Biserica Creștină Baptistă Română din Baia Mare Istorie și Reflecții (ultima parte)

905
views

Vasile Belde Vasile Bel

Postfață

Istoria unei biserici în analiza unui fost membru

Istoria este făcută de oameni, nu de instituții sau organizații. Istoria unei biserici este de fapt istoria oamenilor care frecventează acea biserică. Nu putem omite însă și aspectele legate de clădirea de cult, casa de rugăciune, adunarea locală. Aspecte legate de doctrină sau de practică. Dar în principal, ținta unei istorii scrise a unei biserici locale (în cazul de față, o biserică baptistă)este îndreptată spre oamenii ei. Românii, popor latin așezat în Balcani, privesc bisericile ca pe niște clădiri care-L dețin pe Dumnezeu. Nimic mai fals! Biblia ne spune că „Cel Preaînalt(Dumnezeu) nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești” (Faptele Apostolilor 7:48).

Având în vedere acest text biblic, la ce ne trebuie să știm istoria unei biserici? Interesează pe cineva din noua generație aspecte legate de trecut? Răspunsul e împărțit, pe unii da, iar pe alțiinu. Mă număr printre acei puțini care sunt nu numai interesați de trecut, dar care și-au făcut o pasiune și-o formație din răscolirea și reinterpretarea trecutului.

Nu-mi propun să scot în evidență cartea, ea se descrie singură. Ci doar voi schița câteva caracteristici ale autorului. Pastor baptist, predicator, pasionat de ceea ce e vechi și valoros, doritorde cercetare și bucuros de a împărtăși cu ceilalți descoperirile de care are parte. Într-un cuvânt, autorul este „un om al cărții”. Și nu se putea ca un om al cărților să nu scrie, la rându-i, cărți.

Am afirmat că bisericile sunt formate din oameni, iar oamenii sunt subiectivi. Amintirile de asemenea sunt filtrate prin propriile opinii, convingeri sau percepții. Fiecare membru al unei bisericilocale, dacă-i întrebat, are propria părere despre biserica unde merge. Uneori, și să nu ne mire, părerile sunt și antagonice. Pastorul Vasile Bel are meritul, însă, de a trata această carte cu seriozitateaunui istoric, deși nu are această formație scolastică, presărând-o cu propriile amintiri. Deseori mi-a împărtășit din dezamăgirile și hopurile, dar și bucuriile, pe care le-a întâmpinat în adunareamaterialului bibliografic și-n redactarea lucrării.

Legătura autorului cu subiectul cărții e dată de faptul că a fost membru al bisericii între 1977-1990. Dar frecventa întâlnirile bisericii încă din 1976. Primește botezul nou-testamentar în aceastăbiserică, în care se implică și ca predicator la adunările de rugăciune și-n misiune. Așadar, n-a fost un membru care stă pe-o bancă la biserică și are percepția doar unui spectator.

Cartea este istoria unei biserici locale în viziunea unui fost membru al bisericii, actualmente, el însuși, păstor la Biserica Baptistă „Sfânta Treime” din Târgu Lăpuș. Dar autorul merge pelinia istorică până la înființarea acesteia în anul 1930. Pe cuprinsul cărții acoperă, sub diferite tematici și aspecte, o perioadă de 60 de ani (1930-1990).

Un alt aspect remarcabil este străduința de a avea acces la surse primare, documente de arhivă. Iarăși este meritul autorului de a le identifica, cerceta, corela și interpreta.

Poate vă veți gândi, în lecturarea cărții, cât de subiectiv este autorul în cuprinsul cărții având în vedere legăturile sentimentale sudate-n timp cu biserica prezentată în prezentul istoric. Trebuie să recunoaștem că toți suntem subiectivi, pentru că toți avem optică și gândiri diferite. Dar nu-l putem suspecta pe autor că a trunchiat adevărul istoric, dorind să evidențieze propria opinie. Să-i dăm dar crezare!

Felicit autorul și mă bucură această contribuție! Dacă mai mulți din înaintașii noștri ar fi lăsat istorii scrise a unor biserici locale, astăzi am avea o perspectivă mult mai largă asupracredincioșilor evanghelici din România.

Prof. Bogdan Emanuel Răduț

Istoric

Anexe

Anexa   1:   Clarificări   privind   data   înființării bisericii

Pentru  o  informare  mai  corectă  privitoare  la  data înființării bisericii vin cu niște precizări:

 • Avem patru cărți scrise pe care le-am pus în nota de subsol numărul 1.
 • Avem trei registre: unul din 1945, al doilea mai mic, liniat de mână din 1949, al treilea, probabil după anul 1960, acestea ca sursă de informații.
 • Fratele Alexa Popovici, în cartea dânsului, Istoria Baptiștilor din România 1856-1989 scrie la pagina 495: „În biserica română, după anul 1935 a lucrat Costin Mihai”93– sursa fratelui esterevista Farul Creștin, nr.26 din 1938 pagina7, revistă la care dădea informații și fratele Nicolae Miclăuș; avem și exemple dar nu le publicăm aici.

În acest articol scrie următoarele: „La Baia Mare, s-a ținut înmormântarea  copilașului  fratelui  Costin  Mihai, îndeplinită de fr. Miclauș, la 20 Iulie. A cântat muzica și au luat parte un marenumăr de intelectuali urmând cortegiul până la cimitir, unde a vorbit fr. Miclăuș din Cuvântul Domnului”.

 • Fratele Bunaciu în cartea Istoria Răspândirii Credinței baptiste în România, scrisă în 1981 spune: „În anul 1930 s-a ținut primul botez în biserica baptistă din Baia Mare, oficiat depăstorul Covaci Teodor. În 1932 se ține aldoilea botez oficiat de păstorul Miclăuș Nicolae. Printre cei botezați este și Costin Mihai care după 1935 devine păstor local al bisericii din Baia Mare”.94 Informațiile sunt date la acea vreme defratele păstor Rusu Simion. În a doua carte, fr. Bunaciu scrie că primul botez a avut loc în 1930, oficiat de fr. Covaci la baia comunală.
 • FrateleGrel  Petru  ne  dă  următoarele  informații:

„Astfel în anul 1929 în localitatea Ardusat se oficiază primul botez, candidații fiind: Bud Ioan, Miclăuș Nicolae, Bud Floare și Babici Nastasia, de către fratele Bălănean Ioan”.95 În aceeași cartela pagina 110, postează o poză sub care scrie: „Primul botez oficiat în Baia Mare de către fr. Bălănean Ioan și Miclăuș Nicolae”.

