De ce sunt calvinist – Partea 8

128
views

de Phil Johnson

… şi de ce fiecare creştin este un fel de Calvinist.

Partea 8: Pentru a sumariza…

Am luat nută de cinci adevărui importante implicate în opt cuvinte din 1 Ioan 4:19 („Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi”). Am aliterat cele cinci implicații din acel text pe care le-am subliniat pentru voi, dar dacă le dați nume puţin diferite, ele se pronunță TULIP (în Engleză înseamnă lalea, n. tr.):

  • Perseverența stării noastre căzute – aceasta este doctrina Depravării Totale.
  • Prioritatea harului alegător al lui Dumnezeu – aceasta este doctrina Alegerii Unice Necondiționate
  • Particularitatea lucrării Sale mântuitoare – care, aşa cum a văzut, necesită doctrina care este adesea numită Ispășirea Limitată.
  • Puterea eliberării iubitoare a Lui – care, încă o dată, este doctrina Harului Irezistibil.
  • Perseverenţa planului său răscumpărător – care nu este nimic alta decât doctrina Perseverenței.

Poate că tu eşti unul din acei oameni care nu dorește să fie menționat ca fiind Calvinist sau Arminian. Dar adevărul este că, dacă tu eşti creştin într-un fel, tu deja afirmi principiul fundamental din fiecare dintre aceste adevăruri. Tu știi deja în adâncul inimii tale că tu nu ai fost născut din nou pentru că erai superior moral față de vecinii tăi necredincioși. Tu erai vrednic de mânia lui Dumnezeu la fel ca şi ei (Efeseni 2:1, 3). Potrivit lui Efeseni 2:4-6, a fost Dumnezeu cel care te-a înviat şi ți-a arătat o milă specială – şi de aceea tu eşti un credincios. Tu deja ştii aceasta în inima ta. Tu de fapt nu crezi că ai adunat credinţă şi ai venit la Cristos în puterea ta şi prin propriul tău liber arbitru neajutat. Tu de fapt nu crezi că eşti superior moral față de oamenii care nu cred. De aceea tu trebuie să vezi, undeva în sufletul tău, că Dumnezeu ți-a dat un har special pe care El nu l-a arătat în mod necesar tuturor.

Tu de asemenea crezi că Dumnezeu este absolut suveran peste toate lucrurile. Știu că tu crezi aşa, pentru că tu te bazezi pe promisiunea din Romani 8:28. Şi acea promisiune nu ar însemna nimic dacă Dumnezeu nu ar fi în controlul fiecărui detaliu a tot ceea ce se întâmplă. Dacă El nu este în controlul a tuturor lucrurilor, atunci cum ar putea El să lucreze toate lucrurile pentru bine?

Nu este nimic mai Biblic decât aceste doctrine care sunt în mod obişnuit etichetate ca fiind Calvinism.

Mai departe, tu te rogi pentru cei pierduți, ceea ce înseamnă în inima ta, că tu crezi că Dumnezeu este suveran peste mântuirea lor. Dacă tu nu ai fi crezut cu adevărat că El era suveran peste mântuirea lor, tu ai înceta să te rogi pentru cei pierduți şi ai începe să faci orice ai putea în schimb să-i împingi pe oameni în împărăție fie prin cârlig fie prin cârjă. Dar tu știi că aceasta ar fi nebunie. Şi tu te rogi pentru alte lucruri, de asemenea, nu-i aşa? Tu te rogi ca Dumnezeu să schimbe inima acestei persoane, sau să schimbe circumstanţele acelei probleme. Acesta este pur Calvinism. Când noi mergem la Dumnezeu în rugăciune, noi ne exprimăm credinţa noastră în suveranitatea Lui față de circumstanţele din viețile noastre.

Tu chiar crezi că Dumnezeu operează suveran în administrarea întregii Lui providențe. Tu spui lucruri precum, „Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.” (Iacov 4:15) – pentru că în inima ta tu crezi că Dumnezeu lucrează toate lucrurile după sfatul voii Lui (Efeseni 1:11), şi că nimic nu se întâmplă despărțit de voia Lui.

Nu este nimic mai Biblic decât aceste doctrine care sunt în mod obişnuit etichetate ca fiind Calvinism. Într-un sens, este o rușine că lor li s-a dat un nume extra-Biblic, pentru că aceste adevăruri sunt chiar esenţa a ceea ce învață Scriptura. Chiar esenţa din Calvinism nu este mai clar afirmată decât în cuvintele simple din versetul nostru: „Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi.”

© 2008 de Phil Johnson
Director Executiv
Har vouă