Islamul:

 

Conflictul între evrei şi arabi a început în timpurile Biblice

 

Bătălia este între 12 prinţii/conducători ai lui Ismael şi 12 triburi ale lui Israel ....


Arabi şi Israeliţii s-au luptat din timpuri imemoriale peste parcela mică de teren numit Israel. Lupta lor nu este una a cărnii şi a sângelui, ci una a lucrurilor spirituale. Biblia afirmă că ultima mare bătălie va concentra Israelul împotriva restului Orientului Mijlociu şi a aliaţilor săi. Cum a început totul şi de ce au rămas ei duşmani de moarte de mii de ani?


Aceasta a început în Geneza 16, când YHWH (Domnul) a făcut legământul Său cu fiul lui Avraam, Isaac, şi, în esenţă, l-a trimis pe fratele său vitreg Ismael, în drumul său vesel de a deveni "o naţiune măreaţă" (Arabii de azi, dintre care majoritatea sunt Musulmani). În Geneza 16:13-16 (ani înainte ca fiul al doilea al lui Avraam, Isaac, a fost născut) Îngerul Domnului a spus lui Agar, servitoarea lui Avraam, că fiul ei, Ismael va fi "... un măgar sălbatic al unui om, mâna lui va fi împotriva tuturor, şi mâna tuturor va fi împotriva lui, şi el va trăi la est de toţi fraţii săi."

 
Geneza 17: 18 Şi Avraam a zis lui Dumnezeu: "Să trăiască Ismael înaintea Ta!" 19 Dumnezeu a zis: ,,Cu adevărat, nevastă-ta Sara îţi va naşte un fiu; şi-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ vecinic pentru sămânţa lui după el. 20 Dar şi cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească, şi îl voi înmulţi nespus de mult; doisprezece voievozi va naşte, şi voi face din el un neam mare. 21 Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ţi-l va naşte Sara la anul pe vremea aceasta."

 

Conflictul dintre cei doi fii ai lui Avraam a început chiar de la început. Geneza 21:9 spune că acest conflict a început imediat după ce Isaac a fost înţărcat: "Sara a văzut pe fiul pe care-l născuse lui Avraam Egipteanca Agar, batjocorind."


Galateni 4 ne spune că Ismael, au fost "născut după trup", în timp ce Isaac a fost "născut în conformitate cu promisiunea". Isaac l-a înlocuit pe Ismael ca fiul favorizat şi moştenitor. Aceasta, desigur, l-a făcut pe Ismael gelos şi amar. Ca rezultat, el l-a batjocorit şi l-a dispreţuit pe fratele său vitreg. În cele din urmă situaţia a devenit insuportabilă, astfel că soţia lui Avraam, Sara a cerut ca Ismael şi mama sa concubina egipteană, Agar, să fie expulzaţi definitiv din familia lui Avraam.


Dar YHWH a iubit-o pe Agar şi pe fiul ei, şi a avut milă de ei. El a promis lui Agar că fiul ei va da naştere la doisprezece voievozi, care vor deveni o naţiune mare. Atunci, Ismael a plecat să trăiască în regiune pustie Hejaz în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Peninsula Arabică. El într-adevăr a avut doisprezece fii patriarhali, care au devenit asociaţi cu popoarele cunoscute sub numele de Madianiţi, Edomiţi, Egipteni şi Asirieni. Biblia şi tradiţia Islamică, atât amândouă de acord că Ismael a devenit liderul tuturor popoarelor mari din deşert din Orientul Mijlociu.


YHWH a oferit multe oportunităţi în această poveste pentru răscumpărarea din situaţii rele create în cea mai mare parte din neascultare şi lipsă de credinţă. Avraam a fost de acord pentru a impregna pe Agar, la cererea soţiei sale Sara, chiar dacă Dumnezeu a spus lui Avraam şi Sara că vor avea într-o zi pe fiul lor propriu. Pentru a fi corect faţă de Ismael, Dumnezeu i-a oferit un regat mare al său propriu "la est", de fratele său, dar acesta nu a fost niciodată de ajuns. Urmaşii lui Ismael au fost întotdeauna geloşi că urmaşii lui Isaac au fost capabili să revendice moştenirea completă a lui Avraam.

 
Această gelozie şi resentimente au creat o ură fără precedent, care a porni războaie şi atrocităţi timp de patru mii de ani. Titlul de proprietate a terenurilor din Israel, pe care Dumnezeu a promis neamului lui Avraam, a fost sursa de fricţiune între dreptul Evreilor şi Arabilor până în prezent.


Musulmanii cred că Evreii au schimbat şi denaturat Biblia, în scopul de a se stabili ca moştenitorii binecuvântărilor Legământului lui Avraam. Cu toate acestea, ei nu reuşesc să explice modul în care Noul Testament învaţă în mod clar că Legământul a fost făcut cu Isaac şi descendenţii săi.


