Mohamed (pfal).

Etica reciprocităţii

(Regula de aur):

"Aşadar, toate lucrurile pe care vreţi ca oamenii să vi le facă, să le faceţi voi chiar aşa lor." Matei 7:12

"Nici unul din voi nu este un credincios până când el iubeşte pentru fratele lui ceea ce el iubeşte pentru sine însuşi." Hadith IV-a din an-Nawawi 13

Statutul unei copilului la naştere

Opinii diferite. Una dintre ele este faptul că un copil este născut cu o natură păcătoasă, separat de Dumnezeu. Botezul reface legătura.

Toţi copiii sunt născuţi într-o stare pură de supunere faţă de Allah. Totuşi, în timp ce se maturizează ei sunt învăţaţi adesea alte credinţe.

Viaţă după moarte:

Rai sau iad. Catolicii cred în purgatoriu ca a treilea stare temporară.

Paradis sau Iad.

Baza de determinare care merge în Rai sau Paradis:

Nu există nici un consens în creştinism. Diferite grupuri de credinţă susţin convingeri diverse: încrederea în Isus ca Domn şi Mântuitor, fapte bune, sacramentele bisericii, botezul, evitând nedefinitul păcat de neiertat.

După ce ajunge la pubertate, contul lui/ei de fapte este deschis în Paradis. Pentru a atinge paradis, la moarte, faptele lor bune (ajutarea altora, mărturisirea despre adevărul lui Dumnezeu, trăirea unei vieţi virtuoase)... trebuie să cântărească mai greu decât faptele lor rele.

Mărturisirea păcatelor:

Romano-catolicii: la Dumnezeu sau Isus, fie direct, fie prin intermediul unui preot; Alţii: la Dumnezeu sau Isus

Lui Allah

Probabil termenul cel mai greşit înţeles:

Concepţia imaculată: Romano-catolicii cred că concepţia Fecioarei Maria, circa 20 î.Cr., a fost fără păcat. Mulţi leagă aceasta în mod incorect de concepţia lui Yeshua.

Jihad: lupta interioară cu caracter personal spre atingerea unui scop nobil. Mulţi îl echivalează incorect cu  "războiul sfânt".

* Din Ioan 14:16: "Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi el vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi pentru totdeauna."

Practici:

Numele religiei:

Creştinismul

Islamul

Interpretarea actuală a Cărţii Sfinte:

Variază de la declaraţiile de Papa, în Romano-catolicism, la rezoluţiile din convenţiile între Protestanţi.

Cărturari învăţaţi în diferite ţări. Nu există nici un singur purtător de cuvânt sau grup de autoritate.

Numele centrului de închinare:

Biserica, catedrala.

Moschee.

Închinarea principală:

Duminică; Sâmbătă pentru unii.

Vineri.

Biserica şi statul:

Considerate în mare măsură separate. Cele mai multe ţări creştine sunt democraţii.

Integrate. Cele mai multe ţări musulmane sunt dictaturi, cu restrânse drepturi ale omului.

Legea

În general, limitat la probleme juridice.

Acoperă atât aspectele morale cât şi juridice.

Legislaţia

Prerogativă a poporului.

Prerogativă a lui Dumnezeu.

Utilizarea de statui ale divinităţii, sfinţi, profeţi, etc.:

Comună, în unele denominaţii.

Absolut interzisă. Statuile şi fotografiile sunt considerate o formă foarte gravă de idolatrie.

Principalele zile sfinte:

Cei mai mulţi creştini sărbătoresc cel puţin de Crăciun, Paşte, şi alte zile asociate sfinte.

Ashura; Mawlid, luna lunară a Ramadan-ului; Eid al-Fitr, Eid al-Adha.

Statutul femeilor:

Variabil. Conservatorii şi liberalii diferă foarte mult.

Puternic afectat de tradiţiile culturale. Grav asuprite în unele ţări.

Căsătorii interzise:

Căsătoriile Inter-credinţe, în Biserica Ortodoxă de Est. Căsătoriilor între creştinii conservatori şi alţii, în cadrul Creştinismului conservator.

O femeie musulmană nu poate fi căsătorită (sau să rămână căsătorită) cu un bărbat                   ne-musulman.

Rasism:

Promovat de către biserica LDS până în 1978. În continuare susţinut de Christian Identity, KKK, precum şi alte grupuri creştine franjuri. Oficial, respins de aproape toate celelalte denominaţii. Rămâne larg răspândit.

Oficial, respins de către toate mişcările Islamice. 5

Reacţie la apostazie (lăsând credinţa din cauza convertirii religioase):

Înainte de 1792, sfârşitul "vremurilor de ardere," execuţie a fost posibilă.

În mod tradiţional, moarte pentru apostat. Acest lucru este rar practicat în secolul 21.

Tratamentul istoric al poporului Evreu în ţările musulmane (înainte de primul război mondial 1):

Prelungit şi larg răspândit anti-iudaismul, anti-semitismul, opresiunea, şi uciderea în masă.