 • Aceasta poză dă peste cap toate informațiile scrise până atunci. Din acest motiv am mers la familia Miclăuș Iosif și Magdalena pentru a obține mai multe informații, deoarece dânsuleste fiul fratelui Miclăuș Nicolae, iar sora este fiica fr. Costin Mihai, cei care au contribuit la formarea Bisericii. Cele trei registre ne arată că: Bonta Floare a fost botezată în 1929 de către fr. TeodorCovaci. Primele două registre indică data de naștere 15.03.1907, iar cel de după 1960, indică 23.01.1899, fiind vorba de aceeași persoană. Seleschi Maria „Costin” a fost botezată în 1932 de cătreNicolae Miclăuș. Seleschi Gheorge a fost botezat în anul 1933, de fr. Ioan Bălanean.
 • La fr. Hotea Ioan sunt corecturi în ambele registre: în cel din 1945 scrie 1933 corectat 34, iar în cel din 1949 era scris 1934 corectat 33, luna și ziua corespund, iar în al treilea registru scrie 1933, botezat de Nicolae Miclăuș.
 • Poza aceasta, care este un martor tăcut, ne aduce în atenție că unele date scrise de istorici nu corespund cu realitatea.
 • Sora Magdalena ne spune următoarele: „Poza este din 1934, pentru că tata a venit să participe la botezul mamei, în permisie, iar peste un an s-a liberat și s-au căsătorit în 1935. Mamamea s-a botezat împreună cu mătușa mea Bonta Floare”.
 • Fr. Iosif spune că anul botezului să fie mai repede 1933-34.
 • Am mai găsit o sursă care ne poate ajuta să stabilim data botezului primilor baptiști din Baia Mare. Glasul Adevărului, Organ Oficial al Uniunii Baptiste din România anul I. nr. 15, Arad,3 septembrie 1932, care anunța următoarele: „În ziua de 14 August frații din Baia Mare jud. Satu Mare au avut o mare bucurie cu ocazia unui botez, când 10 persoane s-au devotat Domnului prinbotez. Actul botezului a fost îndeplinit de fr. Nicolae Miclăuș predicator în acel județ. Domnul să binecuvânteze noile sale plante. Un participant”. Cred că botezul din poză poate fi acesta dinarticolul de mai sus. În poză se pot distinge 10 persoane îmbrăcate în haine de botez. În registre nu este trecut nimeni cu această dată, doar sora Costin, pe data de 04 Iunie 1933, diferență două luni.
 • Tot ca informație aproximativă luăm articolul fr. Galic Coloman scris în Îndrumătorul Creștin Baptist din Martie 1948, în care spunea că „Evanghelia a început să se predice de vreo douăzeci de ani” asta poate însemna că nu chiar 20 de ani, sau mai mult de 20 de ani.
 • După multe cercetări, apreciem că Bonta Floare nu s-a botezat în 1929 odată cu soțul ei, pentru că în poză apare îmbrăcat civil, nu în haine de botez și poza arată că împreună cu dânsa s-au mai botezat și Seleschi Maria Costin, Seleschi Gheorge și Hotea Ioan. Deci Biserica nu s-a putut forma cum scrie acum pe autorizație, în 1928 ci prin anii 1930, cu frați veniți din alte localități șiprimul botez cu persoane din Baia Mare în 1932, dar și aici se poate corecta cu alte date mai precise dacă vor apărea.
 • Arhivele de la Uniune păstrează un tabel nedatat, dar păstrat în dosarul 30 pe anul 1938, în care data înființării bisericii este anul 1929. Nu putem aprecia din ce an este pentru că în acel dosar sunt documente și din 1948 dar și din 1937.
 • În Dosar 39 din Arhiva Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România (AUBCBR), Fond corespondența privind Comunitatea „Oradea și Baia Mare” 1938-1949, găsim scrisoarea fr.Miclăuș N. datată 06.05.1938. Cererea de a primi autorizare a bisericii și a conducătorului acesteia, fr. Costin Mihai. Nu înțeleg alegerea anului 1929 ca an de înființare a bisericii deoarecedumnealui a fost ordinat în 1930 și împuternicit să organizeze bisericile din județul Satu Mare. Dumnealui botează pe Bonta Floare, prima membră a bisericii, botez care a putut avea loc în 1932, iaralți frați veniți la Baia Mare au fost botezați în altă în 1929.
 • O logică poate fi scoasă tot din dosarul 30 unde găsim încă un tabel în care se spune ca Biserica avea local de închinare din anul 1928. Știm de la frați bătrâni că ei se adunau tot în casa în care au primit credința, adică încasa fr. Virag. De aici să deduce că fratele Miclăuș N. a fixat această dată, poate de când sora Bonta F. a mers ca servitoare în casa lui Virag.
 • După ce am studiat multe documente cred că cea mai corectă dată de naștere a bisericii este anul 1930, an în care fr. Miclăuș Nicolae este ordinat și vine în Baia Mare și începe să lucrezeprintre copiii pe care i-a găsit pe stradă și lucrează și în biserica maghiară care era înființată.

Anexa 2: Tabel membral

Nr. Crt. Nume șiPrenume Datanașt. Locul nașterii Datăbotez Nume pastor
1. Bonta Floare 1899 Ardusat 1929 Nicolae Miclăuș
2. Hotea Ioan 1912 Baia Mare 1933 Nicolae Miclăuș
3. Seletcki Maria 1914 Mocira 1932 Nicolae Miclăuș
4. SeletckiGheorghe 1902 Baia Mare 1933 Nicolae Miclăuș
5. Berintan Mihai 1927 Baia Mare 1944 Nicolae Miclăuș
6. BerintanAlexandru 1929 Baia Mare 1947 Nicolae Miclăuș
7. Bud Ioan 1895 Recea 1929 Teodor Covaci
8. Costin Mihai 1909 Mocira 1931 Nicolae Miclăuș
9. Dragos Vasile 1906 Ierausa (Gerausa) 1931 Nicolae Miclăuș
10. Costin Florica 1910 Chiuzbaia 1942 Ioan Bălănean
11. Costin Ioan 1914 Iegheriste 1929 Ioan Bălănean
12. Babici Nastasia 1895 Danesti 1929 Ioan Bălănean
13. Mateescu Ioan 1899 Hurez 1930 Teodor Covaci
14. Mateescu Ana 1904 Recea 1930 Teodor Covaci
15. Rugojan Marta 1904 Baia Mare 1930 Teodor Covaci
16. Bud Terezia 1907 Baia Mare 1930 Teodor Covaci
17. Buteanu Ioan 1887 Baia Mare 1930 Teodor Covaci
18. Buteanu Rozalia 1903 Sasar 1930 Teodor Covaci
19. Costin Vasile 1884 Mocira 1931 Nicolae Miclăuș
20. Seletchi Ana 1912 Baia Mare 1931 Nicolae Miclăuș
21. Costin Maria 1890 Mocira 1932 Nicolae Miclăuș
22. Blaj Maria 1896 Baia Mare 1933 Nicolae Miclăuș
23. Sitaru Ana 1910 Ferneziu 1933 Nicolae Miclăuș

 

 

24. Pop Domnica 1907 Baia Mare 1933 Nicolae Miclăuș
25. Costin Maria

-Nagy

1919 Baia Mare 1933 Nicolae Miclăuș
26. Hotea Maria -Fux 1914 Baia Mare 1934 Nicolae Miclăuș
27. Mădăras Elena 1920 Baia Mare 1934 Nicolae Miclăuș
28. Mădăras Maria 1919 Baia Mare 1934 Nicolae Miclăuș
29. Talpoș Gheorghe 1903 Tauț de Sus 1937 Șt. Breban
30. Talpoș Floarea 1905 Tauț de Sus 1937 Șt. Breban
31. Bonta Simion 1900 Ferneziu 1937 Nicolae Miclăuș
32. Galic Coloman 1923 Ardusat 1937 Nicolae Miclăuș
33. Berințan Mihai 1927 Baia Mare 1944 Nicolae Miclăuș
34. Berințan Nastasia 1931 Strâmbu-Dej 1947 Nicolae Miclăuș
35. Berințan Lenuța 1929 Ferneziu 1948 Nicolae Miclăuș
36. SeleschiGheorghe 1936 Baia Mare 1952 Nicolae Miclăuș
37. CostaniucGheorghe 1894 Tarna Mare 1926 Nagy Mihai
38. Costaniuc Rozali 1917 Vama-Negreşti 1957 Alexandru Ghiţa
39. Cupșa Ioan 1910 Magoaja 1934 Gheorghe Precup
40. Cupșa Iuliana 1915 Valea-Groşilor 1932 Gheorghe Precup
41. Cupșa Gavril 1936 Măgoaja 1956
42. Cuc Viorel 1927 Chieșd 1954 Ioan Bălănean
43. Cuc Zorica 1938 Apa 1956
44. Dragu I. Petru 1919 Bolvașnița 1947
45. Dragu Maria 1927 Caransebeș 1947
46. DochițaGheorghe 1911 Cornești 1939 ConstantinAdorean
47. Dochița Ana-Săvian 1917 Apa 1936 Nicolae Miclăuș
48. Grel Petru 1927 Săliștea de sus 1942 Bratz.
49. Grel Ana 1931 Sânmidăuș 1952 Szilagy Antal
50. Calinic Eleonora 1931 Baia Mare 1951 Mihai Costin

 

 

51. Galic Coloman 1898 1954 Nicolae Miclăuș
52. Galic Magdalena 1927 Ardusat 1948 Mihai Costin
53. Galic Margareta 1929 Ardusat 1949 Galic Coloman
54. Galic Leopoldina 1902 Viena
55. GherghelMargareta 1923 Satu Lung 1950
56. Gyory Nicolaie 1921 Tăuții de Sus 1944 Nicolae Miclăuș
57. Gyory Maria 1922 Râturi 1943 Nicolae Miclăuș
58. Hotea Elisabeta 1938 Baia Mare 1953
59. Hotea Valeria 1939 Baia Mare 1957 Nicolae Miclăuș
60. Holhoș Gheorghe 1929 Andrid 1949 Ilie Dărăban
61. Hidecuți Maria 1897 Tetiș-Dumbrăvița 1941 Nicolae Miclăuș
62. Ideran Maria 1894 Ferneziu 1941 Nicolae Miclăuș
63. MoldovanNicolae 1901 Cavnic 1941 Nicolae Miclăuș
64. Moldovan Ida 1906 Cavnic 1936 Nicolae Miclăuș
65. MoldovanEcaterina 1933 Baia Mare 1946 Nicolae Miclăuș
66. Miclauș Maria 1933 Apa 1948 Nicolae Miclăuș
67. Moisa Cornel 1934 Andrid 1951
68. Moisa Silvia 1935 Reghin 1957 Alexandru Ghita
69. Mureșan Traian 1933 Băsăști 1953 Ioan Socaciu
70. Mureșan Maria 1939 Râturi 1955 Nicolaie Miclăuș
71. Moș Vsile 1920 Buzești 1951 Nicolae Miclăuș
72. Moș Florica 1930 Ardusat 1951 Nicolae Miclăuș
73 Mateescu Paul 1930 Baia Mare 1954 Alexandru Ghita
74. Mateescu Lenuta 1920 Baia Mare 1934
75. Mirișan Reghina 1913 Oarța de Sus 1953
76. Mirișan Rodica 1938 Ploești 1953
77. RogojanGheorghe 1902 Cavnic 1944 Nicolae Miclăuș
78. Sava Avram 1934 Medieșu Aurit 1957

 

 

79. Tămășan Emil 1925 Oarța de Sus 1946 Nicolae Miclăuș
80. Tămășan Maria 1929 Poiana Codrului 1951 Mihai Costin
81. Vereș Vasile 1903 Racșa 1942 Ioan Bălănean
82. Gherzan Carol 1896 Zalău 1918 B. Kerskes
83. GhirotiAlexandru 1887 Terabești 1956 Alexandru Ghita
84. Seletchi Aurica 1940 Baia Mare 1956 Alexandru Ghita
85. Zaharia Mihai 1940 Oarța de Sus 1950 Nicolae Miclăuș
86. Boldijar Ioan 1914 Mireșu Mare 1953 Nicolae Miclăuș
87. BoldijarParaschiva 1924 Groși 1953 Nicolae Miclăuș
88. Cosma Onita 1937 Rohia 1957 Petru Dragu
89. Săvian Maria 1914 Apa 1932 Nicolae Miclăuș
90. Talpoș Gheorghe 1940 Bocș Sălaj 1957 Petru Dragu
91. Tămășan Ioan 1914 Oarța de Sus 1932
92. Tămășan Floare 1921 Oarța de Sus 1937
93. Tămășan Viorica 1939 Oarța de Sus 1954
94. Mărcuș Beniamin 1934 Cuceu 1957 Ioan Bălănean
95. Kulcsar Floare 1901 Lăpușel 1940 Ghioara Teofil
96. Sigheti Anastasia 1886 Bicaz 1920 Ioan Bălănean
97. Crișan Gheorghe 1930 Noțig 1956 Ioan Bălănean
98. Anei Valentin 1923 Negrești Iași 1946 Ioan Socaciu
99. Coza Maria-Holhoș 1930 Lucăcești 1958 Petru Dragu
100. Selețchi Ludovic 1938 Baia Mare 1958 Petru Dragu
101. Pop Gheorghe 1905 Recea 1958 Petru Dragu
102. Covaci Lazar 1937 Sălișea 1958 Nicolae Miclăuș
103. Costin Magdalena 1942 Baia Mare 1958 Ioan Bălănean
104. Fagi Aurelia 1942 Zlatna 1958 Ioan Dan
105. Moraru Teodor 1923 Gârbou 1955 Gheorghe Latiș
106. Moraru Veronica 1923 Chechiș -Sălaj 1955 Gheorghe Latiș

 

 

107. MănăstireanuPetru 1925 Bivolari – Iași 1944
108. Matei Ioan 1937 Brusturu 1957
109. Petrule Iov 1919 Rohia 1938 V. Oancea
110. Moldovan Emilia 1939 Benesad 1958
111. Ianoș Gheorghe 1933 Băsăști 1953 Ioan Bălănean
112. Tarța Eudochia 1924 Tăuții de Sus 1942 Ioan Bălănean
113. Gongola Ioan 1931 Reșița 1951
114. Berinde Lidia 1933 Tarna Mare 1954
115. Andrecica Emilia 1932 Săliște 1960 Petru Dragu
116. Miclăuș Iosif 1935 Apa 1959 Nicolae Miclăuș
117. Ianoș Maria 1934 Hamzalov-Bulgaria 1960 Culea Stefănică
118. Sas Emil-Nicolae 1933 Ilva Mica 1949
119. Sas Livia 1929 Feldru 1943 M. Gagea
120. Iuhasz Margareta 1943 Samșud 1957
121. Petrule Susana 1923 Rohia 1961 Petru Dragu
122. Marian Anisia 1919 Gâlgău 1961 Petru Dragu
123. Mureșan Leontin 1937 Cuceu 1961 Petru Dragu
124. Nastai Iosif 1936 Borla 1961 Petru Dragu
125. Sas Ana -Pustai 1942 Feldru 1961 Petru Dragu
126. Pustai Ștefan 1936 Râturi 1960 Nicolae Miclăuș
127. Lupan Alexandru 1931 Ociliș 1957
128. Lupan Lucreția 1929 Chiejd 1948
129. Panțiru Vasile 1930 Bicazul Ardelean 1953 D. Baban
130. Selețchi Ana 1944 Bădeuți-Rădăuți 1959 Nicolae Miclăuș
131. Cupșa Petre 1938 Măgoaja 1961 Petru Dragu
132. Cupșa Elisabeta 1940 Odoreu 1961 Petru Dragu
133. Selețchi Mara 1941 Vulpești-Ilfov 1960 Ioan Bălănean
134. Talpoș Ilie 1921 Tăuții de Sus 1959 Nicolae Miclăuș
135. Talpoș Ana 1929 Satu Nou de Sus 1959 Nicolae Miclăuș

 

136. Lupșa Nicolae 1923 Firiza 1960 Nicolae Miclăuș
137. Lupșa Florica 1940 Firiza 1960 Nicolae Miclăuș
138. Covaci Florica 1945 Gâlgău 1962 Alexandru Taloș
139. Farcaș Irina 1941 Ghiuiești 1958
140. Panțiru Ana 1930 Orașul Nou 1945 A. Weninger
141. Cărăușan Victor 1931 Băboșești 1958
142. Cărăușan Anuța 1939 Cărmâzana 1956
143. Mărcuș Cornel 1938 Cuceu 1958 Ioan Bălănean
144. Cupșa Irina 1944 Măgoaja 1962
145. Mărcuș Ioan 1938 Cuceu 1953 Ioan Bălănean
146. Mureșan Voichița 1937 Brusturui 1959 Ioan Bălănean
147. Botiz Pavel 1903 Ruscova 1933 Chis.
148. Botiz Maria 1900 Sarasău 1937 V. Ivșnciuc
149. Nădila Ana 1925 Oarța de Sus 1953 M. Reștea
150. Mureșan Terezia 1890 Valea Borcutului 1937 Nicolae Miclăuș
151. MoldovanGhizela 1928 Baia Mare 1944 Nicolae Miclăuș
152. Bonta Floare 1907 Ardusat 1929
153. Mesaroș Gavrila 1884 Mocira 1946 Nicolae Miclăuș
154. Mesaroș Dumitru 1926 Mocira 1948 Nicolae Miclăuș
155. Tămașelena-Berinta 1926 Ferneziu 1948 Nicolae Miclăuș
156. Galicindescifrabil 1928 Ardusat 1948
157. Budea Ilie 1892 Cavnic 1930
158. Banaurs Radu 1929 Boldin 1949 Galic Coloman
159. NegreanuMargareta 1923 Satu Lung 1950
160. Dumitrana Matei 1925 Nenciulești 1951 Nicolae Miclăuș
161. Potanko Bela Iugoslavia 1951 Mihai Costin
162. Săvian Florica 1924 Apa 1951 Nicolae Miclăuș
163. Nistor Nora 1931 Baia Mare 1951

 

164. Ghiță Alexandru 1926 Țigănești 1948 N. Radu
165. Ghiță Arghira 1935 Galați 1952 N. Radu
166. Țenț Vasile 1933 1953
167. Vlad Dochița 1952 Slatina 1948 Nicolae Miclăuș
168. DumitranaValentina 1933 1948
169 Oanța Ioan 1928 Ferești 1947 Nicolae Miclăuș
170. Oanța Florica 1934 Oarța de Sus 1950 Nicolae Miclăuș
171. Săsăran Andrei 1930 Teodor Covaci
172. SăsăranAlexandrina 1930 Teodor Covaci
173. Berta 1931 Nicolae Miclăuș
174. Sitaru Nicolae 1899 Ferneziu 1933 Ioan Bălănean
175. MureșanAlexandru 1935
176 Vancea Gavril 1935
177. Vancea Maria 1935
178 Tămaș Simion Ferneziu 1937
179. Tămaș Maria Ferneziu 1937
180. Corzan Iacob 1903 Cavnic 1941 Nicolae Miclăuș
181. RogojanGheorghe
182. HidecuțiGheorghe
183. Pop Gavril Culcea
184. Inovan Gavril 1875 Negreia 1919
185. Maria
186. BerințanAlexandru 1929 Baia Mare 1947 Nicolae Miclăuș
187. NegreanuMargareta
188. MiclăușValentina 1933 Apa 1948 Nicolae Miclăuș

