Home

Bine aţi venit pe site-ul VOX DEI Baptist Ministries!logo VDM

O pagină baptistă

Bine aţi venit pe site-ul VOX DEI, Baptist Ministries – o pagină web pentru toţi creştinii baptişti. Scopul acestei misiuni constă în a instrui, încuraja şi în a oferi materiale pentru toţi liderii spirituali ai bisericilor care promovează doctrinele şi învăţăturile lui Dumnezeu – aşa cum sunt ele interpretate de teologii şi învăţătorii noştri biblici.

Fondatorii acestei organizaţii sunt descendenţi a unor familii creştine Baptiste din România, care în prezent locuiesc în Statele Unite ale Americii. Strămoşii noştri au primit credinţa, prin mila lui Dumnezeu, unii dintre ei plătind chiar preţul persecuţiei, au fost închişi, au rămas fără locuri de munca şi şi-au pierdut drepturile cetăţeneşti. Această Misiune a fost înfiinţată cu scopul de a venii în ajutorul nevoilor actuale de înţelegere a principiilor şi învăţăturilor Baptiste.

Scop şi viziune

Scopul organizaţiei Vox Dei Baptist Ministry, este acela de a promova şi învăţa principiile doctrinare baptiste aşa cum ni le-au transmis părinţii noştri spirituali. John A. Broadus (1827 – 1895) spunea cândva: “Fraţilor, noi trebuie să predicăm doctrinele; să scoatem în evidenţă doctrinele; trebuie să ne întoarcem înapoi la doctrine. Mă tem că noile generaţii nu cunosc doctrinele aşa cum le ştiau părinţii noştri.”

După 100 de ani, cuvintele sale încă răsună în inimile şi în urechile noastre. Trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu învăţând şi formând noi lideri în bisericile noastre, care să cunoască şi să pătrundă Cuvântul Lui Dumnezeu aşa cum ne-a fost dat.

Această misiune derulată prin mica Capelă Baptistă “Vox Dei”, implicit, prin Biblioteca Batistă pe site-ul www.voxdeibaptist.org, Publicaţia Baptistă de Apologetică (publicatia.voxdeibaptist.org), şi Forum Baptist de Apologetică, îşi are sediul în statul New York. Scopul şi Viziunea Organizaţiei Baptiste “Vox Dei” are în vedere următoarele:

 • Expunerea Bibliei şi a doctrinelor pentru învăţătorii de Şcoală Duminicală, păstori, presbiteri, diaconi, studenţi şi toţi cei chemaţi în lucrarea de predare şi învăţare a Scripturilor;
 • Punerea la îndemâna tuturor a unei Biblioteci electronice care să ajute în creşterea spirituală a frăţietăţii;
 • Punerea la îndemâna frăţietăţii de materiale apologetice şi teologice care să ajute în apărarea şi promovarea principiilor baptiste de practicare a credinţei;
 • Organizare periodică de seminarii teologice pentru liderii spirituali din bisericile baptiste;
 • Resurse complete pentru grupurile particulare de studiu biblic, expuse pe site;
 • Organizarea de studii şi conferinţe biblice, consiliere spirituală pentru lideri;
 • Intenţionăm să colaborăm şi cu alte organizaţii axate pe studierea şi învăţarea Cuvântului Lui Dumnezeu, pentru a deveni mai eficienţi în dezvoltarea studiilor şi materialelor folosite în orele de Şcoală Duminicale prin aprofundarea moştenirii doctrinelor baptiste şi aplicarea mesajului lui Dumnezeu în zilele noastre;

Având această viziune, noi dorim să schimbăm această realitate oferind sprijin învăţătorilor de Şcoală Duminicală, prezbiterilor şi diaconilor pentru ca aceştia să-şi înţeleagă chemarea şi poziţia în Biserica lui Hristos. Lipsa profunzimii, politicile şi firea omenească produc prezbiteri, diaconi şi învăţători de Şcoală Duminicală care nu dau dovadă de maturitate spirituală şi care nu sunt pregătiţi să devină liderii spirituali chemaţi de Dumnezeu. Întorcându-ne la rădăcinile bisericii noastre, vom ajuta şi încuraja conducătorii actuali să se întoarcă la principiile lui Dumnezeu, lăsând Duhul Sfânt să-şi desăvârşească lucrarea în inimile şi bisericile baptiste.Viziunea noastră nu consta în a fi doar o organizaţie, ci în a oferi un sprijin real surorilor şi fraţilor din bisericile baptiste. Lideri slabi formează biserici slabe. Noi dorim să-i revigorăm pe liderii noştri spirituali prin încurajarea de a se întoarce la Biblie, de a rămâne neclintiţi în învăţăturile părinţilor noştri spirituali, şi de a ajuta la formarea de noi lideri pentru bisericile noastre. Seminarele şi institutele baptiste nu vor putea produce lideri puternici, dacă bisericile nu-i sprijină în procesul de formare a seminariştilor. Absenţa unor conducători puternici, duce la golul pe care-l simţim astăzi, prin reducerea numărului de credincioşi care să lucreze în câmpul Evangheliei, predicând şi învăţând Cuvântul Lui Dumnezeu.

Mărturisire de credinţă

Vox Dei, Baptist Ministry, subscrie “Mărturisirii de credinţă baptistă de la Londra din 1689”, aşa cum se prezintă ea în textele originale, ca declaraţie de credinţă, care exprimă cea mai corectă doctrină ortodoxă Baptistă. În această declaraţie noi avem o întruchipare teologică unitară, iar prin intermediul argumentelor biblice găsite în această privinţă, noi vom fi pregătiţi să dăm oricând o motivaţie pentru nădejdea care există în noi (1 Petru 3:15).

Ultima autoritate în tot ceea ce priveşte credinţa şi practicarea ei, este şi va fi întotdeauna numai Biblia, iar noi acceptăm Mărturisirea de credinţă baptistă de la Londra din 1689, care este un sumar excelent al “lucrurilor crezute printre noi” (Luca 1:1) şi pe care o considerăm ca fiind o confirmare a credinţei, un mijloc de edificare în ce priveşte dreptatea şi soluţionarea diferitelor probleme, care pot apărea în relaţia dintre biserică şi lucrare. 

Fii alături de noi

Dacă eşti interesat să te alături, dacă eşti chemat de Dumnezeu să fii conlucrător în acest domeniu, dorim să ne faci cunoscute intenţiile tale. Avem nevoie de câţiva credincioşi pentru următoarele lucrări misionare:

 • Luptători în rugăciune. Rugăciunea este temelia lucrării noastre. Avem nevoie de oameni dedicaţi , care să mijlocească pentru lucrarea Domnului, în special, dar şi pentru probleme specifice;
 • Voluntari care să se ofere pentru a scana cărţi, pentru a verifica literă cu literă şi pentru a face corectura completă a cărţii;
 • Cercetarea surselor de referinţă de pe domeniul public pentru librăria electronică;
 • Teologi şi profesori de religie care să ajute la monitorizarea studenţilor în Biblie, şi a face comentarii şi contribuţii doctrinare;

Dacă doriţi să faceţi parte din această lucrare, contactaţi-ne trimiţând un e-mail la webmaster. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre noi, scrieţi-ne. Dacă aveţi îngrijorări, probleme de consiliere sau alte lucruri în privinţa cărora noi am putea să vă asistăm, vă rugăm scrieţi-ne. Fie ca Dumnezeu, în înţelepciunea Sa, să vă dăruiască multe binecuvântări cereşti.

Print Friendly, PDF & Email