Fii pregătit pentru misiune

0
views

Damian Ionde Damian Ion

 

Slujitorul creştin trebuie sa inteleaga voia lui Dumnezeu pentru slujirea sa. Astfel, va ajunge sa inteleaga atât viziunea, cat si strategia pentru lucrarea la care Dumnezeu îl cheamă. Biblia descrie relaţia credinciosului cu voia lui Dumnezeu: se roagă ca voia lui Dumnezeu sa se facă, Matei 6:10; se roagă ca lucrurile sa se întâmple prin voia lui Dumnezeu, Faptele Apostolilor 18:21, Romani 15:31-32, 1Corinteni 16:7, Iacov 4:13-15; se supune voii lui Dumnezeu, Faptele Apostolilor 21:14.

Ce atitudine trebuie sa avem fata de voia lui Dumnezeu? trebuie sa-I cunoaştem voia, Coloseni 1:9; trebuie sa-I înţelegem voia, Efeseni 5:17; trebuie sa alegem sa facem voia Lui, Ioan 7:17, Psalmul 40:8, 143:10, Matei 12:50; trebuie sa-I acceptam voia prin supunerea noastră, Romani 12:2; trebuie sa stăruim in voia Lui, Coloseni 4:12.

Evanghelia  după Marcu Îl prezintă pe Domnul Isus ca venind sa slujească, Marcu 10:45 „Căci Fiul Omului n-a venit sa I se slujească, ci El sa slujească, si sa-Si dea viata ca răscumpărare pentru mulţi!” Apostolul Pavel se prezintă ca fiind un rob al Domnului Isus. Cuvântul „rob”, folosit de apostolul Pavel, vine din grecescul „doulos” care înseamnă sclav. Acest termen indica statutul cel mai de jos, „ULTIMUL SCLAV DINTRE SCLAVI”, cel care se supune pe sine însuşi voinţei stăpânului. (Rom.1:1).

  • Sa slujeşti lumea nu foloseşte la nimic, ci dimpotrivă este periculos! Matei 16:26-27
  • Sa slujeşti doar lui Dumnezeu, aşa este Biblic! