Eclesiologie: 

Îndatoririle învăţătorilor de Şcoală Duminicală

 

Morningside Baptist Church

 

Învăţătorul este unul dintre cei mai importanţi factori în cadrul succesului, creşterii şi dezvoltării unei clase de Şcoală Duminicală. Clasa este formată din indivizi din cadrul unui rang de vârstă, şi posibil grupaţi pe sex.

 

Învăţătorul va fi un credincios născut din nou în Isus Hristos, un membru activ al Morningside Baptist Church, şi să fie în acord cu infailibilitatea biblică şi alte doctrine învăţate de Morningside Baptist Church.

 

Responsabilităţile specifice ale învăţătorului sunt următoarele:

 

1.     Frecvenţa. Învăţătorul se va aştepta să frecventeze Şcoala Duminicală, închinarea de duminică dimineaţa şi seara, Întâlnirile Săptămânale ale Lucrătorilor, închinarea de miercurea seara, şi vizitările. Prin a face astfel, învăţătorul poate fi un exemplu de credincioşie, şi astfel să încurajeze credincioşia printre membrii de clasă. Învăţătorii ar trebui să evite absentările planificare în mod excesiv (mai mult de 2-4 duminici pe an). Învăţătorul trebuie să informeze directorul său de departament pe cât este de posibil despre absenţele planificate. În cazul unor absenţe neaşteptate, învăţătorul trebuie să-l informeze pe directorul de departament pe cât de practic şi curând.

2.     Predarea. Învăţătorul va depune fiecare efort pentru a preda în mod eficient lecţia biblică la elevii săi, sub conducerea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu. Învăţătorul va preda din Biblia deschisă, mai degrabă decât dintr-o revistă. Revistele, comentariile şi alte resurse ar trebui să fie folosite pentru studiu şi pregătire. Scopul învăţătorului este de a folosi o varietate de metode de predare pentru a-i conduce pe membrii de clasă să descopere adevărurile conţinute în pasajul biblic, şi să aplice aceste adevăruri la viaţa lor de zi cu zi. Învăţătorii trebuie să se străduiască pentru aplicarea foarte practică a adevărurilor biblice, aşa încât membrii să trăiască lecţia în decursul activităţilor lor de zi cu zi.

3.     Organizarea. Învăţătorul se va sigura ca să aibă clasa sa organizată adecvat pentru misiune şi lucrare. Învăţătorul îi va implica pe ceilalţi ofiţeri de clasă (lider de misiune, lideri de grupă, lideri de activităţi, secretar), şi cu ajutorul lor să organizeze clase în grupe de lucrare, pentru scopuri de încurajare şi misiune. Datoriile ofiţerilor de clasă sunt:

 

·         Liderul de misiune este spre a încuraja clasa spre a fi implicată în câştigarea celor pierduţi şi a persoanelor care nu frecventează biserica din cadrul unui rang specific de vârstă, şi să se asigure că liderii de grupe îşi fac slujba lor.

 

·         Liderul de grupă are menirea de a contacta pe fiecare membru din grupa sa în fiecare săptămână, să construiască o relaţie cu fiecare dintre aceştia, să le slujească, şi să-i încurajeze să fie credincioşi în frecvenţă.

 

·         Liderul de activităţi are menirea de a planifica activităţile de părtăşie pentru clasă. Fiecare activitate de acest gen trebuie să fie folosită ca o oportunitate de misiune, prin invitarea altora să ia parte. Liderul de activităţi şi învăţătorul vor lucra cu contrapartida lor din alte clase în planificarea şi desfăşurarea activităţilor de părtăşie din cadrul întregului departament.

 

·         Secretar(a)ul trebuie să înregistreze cu claritate frecvenţa şi contactele din fiecare săptămână. Liderul de misiune poate îndeplini această funcţie.

 

·         În clasele Preşcolare şi de Copii există învăţători multiplii, unul din învăţători fiind cel care conduce. În acele clase, învăţătorii împărtăşesc datoriile îndeplinite de ofiţerii claselor de adulţi.

 

4.     Slujirea. Învăţătorul va încerca să-i cunoască pe membrii din cadrul clasei sale, şi să ceară Domnului să-l ajute să predea Biblia pentru a adresa acele nevoi pe cât este de posibil. Învăţătorul trebuie să viziteze locuinţa fiecărui membru de clasă cel puţin odată pe an, şi să le slujească membrilor de clasă atunci când sunt alertaţi de nevoi specifice de către ofiţerii de clasă.

5.     Direcţionarea. Învăţătorul va conduce şi va adresa lucrarea clasei. Lucrarea clasei poate fi sumarizată drept câştigarea oamenilor pentru studiu biblic, învăţarea Bibliei, căutarea de a câştiga persoane pentru Hristos, şi dezvoltarea (sau maturizarea) creştinilor. Învăţătorul se va asigura că ceilalţi ofiţeri de clasă îşi fac slujbele lor în mod adecvat şi credincios (vezi îndatoririle ofiţerilor de clasă enumerate la numărul 3 mai sus).

6.     Încurajarea. Învăţătorul va provoca şi va încuraja pe fiecare ofiţer de clasă şi membru de clasă să devină implicat personal în lucrarea clasei de misiune, învăţare, câştigare şi dezvoltare. Ca parte a sarcinii lui, de la învăţător se aşteaptă să ia parte la vizitele de misiune, şi să încurajeze pe fiecare ofiţer de clasă şi membru să facă la fel.

7.     Părtăşia. Din moment ce părtăşia şi prieteniile sunt o nevoie aşa de mare în lumea noastră modernă, care face paşi rapizi, învăţătorul va direcţiona pe liderul de activităţi să planifice activităţi de părtăşie a clasei într-un sistem de cel puţin pe semestru. Activităţile de părtăşie ar trebui să fie folosite întotdeauna ca oportunităţi de a-i câştiga pe cei în perspectivă cât şi pentru încurajarea membrilor.

8.     Planificarea. Învăţătorul va planifica şi va face pregătiri pentru predarea unei priorităţi importante în orarul său săptămânal. Incluse în planificare sa vor fi şi participarea la Întâlnirile Săptămânale ale Lucrătorilor, în fiecare miercuri de la 6:15 p.m.

9.     Planificarea. Directorul de departament va lucra cu învăţătorii în planificarea evenimentelor de departament. Directorul va planifica de asemenea cu lucrătorul de educaţie şi liderii de Şcoală Duminicală în cadrul timpului de planificare al departamentului săptămânal (6:00 p.m. miercurea) şi în cadrul altor întâlniri de planificare.