Cum aş putea sa înteleg, daca nu ma va calauzi cineva?
Fapte 8:30


 

Meniu site

 

Cina Domnului

 

Hermeneutică

 

Acoperirea capului

 

“Fratilor, noi trebuie sa predicam doctrinele; noi trebuie sa punem accent pe doctrine; noi trebuie sa mergem inapoi la doctrine. Imi este frica ca noua generatie nu stie doctrinele asa cum le cunosteau parintii nostri."

John A. Broudus

 
Resurse Baptiste
 

DOCTRINE:  HERMENEUTICĂ
(INTERPRETARE BIBLICĂ)
 

Cum să interpretăm Biblia - de Michael Gowens. Interpretarea Scripturii este în mod esenţial o chestiune de a traversa acest spaţiu gol adânc cultural şi lingvistic dintre lumea antică şi cea contemporană. Acest proces implică punerea a trei întrebări: (1) Ce spune textul? (2) Ce înseamnă el? (3) Cum se aplică el la mine? (courtesy of http://www.sovgrace.net)  

Hermeneutica şi teologia Biblică - de Dr. Steven M. Baugh. Azi, reflectarea hermeneutică şi practica reflectă adesea nu punctul de vedere biblic, ci ordinea de zi a culturii noastre pluraliste, cu o valoare specială. În literatura ştiinţifică despre hermeneutică noi descoperim, de exemplu, hermeneutica structurală şi post-structurală, hermeneutica feministă, cât şi hermeneutica femeilor negre, hermeneutica lumii a treia, şi hermeneutica eliberării Marxiste (încă), şi o mulţime a altora. (courtesy of http://web.archive.org)

Hermeneutică Biblică Sau Principii de interpretare a Bibliei bazate pe Lucrări de Hermeneutică - de Prof. W.M.H. Paterson, St. Paul, Minn., 1896, Dr. L. Fuerbringer, St. Louis, Mo., 1912, Dr. C.O. Hofmann, ediţia lui St. Louis, 1876, a “Institutiones Theologiae Exegeticae,” (Wittenberg, 1754) [Mankato, Minn. 1957] compilată de Prof. George O. Lillegard. (courtesy of http://www.wls.wels.net)

Hermeneutica legală şi interpretarea Scripturii - de John Warwick Montgomery. Pentru a determina dacă texte precum cele ale Scripturii se pot sau nu interpreta pe ele însele, probabil am putea beneficia dintr-o altă perspectivă decât cea oferită de teologie sau chiar de artele liberale. Discuţiile teologice despre impasul hermeneutic tind să devină încurcate în consideraţii dogmatice, şi tratări filozofice, istorice şi literare ale chestiunii sunt adesea foarte ascunse şi înlăturate din practici. (courtesy of http://web.archive.org)

INTERPRETARE BIBLICĂ - TIPOLOGIE

O încercare de a stabili o definiţie istorică exactă a tipologiei - de Scott David Foutz. În câmpul hermeneuticii creştine biblice, figuralismul sau tipologia a fost înţeleasă tradiţional ca un element crucial în înţelegerea deopotrivă a textelor din Vechiul Testament şi Noul Testament. Exegeza tipologică a Vechiului Testament este folosită de cei mai timpurii scriitori creştini în încercarea de a aplica naraţiunile istorice ale naţiunii Israelului bisericii creştine. (courtesy of http://www.quodlibet.net)

Un studiu al tipologiei Biblice - de Wayne Jackson. Primul, speculaţiile extravagante ale tipologiştilor mai timpurii au lăsat un gust rău pentru studiu în minţile multora; ei cred că acesta a fost discreditat. Al doilea, spiritul liberalismului religios a asaltat în tăcere gândirea unora. Astfel ei tind să se scape de elementele supranaturale ale Scripturilor, şi din moment ce tipologia se relatează faţă de profeţie, aceasta a fost în mod similar ignorată. Biblia în sine, totuşi, spune foarte clar că „tipurile” sunt un component vital al planului răscumpărător al lui Iehova. (courtesy of http://www.christiancourier.com)

INTERPRETARE BIBLICĂ - ISTORIE

Hermeneutica Apostolică şi Doctrina Evanghelică a Scripturii:
Depăşind un impas modernist - de Peter Enns.
Scopul acestui articol este să exploreze rolul hermeneuticii apostolice (de exemplu, maniera în care Hristos şi autorii Noului Testament au folosit Vechiul Testament) pe care l-ar fi putut avea asupra doctrinei evanghelice a Scripturii. Ca să spun aşa, aceasta înseamnă a implica ideea că hermeneutica apostolică nu a avut influenţa pe care ar fi trebuit să o aibă. Aşa cum văd eu, o cauză a acestei stări de lucruri este, ironic, influenţa gândirii Iluministe asupra teologiei evanghelice, presupuneri referitoare în mod specific la standardele „interpretării proprii.” (courtesy of http://www.wts.edu)

Sf. Augustin ca exeget - de Rev. David Schley Schaff. Opiniile capacităţii lui Augustin ca exeget şi valoarea trudei sale în departamentul expunerii biblice legate au fost foarte diferite. Unele nu îl reprezintă pe el doar în cea mai slab punct al său în această capacitate, dar discreditarea exegezei sale ca inferioară este meritorie. (courtesy of http://www.ccel.org)

Hermeneutica şi doctrina Scripturii în gândirea reformată după Reformă - de Martin I. Klauber. Controversa de bază a lui Muller este că scolasticii Reformaţi nu ar trebui să fie priviţi ca abătuţi de la teologia primară, Hristocentrică a lui Calvin, ci mai degrabă ca păstrând esenţa credinţei Reformate articulată de Reformatori. Este incorect să îl comparăm pe Calvin împotriva Calviniştilor ca şi când Calvin ar fi fost singurul fondator al gândirii Reformate. (courtesy of http://web.archive.org)

sus

Ce este nou?
Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui...
Versetul Zilei

Calendar


Copyright © 2003 Vox Dei Ministries. Toate drepturile rezervate