 

189. Hotea Elisabeta
190. Pocol Dumitru 1912 Domnin 1930 Ioan Bălănean
191. Pocol Maria 1915 Săliște 1930 Ioan Bălănean
192. Ionaș Gheorghe 1933 Băsăști 1953 Ioan Bălănean
193. Ionaș Maria 1934 Hamzalar-Bulgaria Culea Ștefănică
194. Grel Vasile 1928 Săliștea de sus 1942 Nicolae Covaci
195. Grel Ioan 1930 Săliștea de sus 1943 Teodor Covaci
196. Cosma Vasile 1936 Bârsăul de Sus 1953 Alexandru Ghița
197. Ianoș Gavril 1929 Băsăști 1955 Ioan Bălănean
198. Ianoș Floarea 1934 Sânmidăuș 1956 Ioan Bălănean
199. MiclăușMaria-Sava 1933 Apa 1948 Nicolae Miclăuș
200. Moise Cornel 1934 Andrid 1951
201. Moise Silvia 1935 Reghin 1957 Alexandru Ghița
202. Motica Iosif 1930 Cicârlău 1957 Nicolae Miclăuș
203. Coza Ioan 1902 Lucăcești
204. Codreanu Nicolae 1927 Cig-Carei 1959 Nicolae Miclăuș
205. Codreanu Terezia 1894 Santău 1959 Nicolae Miclăuș
206. Codreanu Iuliana 1928 Cig-Carei 1959 Nicolae Miclăuș
207. Mărginean Fibia 1921 Lupeni 1931 Bosorogou Pavel
208. Olteanu Grigore
209 Miclăuș Andrei 1944 Apa 1958 Nicolae Miclăuș
210. Taloș Daniel 1939 Zelei 1954 M. Szyroș
211. HoteaTerezia-Taloș 1942 Baia Mare 1962 L. Buday
212. Pop Ioan 1937 Rohia 1955 Alexandru Ghița
213. CosmaReghina-Pop 1934 Rohia 1955 Alexandru Ghița
214. MiclăușOlga-Drăgan 1942 Apa 1961 Nicolae Miclăuș
215. Drăgan Gheorghe 1944 Băsăști 1964 M. Reștea
216. Păcurar Aurel 1931 Creaca 1954 Tr. Bădău

 

217 PăcurarMargareta 1928 Creaca 1954 Tr. Bădău
218. Păcurar Ana 1905 Brebi 1939 Gh. Mastan
219. Romocea Vasile 1914 Salistea 1935 Ioan Bălănean
220. Romocea Maria 1911 Oarța de Sus 1931 Gh. Mastau
221. Roman Ioan 1913 Cășei 1953 I. Tivadar
222. Roman Ana 1917 Ferneziu 1953 G. Latiș
223. Dragulescu Ioan 1938 Căpușul de C. 1960 M. Brustureanu
224. DragulescuLudovica 1936 Brusturi 1956 Tr. Bădău
225. Noja Vasile 1893 Turbuța 1953 Ioan Bălănean
226. Noja Estera 1898 Somes Odorhei 1952 Ioan Bălănean
227. Drăgan Traian 1926 Cuceu 1953 Ioan Bălănean
228. Drăgan Estera 1930 Cuceu 1953 Ioan Bălănean
229. Pustai Petru 1933 Apa 1952 Nicolae Miclăuș
230. Pustai Margareta 1934 Seini 1948 Nicolae Miclăuș
231. CupșaSusana-Pocol 1946 Măgoaja 1966 Nicolae Miclăuș
232. Cosma Gavril Bârsăul de Sus 1966 Nicolae Miclăuș
233. Matei Aurel 1942 Creaca 1966 Nicolae Miclăuș
234. TalpoșMaria-Matei 1937 Bocș Sălaj 1953 T. Cucuranu
235. Ismail Gani 1898 Militin -Macedonia 1966 Nicolae Miclăuș
236. Ismail Elena 1928 Gruilung-Bior 1966 Nicolae Miclăuș
237. Grel Vasile 1903 Săliștea de sus 1932 T. Covaci
238. Grel Maria 1908 Săliștea de sus 1932 T. Covaci
239. Cosma Estera 1940 Bogata de Sus -Cluj 1966 Nicolae Miclăuș
240. SârbuRodica-Mărcuș 1948 Deleni-Sălaj 1966 Alexandru Taloș
241. Cupșa Ana

-Zaharie

1948 Măgoaja 1966 Nicolae Miclăuș
242. Mureșan Teodor 1942 Oarța de Sus 1960 Petru Dragu

 

243. Mureșan Maria 1945 Corni 1961 Petru Dragu
244. Bodea Ambroziu 1916 Gălpâia 1941 Gh. Mastan
245. BodeaMaria-Floare 1920 Jac 1941 Gh. Mastan
246. Nedila Traian 1921 Oarța de Sus 1955 Alexandru Ghița
247. Haicu Ioan 1927 Negrilești 1949
248. Haicu Ileana 1928 Suciu de Sus 1949 S. Costea
249. Mihuț Teodor
250. Mihuț Maria
251. Toth Ioan 1923 Rona de Sus 1968 N. Petrescu
252. Toth Rozalia

-Glodici

1926 Brașov 1968 N. Petrescu
253.
254. Paul Reghina 1920 1969 Nicolae Miclăuș
255. Șoimu Carolina 1897 Gicârlau 1969 Nicolae Miclăuș
256. Cosma Gavril 1906 Bârsăul de Sus 1930 T. Covaci
257. Cosma Maria 1915 Sârbi 1930
258. Miclăuș Nicolae 1897 Borlești 1924 Ioan Bălănean
259. Miclăuș Matilda 1906 Stoiana 1923 Ioan Bălănean
260. Miclăuș Nicolae 1940
261. Miclăuș Ionel 1949 Culcui Mic 1967 Nicolae Miclăuș
262. Miclăuș Florica 1946 Sarasău 1965 Ilie Tincu
263. Pop Augustin 1942 Ortelec Zalău 1970 Alexandru Taloș
264. Zaharie Nicolae 1947 Rohia 1970 Alexandru Taloș
265. Pocol Ștefan 1946 Bârsa 1970 Alexandru Taloș
266. Pop Ana 1953 Ardusat 1970 Nicolae Miclăuș
267. Zaharie Emil 1948 Oarța de Sus 1970 M. Reștea
268. Cosma Ștefan 1946 Bârsăul de Sus 1971 Nicolae Miclăuș
269. Cosma Elena 1949 Poiana Codrului 1971 Nicolae Miclăuș
270. Roman Ioan 1947 Cugir 1971 Nicolae Miclăuș
271. Michiș Gheorghe 1941 Ferneziu 1971 Nicolae Miclăuș

 

272. Michiș Aurica 1941 Chiuzbaia 1971 Nicolae Miclăuș
273. Ianoș Victor 1925 Băsăști 1946 Nicolae Miclăuș
274. DraguMaria-Doina 1946 Caransebeș 1970 Nicolae Covaci
275. DraguAdriana-Stela 1951 Caransebeș 1970 Nicolae Covaci
276. Dragu Lidia-Rodica 1953 Caransebeș 1970 Nicolae Covaci
277. Taloș Elvira 1951 Prodănești 1971 Ioan Coldea
278. MarianIuliana-Ianoș 1971 Bulzău
279 Ianoș Adorean Băsăști
280. Rusu Simion 1928 Jac 1948 Ioan Bălănean
281. Rusu Maria 1935 Cuceu 1952 Ioan Bălănean
282. Antal Carol 1940 Ticlu 1971 Nicolae Miclăuș
283. Antal Ecaterina 1940 Aghireș 1971 Nicolae Miclăuș
284. Glodici Gheorghe 1934 Baia Mare 1972 Nicolae Miclăuș
285. Glodici Valeria 1941 Badou 1972 Nicolae Miclăuș
286. Tarța Ștefan 1932 Copalnic 1972 Nicolae Miclăuș
287. Drule Malica 1936 Berchezoaia 1972 Nicolae Miclăuș
288. Man Rozalia 1914 Ferneziu 1972 Nicolae Miclăuș
289. Ilea Maria 1908 Chilința 1972 Nicolae Miclăuș
190. Hotca Ileana 1905 Blidari 1972 Nicolae Miclăuș
191. Grel Maria