Taxe suplimentare, pentru că evreilor nu li s-a cerut să servească în armată, dar altfel toleranţă generală.

Tratamentul recent al poporului Evreu:

Diminuarea antisemitismului de la nivele istorice, şi sprijinul treptat al Israelului, în special după al doilea război mondial.

Opoziţie masivă şi atacuri fizice de la crearea Statului Israel în 1948 şi ocupaţia Palestinei.

Relaţiile cu statul Israel după 1948

Sprijin larg pentru Israel, printre conservatorii religioşi. Critică în rândul unor liberali cu privire la tratamentul faţă de musulmani.

Respingere pe scară largă a Israelului. Discriminare, bombardamentele de sinucidere, etc. practicate. O excepţie este Turcia, o ţară musulmană, care este un stat secular.

Baza calendarului:

Calendarului gregorian solare.  1 d.Cr. au avut loc aproximativ patru-şapte ani de la naşterea lui Isus.

Mulţi musulmani folosesc calendarul Gregorian. Evenimentele religioase sunt bazate pe calendarul lunar Islamic. 1 AH a avut loc în 622 CE, anul Hegirei atunci când Mohamed a călătorit de la Mecca la Medina.

Cele mai greşit înţelese practici:

Sacrificiul Mesei, un ritual Romano-catolic. Unii Americani Nativi şi alţii l-au interpretat ca pe o formă de canibalism ritualic.

Mutilarea genitală a femeilor. Acest lucru este de multe ori în mod incorect considerat a fi o cerinţă religioasă a Islamului. De fapt acesta este tradiţie culturală comună în unele ţări din Africa de Nord. Nu se cunoaşte în multe ţări musulmane.

 

Note:

 1. Biserica creştină este în mod normal considerate a fi început la Rusalii, 50 de zile de la data când creştinii cred că Isus a fost executat. Din nefericire, anul morţii sale este necunoscut.

 

 1. Cei mai mulţi istorici religioşi au văzut Islamul ca fiind fondat în 622 d.Cr.. Cu toate acestea, cei mai mulţi dacă nu majoritatea adepţilor Islamului cred că:

   

bullet

Islamul a existat înainte ca Mohamed (pfal) să se nască.

bullet

Originile Islamului datează de la crearea lumii.

 

 1. Musulmanii recunosc în mod tradiţional, respectul pentru Mohamed, Isus şi alţi profeţi (pacea fie asupra lor), prin adăugarea acestei fraze sau o abreviere "(pfal)", după numele lor.

 

 1. Greg H. Parsons, Director Executiv, " U.S. Center for World Mission," Pasadena, CA; citat în Zondervan News Service, 21 februarie 1997.

 

 1. O excepţie este Nation of Islam, care promovează o ideologie a supremaţiei negrilor. De exemplu, liderul Louis Farrakhan a declarat că "Oamenii albi sunt potenţiali oameni, ei nu au evoluat încă." (Philadelphia Inquirer, 2000-MAR-18). Cu toate acestea, cei mai mulţi musulmani nu consideră Nation of Islam ca fiind parte a Islamului, din cauza convingerilor sale unice despre Dumnezeu, umanitate şi restul universului.

 

 1. Cărţilor incluse în Biblie diferă între grupurile credinţei creştine. Biserica Romano-Catolică include Apocrifele; majoritatea celorlalte confesiuni creştine nu le includ. Membrii celor aproximativ 100 grupuri de credinţă în mişcarea LDS Restorationist, incluzând Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă (Mormonii), adaugă ale cărţi sfinte, incluzând Cartea lui Mormon. Oamenii din gruparea Ştiinţa Creştină consideră cartea lui Mary Baker Eddy "Ştiinţă şi Sănătate, cu cheie la Scripturi" a fi o resursă majoră.

 

 1. Musulmanii, în general, cred ca Coranul este literal cuvântul lui Dumnezeu, după cum i s-a dictat lui Mohamed peste un interval de 23 de ani. Este singura carte care este considerată liberă de tahrif (eroare). Există patru cărţi suplimentare:
   

bullet

Suhuf-i-Ibrahim (Sulurile lui Avraam / Ibrahim), care s-au pierdut.

bullet

Tawrat (Pentateuh din Scripturile ebraice), care, mulţi musulmani cred că au fost modificate de către Evreii antici.

bullet

Zabur, despre care mulţi musulmani cred că sunt Psalmii din Scripturile Ebraice.

bullet

Injil (Evanghelii, cuvintele lui Isus). Musulmanii cred că acestea alcătuiesc întregile Scripturi creştine (Noul Testament), sau poate doar cele patru Evanghelii canonice. De asemenea, ele au fost distorsionate şi corupte de-a lungul timpului. Alţi musulmani cred că Injil nu este o carte, ci un grup de învăţături.

 courtesy of ( http://www.religioustolerance.org/comp_isl_chr.htm )