Etică Creştină:

Are Scriptura ceva de zis cu privire la homosexualitate?

De Michael Foust

NOTA EDITORULUI: Aceasta este a unsprezecea poveste dintr-o serie care examinează dezbaterea naţională pe tema „căsătoriei” dintre persoane de acelaşi sex. Acestă serie apare în Presa Baptistă (Baptist Press) în fiecare Vineri.

NASHVILLE, Tenn. (BP)—a condamnat Isus homosexualitatea? Vorbeşte Biblia pe această temă?

Joe Dallas credea odată că Biblia are puţine de spus cu privire la homosexualitate. Ca şi homosexual şi susţinător al aşa-numitei teologii pro-homosexualitate, el a petrecut câţiva ani susţinând că Scriptura nu îi condamnă pe homosexuali. El era chiar membru al unei biserici Metropolitan Community, care este alcătuită din membri care resping interpretările tradiţionale ale versetelor care vorbesc despre sexualitate.

Dar la mijlocul anilor 1980, Dallas a văzut incompatibilitatea dintre homosexualitate şi Biblie, şi a fost mântuit. Astăzi el lucrează ca şi consilier creştin în California şi vorbeşte la conferinţe pe teme legate de homosexualitate.

„Dacă mulţi oameni spun acum că Biblia într-adevăr legitimează homosexualitatea”, a spus într-o conferinţă, „[atunci] trebuie să ştim de ce spun asta şi cum să răspundem la ceea ce au ei de spus. Cred că asta reprezintă o administrare (chibzuinţă) bună.”

Dallas a scris o carte, „O Puternică Amăgire” (A Strong Delusion) care examinează şi critică argumentele teologiei pro-homosexualitate.

În timp ce dezbaterea asupra „căsătoriei” dintre persoanele de acelaşi sex s-a concentrat în cea mai mare parte pe zona politică, în săptămânile recente unii din cadrul comunităţii religioase au luat cuvântul, spunând că Biblia tace cu privire la acest subiect. O coaliţie a liderilor religioşi din Boston a eliberat un comunicat prin care susţinea „căsătoria” dintre persoanele de acelaşi sex. Unii chiar au citat Scriptura. În incinta parlamentului, la Convenţia Constituţională din Massachusetts, sen. Robert Havern, un democrat, a citat sufrinţele lui Cristos spunând că susţine „căsătoria” dintre persoanele de acelaşi sex.

Pe cealaltă parte, o coaliţie mult mai numeroasă formată din lideri religioşi din Massachusetts – incluzând câţiva pasori de culoare proeminenţi – au dat un alt comunicat care condamnă „căsătoria” dintre persoanele de acelaşi sex.

Unul dintre cele mai întâlnite argumente folosite de teologii pro-homosexualitate, a spus Dallas, este că Isus nu a spus nimic cu privire la homosexualitate. Dallas a spus că acest argument poate fi atacat arătând spre Matei 19:5-9, unde Cristos condamnă adulterul şi defineşte căsătoria ca fiind între un bărbat şi o femeie.

„Cu siguranţă că El a impus un standard”, a spus Dallas. „... Ceea ce spune Isus despre planul creat de Dumnezeu pentru experienţa sexuală umană este cu adevărat în concordanţă cu ceea ce spune codul Levit despre homosexualitate.”

Este important, a spus Dallas, pentru creştini să înţeleagă că teologia pro-homosexualitate îmbrăţişează ceva din învăţătura ortodoxă. De exemplu, a spus el, teologia pro-homosexualitate este de acord cu premisele de bază ale Creştinismului (divinitatea lui Cristos, cădere omului) şi autoritatea Scripturii (dar cu o  abordare revizuită a homosexualităţii). Totuşi, teologii pro-homosexualitate susţin că în referirile scripturale la homosexualitate, Biblia a fost fie greşit tradusă, fie greşit interpretată, fie greşit înţeleasă.

Bătălia asupra învăţăturilor Scripturii „este unde vor fi trase liniile finale ale luptei în chestiunea legalizării homosexualităţii,” a spus Dallas.

Dallas a examinat cinci pasaje biblice adesea abuzate de către teologii pro-homosexualitate:

-- Leviticul 18:22 „Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este  urâciune.” Leviticul 20:13: „Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor.”