-Paulina

1953 Satu Mare 1972 Rusu Simion
192. GrelGeorgeta-Ana 1953 Satu Mare 1972 Rusu Simion
193. GrelRodica-Iuliana 1954 Baia Mare 1972 Rusu Simion
194. Pocol Mărioara 1943 Brașov 1972 Rusu Simion
195. Zaharia Marioara Oarța de Sus 1972 Rusu Simion
196. Dochița Ileana 1945 Baia Mare 1972 Rusu Simion
197. Dochița Aurelia 1948 Baia Mare 1972 Rusu Simion

 

198. Sas Virginia 1954 Dumitra 1972 Rusu Simion
199. Trifan Ana 1932 Chiuiești 1972 Rusu Simion
300. Gheța Ana 1928 Creaca 1972 Rusu Simion
301. Chereji Ecaterina 1929 Novosibirsk 1972 Rusu Simion
302. Ianoș Ana 1937 Ferneziu 1972 Rusu Simion
303. Andriciuc Ioan 1941 Baia Mare 1972 Rusu Simion
304. Andriciuc Livia 1942 Oarța de Sus 1966 M. Reștea
305. SerasFlorica-Talpoș 1953 Corni 1972 Vereș
306. Buth Vasile 1898 Supuru-de Jos 1972 Nicolae Miclăuș
307. Buth Ana 1897 Racova 1972 Nicolae Miclăuș
308. Pascar Marioara 1950 Vadul Crșului 1972 Gh. Vancea
309. Marian Gheorghe Brebi
310. Rusu Maria 1911 Brebi 1972 M. Brusturean
311. ArdeleanuViorica 1932 Deleni S. Juhasz
312. Pop Ioan Domnin
313. Pop Maria Domnin 1957 Ioan Bălănean
314. Brădeanu Ioan 1901 Curtici 1917 Gh. Vărșendan
315. Bota Ioan
316. Meisaroș Ioan 1924 Brebi 1946 Ioan Bălănean
317. Ianchiș Ioan 1927 Bălan I. Moldovan
318. Ianchiș Ludovica 1927 Brusturi Ioan Bălănean
319. Talpoș Gavril 1951 Tăuții de Sus 1973 Nicolae Miclăuș
320. Bel Ioan 1954 Rohia 1973 Nicolae Miclăuș
321. Meisaroș Maria 1924 Oarța de Sus 1944 Nicolae Miclăuș
322. Ignat Alexandru 1973 Nicolae Miclăuș
323. Avram Catita 1913 Berchezoaia 1973 Nicolae Miclăuș
324. Meisaroș Rodica -Bel 1951 Oarța de Sus 1973 Rusu Simion
325. Dochița Vasile 1952 Baia Mare 1973 Rusu Simion

 

326. Zaharia Ioan 1955 Băița de Sus 1973 Rusu Simion
327. Hotea Gavril 1943 Baia Mare 1973 Rusu Simion
328. Hotea Maria 1949 Urișul de Sus-Mureș 1973 Rusu Simion
329. Merieș Florica 1910 Baia Mare 1973 Rusu Simion
330. Gyory Viorel 1951 Baia Mare 1973 Rusu Simion
331. Gyory Nicolaie 1951 Baia Mare 1973 Rusu Simion
332. Gyory Doina 1955 Baia Mare 1973 Rusu Simion
333. Cristea Traian 1943 Avram Iancu 1961 Joldeș Gherasim
334. Cristea Cornelia 1947 Bârsăul de Jos 1966 Leș Ghe.
335. ManăstireanuPetru 1925 Bivolan 1944
336. Goron Dumitru 1939 Domnin 1957 Ioan Bălănean
337. Goron Maria 1941 Oarța de Sus 1966 M. Reștea
338. Oanța Ileana 1903 Ferești 1948 Vasile Grel
339. Oanța Ioan 1955 Ardud 1974 Nicolae Miclăuș
340. Oanța Aurica 1956 Râturi 1974 Nicolae Miclăuș
341. Tămaș Frăsina 1932 Baia Mare 1974 Nicolae Miclăuș
342. GrelPetrică-Alexandru 1958 Baia Mare 1974 Rusu Simion
343. Pop Ioan 1926 Tiur 1974 Rusu Simion
344. Pop Florica 1934 Groși 1974 Rusu Simion
345. Veleanu Ioan 1922 Mireșu Mare 1974 Rusu Simion
346. Veleanu Ana 1922 Tămaia 1974 Rusu Simion
347. Conț Viorica 1940 Coruia 1974 Rusu Simion
348. Tamaș Lidia-Zaharia 1954 Jac 1974 Hușanu Mihai
349. Blaj Terezia 1918 Baia Mare 1974 Nicolae Miclăuș
350. Lazăr Emilia 1911 Iclandul Mare 1974 T. Turcu
351. Drascariu Elena
352. Alexa Lucreția 1934 Domnin 1958 Ioan Bălănean
353. Tincu Ilie Cornel 1955 Sat Șugatag 1973 M. Reștea

 

354. Tanase
355. Mărcuș Ioan 1946 Cuceu 1965 Petru Popovici
356. Mărcuș Mărioara 1952 Agrij 1970 Rusu Simion
357. BălăneanAmbroziu 1944 Brebi 1970 Rusu Simion
358. Bălănean Maria 1948 Brebi 1968 I. Tătaru
359. Tutuța Mariuca 1908 Negrilești 1934 Costea Simion
360. Dan Ana-Holhos 1921 Lozna 1975 Bene
361. Popan Rozalia 1900 Valea Loznei 1975 Bene
362. Alexa Cornelia 1955 Domnin 1975 Vasile Talpoș
363. Andreicuț Rozalia 1955 Oarța de Sus 1975 Vasile Talpoș
364. Iepurar Vasile 1947 Jac 1975 Vasile Talpoș
365. Bota Maria 1930 Lelei 1975 Vasile Talpoș
366. Mureșan Grigore 1927 Baia Mare 1975 Vasile Talpoș
367. Mureșan Adela 1928 Baia Mare 1975 Vasile Talpoș
368. Gyory Aurica 1953 Sărătura 1972 Gherghel Dumitru
369. Variu Alexandru 1953 Beltiug 1972 Gherghel Dumitru
370. Pop Cornel 1951 Lăschia 1975 Liviu Olah
371. Pop Rozalia 1951 Iadăra 1971 Leș Ghe.
372. Muscan Petru 1949 Seini 1969 Ștef Ioan
373. Bota Grigore 1920 Marca 1940 Ioan Bălănean
374. Mureșan Lucian 1956 Baia Mare 1974 G. Latiș
375. Pop Grigore 1950 Mireșu Mare 1968 Bavel Bocheanu
376. Razmoș Vasile 1912 Mireșu Mare 1948 Pop Ștefan
377. Razmoș Susana 1921 Tulgheș 1949 Latiș Gavril
378. Marieș Vasile 1941 Mireșu Mare 1960 Leș Ghe.
379. Marieș Iulia 1948 Tulgheș 1963 Latiș Gavril
380. Pop Vasile 1903 Mireșu Mare 1949 Latiș Gavril
381. Pop Maria 1919 Mireșu Mare 1948 Bilea Vasile
382. Pop Lenuța 1946 Mireșu Mare 1968 Leș Ghe.

 

383. Marieș Ioan 1904 Mireșu Mare 1948 Latiș Gavril
384. Marieș Vasile 1940 Mireșu Mare 1960 Latiș Gavril
385. Marieș Rozalia 1942 Mireșu Mare 1961 Latiș Gavril
386. MarincașGheorghe 1912 Mireșu Mare 1953 Latiș Gavril
387. Marincaș Maria 1914 Mireșu Mare 1953 Latiș Gavril
388. Marincaș Ioan 1933 Mireșu Mare 1953 Latiș Gavril
389. Marincaș Leonora 1942 Mireșu Mare 1957 Latiș Gavril
390. Pop Gheorghe 1949
391. Pop Lusca 1960
392. Nechita Ioan 1904 Mireșu Mare 1934 Hosu
393. Nechita Rozalia 1945 Mireșu Mare 1963 Latiș Gavril
394. Nechita Maria 1905 1937
395. Razmoș Valentin 1947 Mireșu Mare 1973
396. Pop Maria 1943 Mireșu Mare 1961 Latiș Gavril
397. BorcuteanAlexandru 1924 Ferneziu 1976 Rusu Simion
398. Borcutean Emilia 1921 Baia Mare 1976 Rusu Simion
399. Tința Andrei 1917 Coruia 1976 Rusu Simion
400. Tința Marta 1914 Dumbrăvița 1976 Rusu Simion
401. Matei Aurel 1926 Oradea 1976 Rusu Simion
402. Matei Victoria 1929 Tămășești 1976 Rusu Simion
403. Teglaș Viorica 1933 Baba Novac 1976 Rusu Simion
404. PopGrigore-Mircea 1956 Tg. Lăpuș 1976 Rusu Simion
405. PustaiPetru-Teofil 1959 Seini 1976 Rusu Simion
406. MureșanGeta-Doina 1958 Baia Mare 1976 Rusu Simion
407. Cuc Marieta 1957 Chiajd 1976 Rusu Simion
408 Oanța Florica 1959 Ardusad 1976 Rusu Simion
409. Alvary Cornelia 1959 Baia Mare 1976 Rusu Simion

 

410 Dudaș Mitraș 1957 Sarasău 1976 Rusu Simion
411. Ghiurco Iuliana 1940 Ciocmani 1967 M. Brusturean
412. GhiurcoAlexandru 1934 Domnin 1954 Ioan Bălănean
413. Ghiurco Lucreția 1933 Domnin 1954 Ioan Bălănean
414. Prodan Maria 1902 Brebi 1920 Ioan Bălănean
415. Tincu Ioan 1937 Sat Șugatag 1957 M. Reștea
416 Tincu Ileana 1945 Sat Șugatag 1962 M. Reștea
417. Păușan Anghelina 1955 Agrij 1973 Alexandru Taloș
418. Lucacel Livia 1953 Somes Odorhei 1971 A. Bulzan
419. Morar Ștefan 1953 Medieșu Aurit 1975 St. Nagy
420. Morar Ana 1954 Săliștea 1974 Latiș Gavril
421. Ionac Veronica 1955 Căpâlna 1974 Ionel Mânzat
422. Iepurar Maria 1951 Jac 1974 Hușan Mhiai
423. Rus Elvira 1959 Jibou 1977 Rusu Simion
424. Ianoș Daniel-Alexandru 1958 Baia Mare 1977 Rusu Simion
425. Ardelean Silvia 1964 Cristur 1977 Rusu Simion
426. Mateescu Paul 1957 Baia Mare 1977 Rusu Simion
427. Cuc Mirela 1961 Baia Mare 1977 Rusu Simion
428. Pustai Nicolae 1960 Seini 1977 Rusu Simion
429. Drăgan Lidia 1959 Jibou 1977 Rusu Simion
430. Tânc Vasile 1950 Gârdani 1977 Rusu Simion
431. Pop Marioara 1954 Bârsa 1977 Rusu Simion
432. Bel Vasile 1956 Rohia 1977 Rusu Simion
433. MureșanMarioara 1955 Chiejd 1977 Rusu Simion
434. Ianoș Dumitru 1957 Baia Mare 1977 Rusu Simion
435. Antal Carol 1960 Băgara 1977 Rusu Simion
436. OanțaSalonica-Silvia 1962 Baia Sprie 1977 Rusu Simion
437. Muscan Viorel Râturi 1977 Rusu Simion

 

438. Seletchi Eliza 1959 Baia Mare 1977 Rusu Simion
439. Seletchi Eugen 1960 Baia Mare 1977 Rusu Simion
440. Matei Veta 1963 Băsăști 1977 Rusu Simion
441. Buruian Dorel 1958 Oarța de Sus 1977 Rusu Simion
442. Ardelean Maria 1923 Baia Mare 1977 Rusu Simion
443. Dobrican Valeria 1928 Groși 1977 Rusu Simion
444. Hotca Gruia 1938 Baia Mare 1977 Rusu Simion
445. Hotca Voichița 1944 Dumbrăvița 1977 Rusu Simion
446. Rad Maria 1920 Coruia 1977 Rusu Simion
447. Petreuș Nicolae 1923 Bârsana 1977 Rusu Simion
448. Petreuș Maria 1941 1977 Rusu Simion
449. Onea Sabin 1930 Asuaju de Jos 1977 Rusu Simion
450. Onea Elena 1938 Baia Mare 1977 Rusu Simion
451. Oanța Nicolae 1956 Gerăușa 1977 Hușanu Mihai
452. Coza Rozalia 1910 Lucăcești 1963 Pop Mihai
453. Pop Livia 1960 Letca 1977 Mânzat Ionel
454. Zaharia Lidia 1954 Jac 1974 Hușanu Mihai
455. Chereji Saul 1954 Cehei 1974 Taloș Alexandru
456. Ghyory Silvia 1955 Domnin 1976 Ilieș Ioan
457. Tânc Cornelia 1956 Sălsig 1978 Ilieș Ioan
458. Vâț Ioan 1950 Olboc 1978 Rusu Simion
459. Rus Teodor 1947 Băsăști 1979 Rusu Simion
460. Rus Rozalia 1955 Oarța de Sus 1975 Talpoș Vasile
461. Juratoni Victor 1951 Mâtnicul Mic 1973 Turcu Teodor
462. Juratoni Melania 1955 Poienile de subMun 1976 Turcu Teodor
463. Bontea Maria 1924 Seini 1939 Kovacs Iuliu
464. Pop Ioan 1955 Jibou 1978 Rusu Simion
465. Andrecuț Marian 1942 Gârdani 1978 Rusu Simion
466. AndrecuțArgentina 1947 Gârdani 1978 Rusu Simion

 

467. Lupșa Ioan 1916 Firiza 1978 Rusu Simion
468. Chira Petru 1928 Desești 1959 Luca
469. Chira Ana 1936 Livada 1959 Luca
470. Băbaș Terezia 1925 Gârdani 1979 Rusu Simion
471. Stuparu Sision 1923 Satu-Lung 1979 Rusu Simion
472. Mesaroș Victor 1912 Mocira 1979 Rusu Simion
473. Uglar Maria 1932 Vișeul de Jos 1947 Mondocea
474. Sabău Isai 1958 Jac 1979 Miheț Traian
475. Banaurs Elena 1955 Baia Mare 1979 Hușanu Mihai
476. Tuns Ioan 1956 Sici 1975 Bulzan SimionAndr
477. Tuns Rodica 1957 Giulești 1977 Rusu Simion
478. Covaci Ligia 1959 Dej 1978 Mânzat Ionel
479. Sfărcuș Susana 1949 Copalnic 1961 Zaharie Vasiliu
480. Mich Mihai 1941 Sat Iapa 1951 Reștea Moise
481. Mich Parasca 1935 Sat Șugatag 1951 Reștea Moise
482. Păușan Ștefan 1930 Agrij 1957 Bunaciu Avram
483. Păușan Elena 1928 Agrij 1957 Bunaciu Avram
484. Păușan Anghelina 1903 Agrij 1957 Bunaciu Avram
485. Banaurs Ghizela 1928 Cavnic 1944
486. Ballu Alexandru 1931 Pericei 1957
487. Sabău Maria 1929 Covasna 1944 Ștefi
488. Vasile Aneta 1926 Brăila 1950
489. CosmaTupiță-Marieta 1963 Baia Mare 1980 Rusu Simion
490. Bel Aurelia 1955 Cuceu 1974
491. Tămășan Monica 1968 Baia Mare 1985 Rusu Simion
492. Oanța Radu 1964 Baia Sprie 1985 Rusu Simion
493. Oanța Mia 1963 Giulești 1983 Rusu Simion
494. Glodici Marina 1960 Baia Mare 1980 Rusu Simion
495. Bota Radu 1964 Baia Mare 1980 Rusu Simion

 

