Resurse Baptiste

 

Cum aş putea sa înteleg, daca nu ma va calauzi cineva?
Fapte 8:30


 

Meniu site

 

CRISTOLOGIE
 
PNEUMATOLOGIE
 
ANTROPOLOGIE
 
HAMARTIOLOGIE
 
SOTERIOLOGIE
 
BIBLIOLOGIE
 
COSMOLOGIE
 
ECLESIOLOGIE
 
ESCATOLOGIE

 

“Fratilor, noi trebuie sa predicam doctrinele; noi trebuie sa punem accent pe doctrine; noi trebuie sa mergem inapoi la doctrine. Imi este frica ca noua generatie nu stie doctrinele asa cum le cunosteau parintii nostri."

John A. Broudus

 

 
Resurse Baptiste
 

TEOLOGIE SISTEMATICĂ

ECLESIOLOGIE – doctrina despre Trupul lui Cristos (Biserica) 

bullet

Autoritatea în Biserică

AUTORITATEA IN BISERICA LUI ISUS CRISTOS,(Partea I-a) de Caius Obeada. Ce spune Domnul Isus prin: “dar între voi să nu fie aşa”? Ar trebui bisericile noastre să copieze stilul de organizare corporativ? Funcţionează pastorii noştri ca preşedinţi executivi, iar comitetul de diaconi ca un bord de directori? De ce întâlnirile noastre se desfăşoară după regulile lui Robert în loc să urmeze Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă Biblia este suficientă în toate lucrurile, de ce nu este suficientă şi pentru întâlnirile noastre? Avem noi nevoie de reguli omeneşti pentru a ajuta Biserica lui Cristos, reguli cu care să înlocuim voia şi călăuzirea Duhului Sfânt?

SLUJIREA CONDUCERII BISERICEŞTI, (Partea II-a) de Caius Obeada. Deja am stabilit că nu există un astfel de lucru precum „slujba păstorului” în biserica locală. De fapt oamenii nu devin bătrânii bisericii prin punerea lor în poziţia de supraveghetori / pastori. Mai degrabă, oamenii funcţionează ca supraveghetori deoarece ei sunt bătrânii bisericii, care au darul de păstori (pastori). Acesta este un punct critic. Dacă nu vedem aceasta atunci am deschis uşa larg pentru o autoritate în biserică alta decât cea a lui Hristos prin Duhul Sfânt. Noul Testament nu afirmă nimic despre o biserică cu „un” pastor. Noul Testament vorbeşte întotdeauna despre supraveghetori în termeni de plural, nu la singular.

Aplicarea lui Matei 18 la problemele de disciplină bisericească, (Partea III-a) de Caius Obeada. Trăim o vreme în care presiunea demonică şi învăţăturile false au crescut, punându-ne mai aproape de a doua venire a lui Isus ca niciodată. Biserica lui Hristos trăieşte într-o presiunea demonică şi cu învăţături false mai mult ca niciodată. „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care Sunt în locurile cereşti.” (Efeseni 6:12) Satan nu apasă biserica vestică din afară atât de mult cât o face din interior. Învăţătura falsă, interpretări liberale şi standarde mai joase au inundat bisericile noastre. Calitatea a fost înlocuită de cantitatea. Numerele au devenit mai importante decât calitatea vieţii.

Cine ar trebui să un conducă Biserica? - O argumentaţie pentru pluralitatea bătrânilor bisericii de Daniel B. Wallace, Ph.D. (courtesy of www.bible.org) "Multe biserici din zilele noastre au un pastor şi mai mulţi diaconi. Aceasta se bazează pe un model al eclesiologiei în care se presupune că există un singur bătrân al bisericii în biserica primară. Dar chiar şi acele biserici care au mai mulţi bătrâni ai bisericii (pastorul fiind unul din ei) îl consideră de obicei pe pastor ca şi conducătorul de fapt al bisericii."

