Puterea rugăciunii (partea 5)

0
views

Damian Ionde Damian Ion

PRINCIPALELE RUGĂCIUNI ALE APOSTOLULUI PAVEL

Scrierile lui Pavel sunt pline de experienţa rugăciunii, lecţii ale rugăciunii şi roadele acesteia. Comunicarea personală a lui Pavel cu Dumnezeu a fost deosebit de fructuoasă.

Rugăciunea convertirii

Prima rugăciune a lui Pavel întâlnită în Noul Testament este înregistrată în Faptele Apostolilor 9:6. Aceasta ocupă un loc principal în viaţa lui Pavel şi poate fi intitulată “prima rugăciune a noului convertit la creştinism.”

“Cine eşti tu, Doamne? … Tremurând şi plin de frică, el a zis: Doamne ce vrei să fac? …” (Faptele Apostolilor 9:5–6). Aceste două propoziţii ale rugăciunii au fost cele mai simple pe care le–a rostit vreodată Pavel în rugăciune, dar acestea i–au adus naşterea din nou. A fost conversaţia care i–a schimbat numele din Saul în Pavel şi în acelaşi timp, i–a schimbat viaţa. A încetat a mai persecuta Biserica lui Hristos şi a conştientizat faptul că Dumnezeu l–a ales să–L slujească urmându–L pe Domnul Isus Hristos. Astfel Pavel a fost gata să fie instrumentul cu ajutorul căruia Dumnezeu a scris mai mult de jumătate din conţinutul Noului Testament. Pentru lumea secolului XXI devine clar faptul că această simplă rugăciune a zguduit primul secol, însă rezultatele ei continuă să cutremure întreaga lume.

Saul înaintea primei rugăciuni este regăsit în Faptele Apostolilor 7:57; 8:1 ca fiind implicat in uciderea lui Ştefan. El cere Sinedriului autoritatea oficială de a persecuta pe cei creştini, apoi perseverând devine strălucitor în această nouă funcţie.

Înainte de convertirea sa, Pavel numea Creştinismul “calea”, însă cu siguranţă că el nu ştia că tocmai împlinea cuvântul lui Hristos din Evanghelia după Ioan 14:6: “Eu sunt calea” şi de fapt îl persecuta pe fiul lui Dumnezeu.

Dumnezeu oprindu–l pe Saul onora rugăciunea lui Ştefan (Faptele Apostolilor 7:59–60). Dumnezeu era singurul care îl mai putea opri pe Saul şi a făcut–o. Dumnezeu îl strigă pe Saul de două ori: “Saule, Saule!”, uni comentatori biblici consideră că din cauza păcătoşeniei sale, alţii interpretează chemarea dublă a lui Saul ca fiind una pentru mântuire, iar alta pentru slujire.  În această nouă împrejurare creată, Saul se ruga cu adevărat pentru prima dată în viaţa lui şi numai răspândea în jurul lui frica şi masacrul.

Odată descoperit de Dumnezeu, Saul începe să plângă pentru prima dată în rugăciune. El pune două simple întrebări: “Cine eşti Tu, Doamne?”, “Doamne, ce vrei să fac?”, evidenţiind că avea o rugăciune personală directă şi din inimă. Deşi era o rugăciune confuză, Dumnezeu răspunde la ea.

Se poate afirma că cele două întrebări conţin esenţialul rugăciunii, iar restul derivă sau izvorăsc din acestea. Ele atrag după sine mărturisirea, închinarea şi lauda, toate acestea reies în mod natural când creştinul meditează profund la “Cine este Hristos?” Când El este Domnul creştinului, acesta îl va adora, rugăciunea adevărată ne face să înţelegem că suntem în prezenţa lui Dumnezeu.

Din alt punct de vedere aceasta nu era prima rugăciune a lui Saul. El fiind un lider religios deosebit de zelos cu siguranţă practicarea rugăciunii nu îi era străină. El nu s–a mai rugat, însă urmând exemplul fariseilor; îşi recita, memora şi deseori practica rugăciunea în faţa oglinzii.

Dumnezeu a început să asculte rugăciunea lui Saul atunci cand acesta a devenit cinstit cu El şi s–a pocăit de păcatele sale. (Faptele Apostolilor 9:4) Saul nu a putut să vadă şi să înţeleagă cine este Dumnezeu până când nu şi–a rezolvat problema vieţii sale.

Dumnezeu ştia totul despre Saul chiar dacă acesta nu avusese o rugăciune reală. Dumnezeu ştia numele lui şi mai ştia cu ce se ocupa “pentru ce mă prigoneşti?” Dumnezeu ştia mai multe despre Saul decât acesta ştia despre el.

Înainte de prima sa rugăciune Saul era mândru şi plin de sine, dar după aceasta sufletul i–a fost sensibilizat şi a devenit un apărător a lui Hristos şi al creştinilor.

Rugăciunea a schimbat viaţa lui Saul.

Va urma