496. Țânța Marta 1914 Dumbrăvița 1976 Rusu Simion
497. Morariu Teodor 1951 Baia Mare 1980 Rusu Simion
498. Nechita Felicia 1930 Tranis 1980 Mânzat Ionel
499. MureșanMarioara 1965 Baia Mare 1984 Rusu Simion
500. Sabău Camelia 1963 Baia Mare 1980 Rusu Simion
501. Cornea Daniel 1960 Caransebeș 1980 Mareș
502. Cornea Lidia 1964 Baia Mare 1980 Rusu Simion
503. Covaci Ioan 1958 Săliște Băsăști 1981 Gug Ioan
504. Avram Arghur 1959 Șomcuta 1981 Gug Ioan
505. Sfărcuș Traian 1948 Buzești 1981 Gug Ioan
506. Avram Ana 1960 Fodora 1983 Rusu Simion
507. Tarța Gheorghe 1964 Baia Mare 1980 Rusu Simion
508. Tarța Smaranda 1964 Baia Mare 1982 Noghy Fănică
509. Chiș Silvia 1961 Domnin 1982 Noghy Fănică
510. Modoc Gheorghe 1947 Satu Mic 1982 Noghy Fănică
511. Modoc Elena 1947 Eriu Sâncrai 1982 Noghy Fănică
512. Varga Ioan 1935 Huta 1983 Rusu Simion
513. Varga Irina 1925 Negrilești 1983 Rusu Simion
514. Drule Mircea 1963 Sălsig 1983 Rusu Simion
515. Drule Lidia 1965 Sighet 1983 Rusu Simion
516. Lucuț Grigore 1959 Turț 1986 Rusu Simion
517. Lucuț Domnica 1968 Medieș -Râturi 1985 Rusu Simion
518. PoprițanGheorghe 1932 Nepos 1984 Rusu Simion
519. Poprițan Dochița 1927 Poiana 1984 Rusu Simion
520. Bodor Viorica 1940 Băsăști 1984 Rusu Simion
521. Mich Zamfira 1966 Mediaș -Râturi 1984 Rusu Simion
522. Moșuț Ioan 1914 Berința 1984 Rusu Simion
523. Romocea Dorina 1963 Baia Mare 1984 Rusu Simion
524. Breban Florica 1934 Bicaz 1983 Rusu Simion

 

525. Birtaș Valentin 1966 Căpâlna 1983 Rusu Simion
526. Muscan Ana 1970 Mediaș -Râturi 1985 Talpoș Vasile
527. Mich Mihai 1967 Giulești 1985 Rusu Simion
528. Cuc Maria 1951 Lucăcești 1985 Rusu Simion
529. Mărcuș Nicoleta 1965 Baia Mare 1988 Talpoș Vasile
530. Holhoș Maria 1959 Baia Mare 1978 Rusu Simion
531. Mărcuș Rodica 1948 Baia Mare 1966 Taloș Alexandru
532. Zaharie Mihai 1931 Oarța de Sus 1950 Miclăuș Nicolae
533. Zaharie Emilia 1932 Săliște Băsăști 1960 Dragu Petru
534. SomeșanAlexandru 1934 Baia Mare 1985 Rusu Simion
535. Someșan Ana 1938 Chiuzbaia 1985 Rusu Simion
536. Lăcătuș Rozalia 1922 Surduc 1985 Rusu Simion
537. Naghi Lea -Rafila 1930 Brebi 1981 Rusu Simion
538. Silaghi Viorica 1930 Petroșani 1981 Cocar Beniamin
539. Nicoară Floarea 1982 Naghy Ștefan
540. Nemeth Aranka 1964 Buza-Cluj 1980 Mânzat Ionel
541. Panțiru Octavian 1965 Baia Mare 1989 Talpoș Vasile
542. Panțiru Mihaela 1973 Baia Mare 1989 Talpoș Vasile
543. Lupșa Elisabeta 1970 Baia Mare 1990 Rusu Simion
544. Miclăuș Adriana 1971 Baia Mare 1989 Talpoș Vasile
545. Taloș Adriana 1965 Baia Mare 1989 Talpoș Vasile
546. Drăgan Georgeta 1968 Baia Mare 1988 Talpoș Vasile
547. Drăgan Gheorghejun. 1973 Baia Mare 1989 Talpoș Vasile
548. DrăganClaudia-Mercea 1971 Baia Mare 1989 Talpoș Vasile
549. Matei Dan 1967 Baia Mare 1988 Rusu Simion
550. Matei MariaAurelia 1974 Baia Mare 1990 Talpoș Vasile
551. Pocol Ioan 1973 Baia Mare 1989 Talpoș Vasile
552. Pocol Emanuela 1972 Baia Mare 1989 Talpoș Vasile

 

553. Zaharia Gabriela 1972 Baia Mare 1989 Talpoș Vasile
554. Oanța Remus 1972 Baia Mare 1988 Talpoș Vasile
555. Andreciuc Ioan 1972 Baia Mare 1990 Rusu Simion
556. Hotea Diana 1969 Baia Mare 1989 Talpoș Vasile
557. Conț Teofil 1931 Coruia 1990 Rusu Simion
558. Bota Ileana 1970 Baia Mare 1988 Talpoș Vasile
559 Tincu NarițaAnuța 1970 Ocna Șugatag 1989 Talpoș Vasile
560. Andrecuț Marius 1969 Baia Mare 1986 Rusu Simion
561. Chiș Vasile 1960 Săliștea de sus 1988 Talpoș Vasile
562. Muscan Mircea 1964 Medieș-Râturi 1988 Rusu Simion
563. Rusu Alexandru 1926 Valea Loznei 1988 Hușan Mihai
564. Rusu Viorica 1929 1988 Hușan Mihai
565. Mich Elena 1969 Mișca 1989 Talpoș Vasile
566. Zaharia Ioan 1961 Baia Mare 1989 Talpoș Vasile
567. Zaharia Rodica Mireșu Mare
568. Bălănean Dorin 1988 Rusu Simion
569. Bălănean Corina 1966 Baia Mare 1989 Talpoș Vasile
570. Șimon Maria 1930 Valcăul de Jos 1988 Ilieș Ioan
571. Iuhas Mihai 1944 Baia Mare 1989 Talpoș Vasile
572. Iuhas Elena 1951 Baia Mare 1988 Rusu Simion
573. Dochița Maria 1943 Baia Mare 1986 Rusu Simion
574. Amota Simona 1968 Baia Mare 1986 Rusu Simion
575. Amota Maria 1942 Dodin-Rocaș 1988 Rusu Simion
576. Rusu Emilia 1965 Bistrița 1988 Rusu Simion
577. Conț Vasile 1958 Baia Mare 1989 Talpoș Vasile
578. Conț Elena 1970 Baia Mare 1988 Talpoș Vasile
579. Conț Livia 1968 Săcălășeni 1990 Talpoș Vasile
580. Pop Nela 1972 Jibou 1990 Talpoș Vasile
581. Tincu Ioan 1968 Giulești 1988 Talpoș Vasile

 

582. Tincu Simona 1972 Baia Mare 1990 Rusu Simion
583. Buciu Alexandru 1954 Chechiș 1988 Talpoș Vasile
584. Buciu Maria 1957 Chechiș 1988 Talpoș Vasile
585. Dragoș Gherasim 1956 Desești 1988 Talpoș Vasile
586. Dragoș Emilia 1962 Mâneu 1988 Talpoș Vasile
587. Onofrei Irina 1922 Copalnic 1988 Rusu Simion
588. Miclea Teofil 1934 Copalnic 1988 Rusu Simion
589. Bambuc Elena 1934 Văleni 1988 Rusu Simion
590. Pâjevschi Ana 1929 Chechiș 1988 Rusu Simion
591. Moldovan Maria 1910 Gârdani 1988 Rusu Simion
592. Balla Alexandru 1931 Pericei 1975
593. Mărincaș Elena 1964 Târgu Lăpuș 1989 Talpoș Vasile
594. (Mureșan)ZahMariana 1972 Baia Mare 1989 Talpoș Vasile
595. Gyori Elena 1932 Chechiș 1989 Talpoș Vasile
596. Bacsai Clara 1956 Jibou 1989 Talpoș Vasile
597. Pavel Rozalia 1910 Baia Mare 1989 Talpoș Vasile
598. Roman Angela 1972 Baia Mare 1990 Talpoș Vasile
599. Nemeth Robert 1966 Baia Mare 1990 Talpoș Vasile
600. Albert Ioan 1963 Baia Mare 1990 Rusu Simion
601. Felecan Otilia 1968 Baia Mare 1990 Rusu Simion
602. Someșan Ioan 1972 Baia Mare 1990 Rusu Simion
603. Birtaș Simona 1974 Poiana Blenchi 1990 Rusu Simion
604. (Birtaș)PopViorica 1972 Poiana Blenchi 1990 Rusu Simion
605. Benea Mihai 1933 Fântânele-Suceava 1990 Rusu Simion
606. Butică Gheorghe 1943 Sisești 1990 Rusu Simion
607. Cânța Irimia 1932 Satu Nou de Sus 1990 Rusu Simion
608. Cânța Veronica 1943 Satu Nou de Sus 1990 Rusu Simion
609. Cărăușan Dan 1964 Baia Mare 1984 Duțu Vasile
610. Cărăușan Dina 1968 Seini 1990 Rusu Simion

 