bullet

Bătrinii Bisericii - Presbiterii

 
Bătrânii bisericii -  "S-au scris câteva cărţi şi articole excelente recent care confirmă faptul că guvernarea bisericii Nou Testamentale trebuie să fie formată dintr-un bord de bătrâni. Aceasta este şi presupunerea acestui articol în ceea ce urmează. Cu toate acestea s-au observat şi probleme mari în aplicarea formei biblice de guvernare. Acest articol caută să expună acele probleme şi îşi propune să găsească şi soluţii. " (courtesy of www.geocities.com)
 
Discuţie asupra rolului prezbiterilor din Biserica locală - de David L. Miner. Această lucrare a fost schiţată pentru a-i ajuta pe cei din conducerea bisericii mele să-şi înţeleagă rolurile în cadrul corpului local şi să se angajeze în discuţii active cu privire la schimbările ce s-ar petrece cu aceste roluri.
 
Drepturile bătrânilor care conduc biserica - de Charles Hodge. "Subiectul discutat într-o serie de lucrări menţionate mai sus, şi-a însuşit o importanţă care forţează consideraţiile acestuia asupra tuturor prietenilor bisericii. Întrebarea aflată în discuţie este: Au dreptul bătrânii care conduc biserica să se unească în punerea mâinilor la ordinarea slujitorilor evangheliei?"
 
Poziţia pastorului -  . "Să privim acum la poziţia pastorului din zilele moderne. Aşa cum este ea astăzi, eu cred că poziţia lui este nescripturală. Fără îndoială, mulţi oameni au început cu bine, însă au căzut în această cursă de a fi puşi sau de a se pune pe ei înşişi într-o poziţie nescripturală. Mai întâi de toate, nu vei găsi nicăieri în Biblie ca o biserică să fie condusă de un singur bărbat." (courtesy of www.elkcreekgospelcenter.org)
 
Prezbiterii în bisericile baptiste – idee examinată la conferinţă - de Gary D. Myers. Prezbiterii şi congregaţionalismul. Pentru mulţi baptişti, aceşti termeni par a fi opuşi. Totuşi, potrivit unor vorbitori de la conferinţa legată de „Chestiunea organizării baptiste”, cei doi termeni nu se exclud reciproc neapărat.
 
Congregaţionalismul – catalogat drept viabil şi biblic - de Samuel Smith. Într-o vreme în care conducerea tradiţională a Bisericii Baptiste, cunoscută sub numele de organizare congregaţională, a căzut în dizgraţie în unele biserici, o serie de gânditori dintre baptiştii de sud s-au întâlnit la Seminarul Teologic Baptist din New Orleans, pentru a discuta această chestiune.
 
bullet
Diaconii Bisericii

 

Diaconii şi Conducerea Bisericii - de Daniel B. Wallace, Ph.D. Articolul de faţă este un eseu care argumentează faptul că diaconii ar trebui să fie o parte a conducerii unei biserici mari. Acesta are trei părţi: studiul biblic inductiv, concluzii din investigarea biblică, şi sugestii practice pentru biserica de astăzi.

 

Rolul biblic al diaconilor – Partea 1 - de Derek Gentle. Scopul diaconilor este de a sluji Domnului prin a conduce lucrarea de îngrijire a bisericii - făcând lucrarea de binefacere, de vizitare a bolnavilor, de a fi alert faţă de nevoile spirituale ale bisericii - eliberând pe pastorul(ii) pentru a se concentra asupra rugăciunii şi a slujirii Cuvântului, astfel facilitând răspândirea evangheliei şi promovarea unităţii în biserică.

 

Rolul biblic al diaconilor – Partea 2 - de Derek Gentle. Variate abordări sunt folosite de biserici în încercarea de a se întoarce la un model mai biblic pentru diaconie. Cât de departe sunt ei gata să meargă în acest efort este determinat de un număr de variabile care includ şi părerea lor despre aceasta şi accentul pe Scriptură, înţelegerea lor a naturii bisericii, vârsta congregaţiei şi unanimitatea părtăşiei referitor la ce paşi trebuiesc făcuţi în general.

 

Adevărul şi pardoxul - Capitolul 9, Bătrânii, Episcopii şi Diaconii. Cea mai greu de înţeles scară pe care diavolii o vor folosi pentru a produce complotul netrebnicului paradox este referinţa la „o soţie” din Tit şi 1 Timotei. Dar ca de obicei, odată ce LUMINA Scripturii străluceşte prin acest subiect, răutatea este dată pe faţă în mod instantaneu. Slavă Domnului!

 

bullet

Disciplină Bisericească

DISCIPLINA BISERICEASCĂ, o secţiune luată din Constituţia Bisericii Baptiste din Sidney, New York.

UCENICUL ÎN ASEMĂNAREA DOMNULUI ISUS, de Benjamin Cocar.

bullet

Zeciuiala în Biserică

Subiectul: Zeciuala--Suntem Obligaţi să Dăm Zeciuială din Venitul nostru Net sau din cel Brut? Scopul acestui articol obişnuit este de oferi cititorilor noştri discuţii controversate pe teme potrivite vieţii creştine. Datorită spiritului de partizan, credibilităţii personale, acreditării, etc., le-am cerut tuturor autorilor care au scris pentru acest articol să-şi publice anonim scurtele declaraţii.

Zeciuiala - de pastor Butch Yu, aprilie 2001. Probabil că unul dintre cele mai neabordate subiecte din teologia Vechiului Testament (VT) este subiectul Zeciuielii. Este de asemenea şi una dintre cele mai controversate probleme cu care au de a face bisericile creştine de astăzi.

DECLARAŢIA POLITICII AMERICANE BAPTISTE CU PRIVIRE LA ÎNCURAJAREA ZECIUIELII: CREŞTEREA ŞI DĂRNICIA IN HAR. Pentru creştini, zeciuiala nu este o obligaţie legalistă, ci o ocazie pentru un răspuns mulţumitor faţă de harul lui Dumnezeu. Înţeleasă corect, zeciuiala oferă un principiu biblic, practic actual pentru a dărui. Aceasta reface un sens al perspectivei cum să tratăm cu bunurile noastre materiale.

bullet

Rolul Femeii în Biserică

1 Timotei – Transmiterea făcliei - Locul unei femei este în biserică!
1 Timotei 2:9-15
- Cu o generaţie în urmă, o vorbă foarte folosită spunea „Locul femeii este în bucătărie” În anii 1960 , odată cu mişcarea de eliberare a femeilor, care a intrat în cadrul vederilor noastre despre feminism, acea vorbă veche a fost înlocuită cu alta „Locul femeii este în piaţă”. Ca şi creştini, nu suntem prea mult preocupaţi cu opiniile societăţii. Noi vrem să ştim ceea ce a spus Dumnezeul nostru suveran în Biblie.

ROLUL FEMEII ÎN BISERICĂ - de Wayne Jackson.  Învaţă Biblia că există roluri diferite pentru bărbaţi şi pentru femei în schema planului lui Dumnezeu pentru biserică? (courtesy of www.christiancourier.com Curierul Creştin: Arhive Joi, 16 martie, 2000)

FEMEILE ÎN BISERICĂ: UN STUDIU BIBLIC AL ROLULUI FEMEII ÎN CADRUL BISERICII - FEMEILE ŞI FUNCŢIA BISERICEASCĂ - de Samuele Bacchiocchi, Ph. D., Andrews University  Cum se relatează principiul de subordonare faţă de cap, examinat de noi în capitolul anterior, la rolul femeii în biserică? Permite acest principiu femeilor să funcţioneze ca pastori sau bătrâni ai congregaţiei? (courtesy of www.andrews.edu )

FEMEILE ÎN BISERICĂ: UN STUDIU BIBLIC AL ROLULUI FEMEII ÎN CADRUL BISERICII - LUCRAREA FEMEILOR ÎN CADRUL NOULUI TESTAMENT - de Samuele Bacchiocchi, Ph. D., Andrews University
.  Ce impact a avut venirea lui Hristos asupra statutului social şi religios al rolului femeilor? A fost oare tratarea femeilor de către Isus ca persoane umane pentru care şi către care El a venit şi includerea sa a câtorva dintre ele în cercul să de însoţitoare, desemnat să paveze cale deplinului lor acces la lucrarea pastorală? (courtesy of www.andrews.edu )