Teologii pro-homosexualitate spun că, cuvântul evreiesc pentru scârbos, „toevah”, indică faptul că versetele interzic impuritatea ceremonială, şi nu imoralitatea sexuală. Cu alte cuvinte, versetele nu interzic homosexualitatea în sine, ci interzic actele homosexuale care fac parte dintr-o ceremonie păgână.

Teologii pro-homosexualitate arată spre faptul că evreii au fost chemaţi să se depărteze de alte ţări – dintre care unele practicau ceremonii păgâne care includeau acte homosexuale, a spus Dallas.

Dallas a dat trei răspunsuri argumentului lor. În primul rând, a spus el, există cazuri în care „toevah” este folosit pentru a face referire la prohibiţiile sexuale – Proverbe 6:16-19 este un exemplu (condamnă, printre altele, ochii trufaşi şi limba mincinoasă).

În al doilea rând, versetele din Leviticul nu sunt versete ale „contingenţei” – cu alte cuvinte, nu listează nici o excepţie unde homosexualitatea poate fi comisă. În al treilea rând, homosexualiatea este condamnată în Noul Testament.

Dacă teologii pro-homosexualitate ar fi fost consistenţi, a spus Dallas, ar aduce aceleşi argument care-l aduc pentru homosexualitate şi pentru alte păcate.

„[Dacă teologii pro-homosexualitate au dreptate, atunci] adulterul este interzis doar dacă face parte dintr-un ritual”, a spus Dallas. „Incestul este intrezis doar dacă face parte dintr-un ritual.”

-- Romani 1:26,27: „Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.”

Teologii pro-homosexualitate, spune Dallas, susţin că în Romani Pavel nu îi condamnă pe homosexuali, ci mai degrabă îi condamnă pe heterosexualii care practică acte homosexuale – cu alte cuvinte aceia care practică ceea ce este „nefiresc pentru ei”. Dacă homosexualii practică homosexualitatea, spun aceşti teologi, atunci ei practică ceea ce este firesc pentru ei.

Dar Dallas a spus că folosirea de către Pavel a celor două cuvinte greceşti – „arsane” (bărbaţi) şi „thelais” (femei) – indică că el accentuează biologia(anatomia) bărbaţilor şi a femeilor, şi nu orientarea. În plus, a spus Dallas, bărbaţii „aprinşi în poftele lor”, dezvăluie homosexualitatea lor.

De asemenea, ca şi pesajele din Leviticul, Romani 1 nu listează nici o excepţie în care homosexualitate poate fi practicată. Romani 1:29 listează alte păcate, cum ar fi lăcomia sau uciderea, despre care nici o „persoană inteligentă” nu ar pretinde că ar avea excepţii, a spus Dallas.

-- 1 Corinteni 6:9-10: „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.”

1 Timotei 1:9-10: „...legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi... pentru curvari,pentru sodomiţi,... şi pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase. ...”

Teologii pro-homosexualitate susţin că, cuvântul grec folosit în aceste pasaje pentru homosexualitate, „arsenokoite”, se adresează prostituţiei bărbaţilor, ci nu homosexualităţii.

Acest argument reiese din faptul că Pavel a ales să nu folosească cuvinte obişnuite pentru homosexualitate şi în schimb a ales să alcătuiască cuvântul menţionat anterior, a spus Dallas.

Dar cuvântul în sine indică faptul că se referă la homosexualitate, a spus Dallas. Este alcătuit din două cuvinte greceşti: „arsane”, însemnând bărbat, şi „koite”, însemnând canapea sau pat.

„Implicaţia ar fi cu siguranţă că Pavel vorbeşte despre homosexualitate combinând arsen şi koite”, a spus Dallas.

În plus, Septuaginta – traducerea în greacă a Vechiului Testament pe care Pavel l-ar fi citit – se referă la homosexualitate într-un mod similar: „arsenos koiten”, a spus Dallas. „... Şi dacă Pavel ar fi folosit acei termeni, aceia ar fi fost nişte termeni limitaţi. ... El dorea să condamne într-un mod pronunţat orice contact erotic.”

Pentru mai multe informaţii despre dezbaterea subiectului „căsătoriei” dintre două persoane de acelaşi sex, vizitează colecţia de povestiri a BP la: http://www.bpnews.net/samesexmarriage