611. GhiurcoConstantin 1935 Domnin 1990 Rusu Simion
612. Suciu Viorica 1927 Seini 1990 Rusu Simion
613. Moisa Iuliana 1934 Oarța de Sus 1990 Rusu Simion
614. Ciceu Pavel 1922 Baia Mare 1990 Rusu Simion
615. Ciceu Iuliana 1927 Coruia 1990 Rusu Simion
616. Toma Dumitru 1936 Turnu Măgurele 1990 Rusu Simion
617. Toma Mara 1935 Decebal 1990 Rusu Simion
618. Tivadar Petru 1936 Sighet 1987
619. Tivadar Eva 1936 Remetea 1987
620. Szaraz) AndrecuțCarmen 1972 Baia Mare 1990 Rusu Simion
621. Burghelea Ioana 1941 Baia Mare 1990 Rusu Simion
622. Pricop Virgil 1937 Ferneziu 1990 Rusu Simion
623. Pricop Lucreția 1930 Coruia 1990 Rusu Simion
624. Tabac Eugenia 1931 Bacău 1990 Rusu Simion
625. Tabac Silvia 1939 Satu Mare 1990 Rusu Simion
626. Buzatu Marin 1952 Malu Mare -Dolj 1975 Ciupuligă
627. Bânjan Ioan 1959 Rugășești 1978 Mânzat Ionel
628. Bânjan Veronica 1960 Gâlgău 1979 Mecea Augustin

Bibliografie

Cărți

Bel, Vasile, Lupta credinței, Dej: Editura Astra, 2010. Bunaciu,  Ioan,  Istoria  Bisericilor  Baptiste  din  Romania, Oradea: Eăclia, 2007.

Ioan Bunaciu, Istoria Răspândiri Credinței baptiste in Romania, București:  Uniunii  Comunităților  Creștine ,1981

Conțac, Emanuel, Dilemele fidelității, Condiționări culturale și teologice în traducerea Bibliei, Cluj-Napoca: Editura Logos, 2011.

Costea, Simion, O viată de slujire, SUA: Vestea  Buna, 1992.

Eliade, Mircea, Istoria credințelor și ideilor religioase vol. 2, Chișinău: Universitas, 1992.

Petru, Grel, Studiu Monografic cu privire la Credința Baptistă în județul Maramureș, 1998.

Popovici,     Alexa, Istoria Baptiștilor din Romania 1856-1989, Oradea: Făclia, 2007.

Ioan Bunaciu, Istoria Baptiștilor din Romania Vol. II. 1919-1944, București: Uniunii Comunităților Creștine ,1981

Rămureanu, Ioan, Istoria Bisericească universala, manual pentru institutele teologice, București: Ed. Institutului Biblic si de misiune Ortodoxă, 1975.

Silveșan, Marius, Bisericile Creștine Baptiste din România între persecuție,     acomodare     și     rezistență (1948-1965), Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun, 2013.

Arhive

Direcția Generală a Arhivelor Statului din Baia Mare – Inspectoratul Teritorial al Cultelor, dosar 4/1952.

Direcția Generală a Arhivelor Statului din Baia Mare – Inspectoratul Teritorial al Cultelor, dosar 11/1955 – tabel nominal.

Direcția Generală a Arhivelor statului din Baia Mare – Inspectoratul Teritorial al Cultelor, Dosar 35, evidențele statistice pe Culte, 1961.

Direcția Generală a Arhivelor statului din Baia Mare – Inspectoratul Teritorial al Cultelor, dosar 35. Evidențele statistice pe Culte, dosar 75/1973.

Direcția Generală a Arhivelor Statului din Baia Mare – Inspectoratul Teritorial al Cultelor – Pentru uz intern. Situația Cultelor din județul Maramureș, dosar 223/03.04.1974.

Arhivele Statului, Pretura Plășii Baia Mare, dosar nr. 228, Rapoarte ale primarilor privind starea de spirit a populației și modul în care sunt primate și aplicate Legile, 1949.

Arhivele Naționale Direcția jud. Maramureș, Fond nr. 507 INU nr. 1095, Inspectoratul Teritorial al Cultelor jud. MM, registru nr. 4.

AUBR, Fond Fișe personale ale păstorilor.

AUBR, Fond Coresp. D191, Rezoluția Serviciilor Divine 1954.

AUBR. Fond Coresp. D147, Corespondență Uniune către Com. Baia Mare, 1951-1954, Ghiță Alexandru.

AUBR, Fond Corespondență, Dosar 45/1978.

Arhivele Naționale, Direcția Județeană Bistrița-Năsăud, Fond, Inspectoratul de stat pentru culte, Dosar 3/E Documentar, Neoprotestante 1971.

Reviste și Periodice

Călăuza, supliment la revista Farul creștin, Anul I. Nr .1, 1 ianuarie 1935.

Farul Creștin, nr. 9, 5 martie 1938.

Farul Creștin, anul IV, Nr. 17-18,1-15 sep. 1936.

Farul Creștin – anul I. Nr.12, 15.06.1933.

Farul Creștin, August 1938.

Farul Creștin, anul XV. Nr.11, sâmbătă 16. Martie 1946.

Farul Creștin, anul VII, nr. 27, din 8 iulie 1939.

Farul Creștin, anul V, nr. 1, din 1 ian. 1937.

Farul Creștin, anul VI, nr. 16-17, din 23-30. Apr. 1938.

Farul Creștin, anul IV nr. 2, 15.01.1938.

Farul Creștin, nr. 38-39, 1938.

Farul Creștin, anul VII, nr. 27, 8 iulie 1939.

Farul Mântuirii, nr. 4, februarie 1929.

Farul Mântuirii, Anul XI. nr.18-20, 15-30 octombrie 1930.

Farul Mântuirii, din 1 Ianuarie 1932.

Farul Mântuirii, anul X. Nr. 20, 24 decembrie 1929. Farul Mântuirii, anul X. nr. 20-24, Decembrie 1928. Farul Mântuirii, Anul XIII. Nr. 1, 1 ianuarie 1932.

Farul Mântuirii, Anul XI. Nr. 23, 1 decembrie 1930.

Farul Mântuirii, Anul XI, Nr.7-8, 1 și 15 aprilie 1930.

Glasul Adevărului, Organ Oficial al Uniunii Baptiste din România, anul I. nr.15, Arad, 3 Septembrie 1932.

Glasul Adevărului, Anul I. nr.10, Arad, sâmbătă 30 iulie 1932.

Glasul Adevărului, sâmbătă 28 Mai 1932.

Glasul    Adevărului,    sâmbătă, 4 iunie  1932. Glasul Adevărului, sâmbătă 28 mai 1932.

Glasul Adevărului, sâmbătă 4 iunie 1932 și sâmbătă 11 iunie 1932.

Îndrumătorul Creștin Baptist, iunie-iulie 1950. Îndrumătorul Creștin Baptist, martie – aprilie, 1951. Îndrumătorul Creștin Baptist, 15 sept. 1948.

Îndrumătorul Creștin Baptist, Anul IV Nr. 3, Martie 1948.

Îndrumătorul Creștin Baptist, 1-15 noiembrie 1948.

Lumina, Anul IV. Nr.2 1932, revista oficială a Comunității Bisericești Baptiste Române Oradea.

Lumina, Anul II. Nr.1. 1930, revista oficială a Comunității Bisericești Baptiste Române Oradea.

Diverse

Registru de procese verbale, Proces verbal, nr. 1. Registru de procese verbale, Proces verbal 5.

Registru de procese verbale, Proces verbal 13. Registru de procese verbale, 22.VI.1980-11.12.1983.

Blog – Emanuel Conțac –  06.05.2014 http://vaisamar.wordpress.com/2014/04/20/trecute-vieti-de-doamnei-si-domnite-povestea-printesei-ralu-callimachi/

Cântările Evangheliei – București, 1969. Cântările Evangheliei – București, 2003.

Cântările Evangheliei – Arad, 1944.

Cântările Evangheliei – București, 2003, cântarea 190. Calendarul Poporului Creștin Baptist,1942.

Calendarul Poporului Creștin Baptist, 1944.

Caragiale, Ion Luca, O scrisoare pierdută, Actul II, Scena XIII.

Patapievici, H.-R., „Despre dovezile existenței lui Dumnezeu și rugăciune. Cazul fraților Pascal”, conferință, Cluj: Octombrie 30, 2013.

Informații primite de la Maria Elisabeth Hotz, nepoata fratelui Vasile Dragoș.

Informații primite de la Ana Margareta, sora fratelui Coloman Gallic.

Mesajul rostit de fratele Rusu Simion în data de 17.04.1964 la înmormântarea fr. Bălănean Ioan.

Note de subsol:
93 Alexa Popovici, Istoria Baptiștilor din Romania 1856-1989, p. 495.

94Bunaciu, Istoria Răspândirii Credinței baptiste în Romania pp.225- 226.

95Grel Petru,Studiu Monografic, p. 48.