1 Corinteni 14:34 – “Tăcerea” în biserică - de Wayne Jackson. Termenul “să tacă” din 1 Cor 14:34 este adesea înţeles greşit şi aplicat greşit. Trebuie o femeie să fie „tăcută” în biserică?

bullet

Şcoala Duminicală

Robert Raikes şi Şcolile Duminicale - Fiind cunoscut ca fondatorul mişcării Şcolilor Duminicale, Raikes şi-a folosit poziţia sa de editor şi proprietar al Jurnalului Gloucester pentru a face publicitate cauzei. Totuşi, multe Şcoli Duminicale (şi capele şi comunităţi bisericeşti) au devenit instituţii cu clase de muncă crucială şi centre de ajutor reciproc şi asociaţii.

Ediţia # 34: Cronica vagabonzilor lui Robert Raikes - Raikes a văzut Şcolile Duminicale ca un simplu răspuns faţă de instrucţiunea lui Isus de a „hrănii mieluşeii mei”. Copii săraci trebuie căutaţi şi ajutaţi. „Nimeni nu-şi poate forma o idee despre ce beneficii este el capabil faţă de comunitate prin vizitarea locuinţelor celor săraci”.

Istoria şi Moştenirea noastră - Unde am fost, unde mergem. Pentru mai mult de 150 de ani, AMF a fost cunoscut ca Uniunea Americană a Şcolilor Duminicale. Sub acel nume misionarii au pionierat stabilirea Şcolilor Duminicale care învăţau Biblia şi aducea planul de mântuire al lui Dumnezeu către graniţele crescânde ale ţării.

O declaraţie baptistă primară despre Şcoala Duminicală - Şcoala Duminicală este o dezvoltare relativ târzie din cadrul istoriei bisericii creştine. Prima Şcoală Duminicală a fost stabilită de metodistul englez Robert Raikes, la sfârşitul secolului al 18lea.

O renaştere a Şcolii Duminicale ar fi binevenită - Nimeni nu va putea să fie capabil să declare în întregime valoarea pe care mişcarea Şcolii Duminicale a oferit-o pentru America. Misionari slujesc astăzi în jurul lumii datorită viziunii care a fost împărtăşită într-o clasă de Şcoală Duminicală.

Scopul Şcolii Duminicale.

O perspectivă a Şcolii Duminicale - de Darrell Petterson. Te-ai simţit vreodată ca această învăţătoare? Te-ai întrebat vreodată, „de ce avem noi Şcoală Duminicală”? Poate că eşti un învăţător nou de Şcoală Duminicală sau că ai lua în considerare a fi parte din lucrarea Şcolii Duminicale, şi poate te întrebi care ar trebui să fie obiectivul Şcolii Duminicale. Ce principii biblice susţin ideea unei Şcoli Duminicale?

Strategie de schimbare cu succes pentru Şcoala Duminicală
(Publicat de Phil Van Auken în Sunday School Leadership [Conducerea Şcolii Duminicale], septembrie 1996). Să schimbăm clasa noastră de Şcoală Duminicală? De ce am vrea noi aceasta? Aceasta este una dintre cele mai comune – şi mai frustratoare – întrebări pe care le confruntă liderii de Şcoală Duminicală.

O nouă viziune pentru Şcoala Duminicală - de Clayton Pepper. „Scopul nostru trebuie să fie acela de a-i aduce pe cei nemântuiţi la Hristos şi nu doar să-i învăţăm. Cei nemântuiţi aflaţi sub sunetul evangheliei trebuiesc aduşi într-o relaţie de mântuire cu Hristos."

Ajutarea diaconilor în a înţelege eficacitatea Şcolii Duminicale. (Publicat de Phil Van Auken în The Deacon [Diaconul], Oct/Nov/Dec., 1993). Şcoala Duminicală este o parte aşa de integrală a bisericii locale încât uneori diaconii o privesc cu uşurinţă. Atunci când aceasta se întâmplă, există pericolul ca eficacitatea Şcolii Duminicale nu ar putea fi tot ceea ce ar trebui să fie. Dar ce constituie un program sănătos şi eficient de Şcoala Duminicală?

