Eclesiologie: 

De ce să predai?

Un extras din Capitolul 1 al cărţii

Understanding Teaching [Înţelegerea Predării]

de Gregory C. Carlson

 

 

„De ce să încerc să le predau acelor copii?” Aceasta a fost întrebarea pusă de liderul meu din clasa de juniori de la liceu după o lungă perioadă de mai multă luptă cu disciplina decât succesul uceniciei. Aceasta este o întrebare bună. La o vreme când frecvenţa bisericii evanghelice se luptă să tină pasul cu populaţia crescândă (Hemphill, Revitalizarea dinozaurului de duminică dimineaţa - Revitalizing the Sunday Morning Dinosaur, 18), de ce să fie motivaţi învăţătorii Bibliei? Ce ne constrânge pe noi chiar să încercăm să aducem înţelegere şi aplicare la studenţii noştri?

 

Adesea învăţarea Bibliei se întâmplă în situaţii mai puţin ideale. Stocuri limitate, facilităţi aglomerate sau îmbătrânite, şi lipsa de preocupare pentru comunitatea creştină nu opresc predarea. Ce îi satisface pe învăţătorii Bibliei cu lucrarea lor? De ce le place la aşa de mulţi să predea?

 

Fie că eşti un începător sau un veteran în predarea Bibliei, aceasta are valoare pentru o întrebare de încurajare. Care este motivarea de a preda Cuvântul lui Dumnezeu copiilor, tinerilor sau adulţilor?

 

Dumnezeu la lucru

 

Isus a fost numit „Rabbi” în timpul lucrării Sale pământeşti (Ioan 1:38). Acesta este un termen folosit pentru a se referi la învăţătorii sau liderii respectaţi. Isus era un învăţător stăpân! Carl Shafer ne reaminteşte că datorită faptului că Isus este Mântuitorul şi Domnul nostru, noi vrem să acordăm atenţie metodelor învăţăturii şi a activităţilor Sale. Devreme în cariera mea ca profesor, m-am întors în frustrare spre partenerul meu, „Dwight, de ce facem noi asta?” Pe jumătate serios, el a răspuns, „Pentru că ne vrea Isus să facem asta!” De atunci, am ajuns să descopăr acest răspuns a fi nu numai profund, ci şi motivator. Noi predăm Biblie pentru a urma exemplul Stăpânului nostru.

 

În cartea Faptele Apostolilor, ucenicii erau preocupaţi cu învăţarea! Creşterea dinamică a bisericii din această perioadă a stabilit învăţătura ca o activitate fundamentală.

 

. . .

 

Învăţătorii creştini pot reflecta asupra exemplelor biblice. Sursa noastră de credinţă este de asemenea şi ghidul nostru pentru învăţare! Noi predăm Biblia pentru a oglindi lucrarea pe care o face Dumnezeu prin Biserica Sa.

 

Predarea, pentru Biserica Creştină, nu este o activitate opţională! Domnul nostru ne porunceşte să învăţăm! „Mergeţi şi faceţi ucenici din toate neamurile . . . învăţându-i să păzească tot ceea ce v-am poruncit” (Matei 28:19). Eu nu cred că Isus a făcut această afirmaţie ca o chestiune de discuţie! Aceasta este o poruncă. Noi avem autoritatea, da, chiar şi responsabilitatea de a preda!

 

Darul de învăţătură (Romani 12:7) implică un alt motiv pentru care creştinii învaţă Biblia. Noi avem minunata oportunitate de a desfăşura un dar, să-l folosim în ascultare de Domnul, şi să zidim Trupul Său (Efeseni 4:11-16). Spre deosebire de unele daruri pe care le primim la zilele de naştere, darul lui Dumnezeu de învăţătură creşte în însemnătate şi entuziasm cu cât acesta este dezvoltat şi folosit mai mult! Darul de învăţarea este abilitatea oferită şi condusă de Duhul Sfânt pentru a împărţi adevărul lui Dumnezeu aşa încât credincioşii să înţeleagă cum să asculte. Necredincioşii sunt şi ei convinşi prin aplicaţia clară a adevărului. În timp ce mulţi îşi exprimă darurile lor spirituale prin rolul de învăţătură, bucuria motivatoare vina la profesorul care descoperă şi dezvoltă darul spiritual de învăţare. Noi predăm Biblia deoarece unii sunt înzestraţi divin să o facă.