Potrivit tradiţiei islamice, Avraam a avut opt fii, mai degrabă decât doi, care au fost crescuţi în Mecca, nu, Hebron. Ei insistă că a fost Ismael, nu Isaac, cel pe care Avraam a fost pe cale să îl sacrifice pe muntele Moria, atunci când un înger l-a oprit. Potrivit Coranului, Legământul Avraamic, cu promisiunile sale - inclusiv titlul de proprietate al terenurilor din Israel - a fost transmis până la Arabi prin Ismael, mai degrabă decât pentru evreilor prin Isaac.


Dacă cineva crede că Vechiul şi Noul Testament au fost scrise sub inspiraţia Duhului lui Dumnezeu, atunci nu există nici o îndoială că Israelul este Ţara Promisă a Evreilor. Cuvintele lui Dumnezeu către Avraam în Geneza sunt unele cu 2.500 ani mai vechi decât crearea Islamului (a cărui "profet" Mohamed a fost un ucigaş, hoţ pedofil care s-a "căsătorit" cu un copil de şapte ani - dar asta este o altă poveste).


Concluzia este că YHWH şi-a îndeplinit promisiunea Lui faţă de Avraam, Isaac şi Ismael. Şi El este pe cale de a utiliza războiul consecvent dintre cei doi fraţi, cu scopul de a aduce scenariul Lui "al sfârşitul veacurilor"....


Notă: Noi cei de la The Refiner’s Fire (Focul Cuptorului) credem că Dumnezeu foloseşte spiritul Islamului pentru a face profeţiile Lui de la Sfârşitul Veacurilor să se întâmple. De ce? Deoarece, aşa cum un Musulman tovarăş de e-mail de-al nostru a scris recent: "Musulmanii URĂSC Evreii şi Creştinii, precum şi tot ceea ce susţin ei, inclusiv Capitalismul." Biblia spune că în vremile din urmă, cei care cred în Yeshua vor fi decapitaţi pentru credinţa lor (Apocalipsa 20:4). Şi cine sunt SINGURII oameni din întregul univers care încă mai decapitează? Musulmanii! Ei au devenit cel mai mare duşman al lumii, după cum arată nenumăratele atacuri teroriste, nu numai asupra Israelului, ci în întreaga lume. Şi ce este mai rău urmează încă să vină .... Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi pagina noastră Challenging Islam.


Autor Hal Lindsay, a scris recent următoarele:

 

.... Aceasta este exact situaţia care continuă să se dezvolte în Orientul Mijlociu. Lumea a fost târâtă într-un conflict vechi între Isaac şi Ismael, în ciuda eforturilor sale cele mai bune să stea departe de acesta. Acest conflict, care a durat între aceşti doi fraţi vitregi timp de 4.000 de ani şi este destinat să aprindă ultimul război din lume, potrivit profeţilor Bibliei.


Mohamed, un descendent al lui Ismael, a adus peste un miliard de oameni de partea lui în acest conflict vechi, prin religia Islamului. Din timpul când el a pornit religia musulmană, dimensiunile conflictului au început să se mărească. Când adepţii lui au emis pretenţii faţă de Ierusalim ca al treilea lor loc cel mai sfânt, a fost aruncat zarul pentru Ierusalim pentru a deveni declanşatorul războiului de la Armaghedon, exact cum profetul Zaharia a prezis cu 2.500 de ani în urmă. Zaharia a profeţit că "Ierusalim va deveni o piatră împovărătoare pentru toate popoarele" şi că "Toate naţiunile pământului vor fi adunate [pentru război], din cauza lui." (Zaharia 12:3)

 
Suntem martori oculari că aceasta are loc chiar acum.


Celelalte domenii majore de putere care vor fi atrase în acest război final sunt în mod clar prezise.


Ezechiel prezice că o naţiune de la extremitatea nordică a Israelului renăscut va deveni duşman viclean al Israelului. Acesta va fi o naţiune cu un vast arsenal, cu care acesta va înarma toate naţiunile Musulmane. Rusia este singura naţiune la extremitatea nordică a Israelului. Şi ei sunt descendenţii din tribul lui Magog, prin intermediul Sciţilor, exact cum a prezis Ezechiel. Dumnezeu Însuşi comandă această putere de la extremitatea nordică să preia comanda forţelor confederate Musulmane şi să le conducă într-un atac pe toţi împotriva Israelului. Acest atac este prima bătălie a războiului de la Armaghedon.


Cartea Apocalipsei prezice o altă sferă a puterii, care va intra în acest război cu 200 de milioane de soldaţi. Acest bloc de putere este numit "Regii Estului". Ei se vor muta în Orientul Mijlociu şi vor ataca odată ce războiul a început. Biblia spune că ei va şterge o treime din populaţia lumii.

 
Al patrulea bloc de forţă este forţa Vestică, condusă de o formă reînviată a Imperiului Roman. Daniel şi Apostolul Ioan, amândoi anticipă această putere în mari detalii. Aceasta va începe atunci când un mare lider apare în Roma şi ia cele mai puternice 10 Naţiuni din UE şi le utilizează pentru a forma baza lui de putere.

courtesy of ( http://www.therefinersfire.org/ishmael_and_isaac.htm )