Învăţătorul de Şcoală Duminicală – Un ispravnic. O predică (Nr. 192) rostită marţi seara, 4 mai 1858 de către REV. C. H. Spurgeon la Bloomsbury Chapel, Din partea Uniunii Şcolii Duminicale (courtesy of www.spurgeon.org).

Îndatoririle învăţătorilor de Şcoală Duminicală - Morningside Baptist Church. Învăţătorul este unul dintre cei mai importanţi factori în cadrul succesului, creşterii şi dezvoltării unei clase de Şcoală Duminicală. Clasa este formată din indivizi din cadrul unui rang de vârstă, şi posibil grupaţi pe sex. (courtesy of www.morningside.ws)

Darul de învăţătură - de Dr. James L. Wilson. În cel mai bun caz, învăţătorii sunt subapreciaţi; în cel mai rău caz ei sunt hărţuiţi. Un studiu asupra profesorilor care au predat mai mult de 10 ani a arătat de asemenea că 81% dintre aceştia simţeau că studenţii de astăzi arată mai puţin respect pentru autoritate decât generaţiile anterioare. (courtesy of www.freshministry.org)

Caracteristici şi neînţelegeri. Cuvântul grecesc pentru învăţător, didaskatos, înseamnă stăpân, învăţător, sau doctor. Învăţătorul este acela care comunică cunoştinţa, îi ghidează pe alţii şi face cunoscut sau relatează fapte. (courtesy of www.ctm3.com)

Darul de motivare al învăţăturii (Daruri spirituale # 4). Romani 12:3-8, Ezra 7:10, Luca 1:3 - Când vorbim de un Dar de Motivare Spiritual ne referim la centrul motivaţiei pe care l-a oferit Dumnezeu unui creştin care ne determină pe noi să ne comportăm aşa cum o facem de fapt. (courtesy of www.midcoast.com)

De ce să predai? -  de Gregory C. Carlson. „De ce să încerc să le predau acelor copii?” Aceasta a fost întrebarea pusă de liderul meu din clasa de juniori de la liceu după o lungă perioadă de mai multă luptă cu disciplina decât succesul uceniciei. Aceasta este o întrebare bună. La o vreme când frecvenţa bisericii evanghelice se luptă să tină pasul cu populaţia crescândă (Hemphill, Revitalizarea dinozaurului de duminică dimineaţa - Revitalizing the Sunday Morning Dinosaur, 18), de ce să fie motivaţi învăţătorii Bibliei? Ce ne constrânge pe noi chiar să încercăm să aducem înţelegere şi aplicare la studenţii noştri? (courtesy of www.etaworld.org)

bullet

Cum să alegi o Biserică?

Cum să alegi o biserică - de Mary Fairchild. Găsirea unei bisericii poate fi o experienţă dificilă, care consumă timpul. Aceasta consumă o mare parte din persistenţa pacientului, mai ales dacă cauţi o biserică după ce te-ai mutat într-o comunitate nouă. De obicei, poţi vizita numai una, sau e posibil două biserici pe săptămână, aşa că procesul căutării unei biserici se poate lungi pe o perioadă de câteva luni. Iată câţiva paşi practici de amintit, alături de întrebările pe care să le pui, în timp ce îţi croieşti drum prin procesul găsirii unei biserici.                                             (courtesy of http://christianity.about.com)

Cum să găseşti o biserică - Mai întâi sugerez să faci o listă a ceea ce vrei tu într-o biserică. Foloseşte următoarele ca ajutor. (courtesy of http://www.bcmmin.org)

Cum să găseşti o biserică bună - de Dr. Dale A. Robbins.
Se poate spune că fiecare credincios ar trebui să aibă o biserică de casă pe care o frecventează regulat. Dacă nu eşti parte dintr-o astfel de părtăşie, următorul sfat va fi nepreţuit pentru căutarea ta. (courtesy of http://www.victorious.org)