 

Dumnezeu la lucru în studenţii noştri

 

Studenţii trăiesc în nevoia ajutorului şi binecuvântării lui Dumnezeu. Familiile despuiate, bisericile care se luptă, eşecul personal şi plictiseala neglijentă au creat o situaţie în care mulţi oamenii nici măcar nu-l cunosc pe Dumnezeu. Adună oricare grup de învăţători ai Bibliei laolaltă şi îţi vor împărtăşi numeroase preocupări, provocări, şi nevoi în vieţile studenţilor lor.

 

„Noi predăm ca să vedem luminile aprinzându-se!” Aşa a spus un membru al corpului profesoral de la un colegiu biblic. Studenţii au intuiţie şi ardoare surprinzătoare de a-l asculta pe Dumnezeu atunci când sunt expuşi la Cuvântul Său. Atunci când înţelegerea are loc într-un student, aceasta est bucurie! Noi învăţăm Biblia datorită răspunsului studenţilor noştri.

 

Aproape oricare serviciu de biserică ar putea fi cercetat să se descopere membrii care au experimentat schimbare semnificativă spirituală printr-un grup mic de studiu biblic sau o clasă de Şcoală Duminicală. Aceasta nu este doar o coincidenţă. Pe măsură ce studenţii aplică adevărul Scripturii, acesta începe să le schimbe atitudinile valorile şi chiar asocierile lor. Noi predăm Biblia datorită schimbărilor de viaţă din studenţii noştri.

 

. . .

 

Cea mai încântătoare parte de predare este să vezi o pocăinţă deplină şi maturitatea cum începe să se nască. Noi predăm pentru a-i vedea pe studenţii noştri că ascultă de Domnul şi cresc în El. Atât de des legăturile spirituale se formează cu cei pe care îi învăţăm noi. Isus spune, „Un elev nu este mai presus de învăţătorul său, dar oricine, după ce a fost pregătit pe deplin, va fi ca învăţătorul său” (Luca 6:40). O adâncime de grijă şi încurajare există prin intermediul situaţiei de învăţare. Noi predăm Biblia datorită relaţiei studenţilor noştri cu noi.

 

. . .

 

Dumnezeu la lucru în procesul de predare-învăţare

 

Aceia care predau în mod consistent au descoperit adevărul că a reda înseamnă a învăţa de două ori. Felul cum mă văd pe mine ca un învăţător îmi îmbunătăţeşte motivarea de a preda. Dacă sunt un tovarăş învăţăcel, eu mă comport diferit decât unul care se vede pe sine ca o „fântână de cunoştinţă”. Dacă mă opresc din a creste, cu greu mă pot aştepta de la studenţii mei să fie entuziaşti cu privire la schimbare. Învăţătorii trebuie să se vadă pe ei înşişi ca „învăţăcei profesionali şi pe studenţii noştri ca amatori” (Woolfolk, Psihologia Educaţională - Educational Psychology, 10). Predarea este muncă grea! Aceasta necesită disciplină. Eu le reamintesc studenţilor mei, „Toată pregătirea de învăţătură bună eventual se degenerează în muncă grea!” Pavel ne reaminteşte, „Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului” (2 Timotei 2:15). Acelora care au darul de învăţătură li se spune să exercite acel dar conform măsurii de credinţă (Romani 12: 6, 7). Noi predăm Biblia deoarece avem slujba de învăţare.

 

Când învăţătorii compară ceea ce fac ei cu ceea ce se poate face, ei descoperă motivaţie pentru a preda. Banca de răsplată a lui Hristos (2 Corinteni 5:10) îi aşteaptă pe aceia care îşi revizuiesc sarcina în mod corespunzător. Părinţii vor să ştie ceea ce li se predă copiilor lor. Liderii bisericii sunt preocupaţi cu o programă şcolară eficientă. Domnul nostru îi veghează pe cei care predau. Noi predăm datorită evaluării eterne a sarcinii noastre. Fie ca noi să fim credincioşi!