Cum să găseşti o biserică bună - de P. G. Mathew. Oricând cei care sunt credincioşi în Isus Hristos se mută într-o locaţie nouă, primul lucru pe care vor să-l facă este să găsească o biserică bună. În mod frecvent există multe biserici disponibile, dar nu toate sunt asemenea. La fel cum există diferenţe între doctori, tot aşa există diferenţe între biserici, şi e nevoie de protecţia consumatorului în această chestiune. Cum, aşadar, poate recunoaşte cineva o biserică bună? Trebuie să devii un creştin informat. Trebuie să te informezi cu privire la caracteristicile unei biserici adevărate, biblice şi să înveţi să recunoşti pe cele care nu sunt. O biserică adevărată va arăta anumite semne de autenticitate, şi trebuie să te uiţi cu sârguinţă până vei găsi o biserică care prezintă aceste semne. (courtesy of http://www.gracevalley.org)

Cum să găseşti unica biserică adevărată - Marvin W. Cowan. Aparţi de unica biserică adevărată? Mulţi oameni cred că aparţin de ea. Dar dacă ar fi să ceri o descriere a acelei biserici, vei primi multe răspunsuri divergente. Unii cred că adevărata biserică poate fi identificată prin numele ei, structura organizaţională, sau succesiunea apostolică. Totuşi, din moment ce este Biblia cea care introduce prima conceptul bisericii, atunci Biblia este locul unde trebuie să ne uităm pentru adevărata sa definiţie.  (courtesy of http://www.utahchristianpub.org)

bullet

Cum să distrugi o Biserică?

Cum să distrugi o biserică - de Ray C. Stedman. De-a lungul secolelor mulţi au clădit pe acea temelie. Mari conducători, învăţători şi teologi, unii dintre marii oameni ai bisericii din trecut – Martin Luther, John Calvin, John Wesley, George Whitfield – o mare oştire de nume au clădit deasupra ei astfel că biserica s-a ridicat de-a lungul secolelor. Dar, aşa cum am văzut săptămâna viitoare, într-un anumit sens fiecare dintre noi care este posedat de Duhul lui Dumnezeu clădeşte pe această temelie. Noi toţi ne atingem unul pe altul; noi construim în vieţile altora; noi îi afectăm pe toţi prin felul în care trăim, prin felul în care gândim, apostolul ne-a chemat să fim atenţi la aceasta. Cum construieşti pe temelie? Ce materiale foloseşti? (courtesy of http://www.pbc.org)

Pergam – Biserica coruptă care este căsătorită cu lumea - Apocalipsa 2:12-17. Introducere: „Pergam” înseamnă „căsătorie” sau „uniune”. Era Efesului era din 30-100 d. Hr., Smirna din 100-312, şi Pergam din 312-590 d. Hr. Roma nu a avut succes în a zădărnicii Creştinismul prin persecuţie; biserica însă a crescut şi s-a extins în multe regiuni. Cea mai mare persecuţie din lume era totuşi incapabilă să distrugă biserica. Aşadar, satan şi-a schimbat planul său de atac. Lumea nu numai că a încetat să se opună bisericii, dar chiar şi cel mai mare dintre imperii de pe acest pământ – Roma – a acceptat Creştinismul ca religie a sa de stat. În jurul anului 312 d. Hr. se spune că Constantin a avut o viziune sau un vis în care a văzut o cruce cu cuvintele scrise pe ea, „Prin acest semn cucereşte”. El a descoperit că crucea era un semn al Creştinismului, aşa că a acceptat Creştinismul ca religie de stat. (courtesy of http://www.apostolic.edu)

Cum să ruinezi o biserică - de Rich DuBose. De ce ar scrie cineva instrucţiuni despre cum să ruinezi o biserică? Probabil că nimeni nu l-ar citi dacă titlul era „Cum să construieşti o biserică”. Pentru că suntem cu toţi păcătoşi, noi cunoaştem mult mai multe, şi am experimentat ceea ce este necesar ca să distrugi ceva decât ce e necesar ca să construieşti. Dar dacă am identifica câteva din ciudăţeniile noastre favorite şi să încercăm să le răsturnăm, putem descoperi cum să fim pozitivi în loc să fim negativi.

Ruina Bisericii - Partea I.  Când vorbim despre „Ruina Bisericii”, ne referim la faptul că Biserica şi-a părăsit de mult starea sa imaculată, şi este într-o condiţie diferit de drastică decât cea expusă în Scriptură. Aceasta, de sigur, nu este o idee pe care o avem pur şi simplu prin a privi la felul cum este Biserica astăzi, dar şi prin a citi ceea ce are Domnul să spună despre aceasta în Scriptură. De fapt, căderea şi ruina eventuală a Bisericii a fost profeţită de multe ori în cărţile Noului Testament, inclusiv 2 Timotei, 2 Petru, Iuda şi Evanghelii. Însăşi Hristos s-a referit la aceasta în pilda Sa despre grâul şi neghina. (courtesy http://home.earthlink.net)

Ruina Bisericii - Partea II.
Din punct de vedere profetic, nu numai că Epistolele prezic o înrăutăţire generală a condiţiei Bisericii (din nou, facem referire la Iuda, 2 Timotei, 2 Petru, etc.), dar ele prezic în mod specific judecata asupra ei. Romani 11:11-24 este un exemplu evident. Aici Apostolul spune credincioşilor că ei au fost altoiţi la un măslin ca ramuri sălbatice. Acest pasaj a fost adesea forţat să spună că Biserica a moştenit promisiunile şi poziţia lui Israel, dar o citire onestă a pasajului indică faptul că nici un astfel de gând nu este în mintea Apostolului. De fapt, Bisericii i se spune că şi-a luat locul ei de binecuvântare, şi Israel a fost tăiat, dar temporar. (courtesy of http://home.earthlink.net)

bullet

Cum să construieşti o Biserică?

Cum să începi şi să construieşti o Biserică Nou Testamentală. Titlul acestui articol ar putea fi considerat nepotrivit, pentru că în nici un fel vre-un individ sau un grup de indivizi să poată începe şi construi o Biserică Nou Testamentală; doar Dumnezeu poate face aceasta! Acolo, noi ne-am dat la o parte şi ne punem în locul potrivit. (courtesy of http://users.cvalley.net)

CONSTRUIEŞTE O BISERICĂ CARE ESTE PLANIFICATĂ PENTRU IMPACT - Întrebări & răspunsuri cu Dezvoltatorul Organizaţional Gerald H. Twombly (courtesy of http://www.churchbusiness.com)

Biserica pe care o zideşte Hristos – Partea 1 - Matei 16:18 - a partea a bisericii creştinii se bucură de intimitate sfântă cu Hristos. Cercetătorul biblic R. B. Kuiper scria, „Cum poate vedea Creatorul simplele creaturi drept prieteni ai Lui defineşte înţelegerea umană. Felul cum Dumnezeul sfânt poate atribui prietenia Sa asupra oamenilor păcătoşi este total incomprehensibil. Este destul să spunem că aici suntem martori ai unei manifestări supreme a bunăvoinţei divine. (courtesy of http://www.biblebb.com)

Misiunile, sau „Îmi voi zidi biserica” - de Rev. C. Hanko.
trebarea ar putea suna destul de banală, luând în considerare faptul că efortul de misiune este unul din subiectele cele mai discutate ale bisericii, unul din eforturile cel mai zelos încurajate şi îndeplinite.

Şi totuşi ce înţelegem noi prin misiuni?

 

Sau ca să punem întrebarea puţin mai diferit: Ce ne învaţă Scriptura cu privire la eforturile de misiune drept chemarea bisericii lui Isus Hristos din decursul istoriei până la sfârşitul vremii? Şi în aceiaşi legătură, care este chemarea individului în privinţa strădaniilor de misiune? (courtesy of http://www.prca.org)

sus

Ce este nou?
Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui...
Versetul Zilei

Calendar


Copyright © 2003 Vox Dei Ministries. Toate drepturile rezervate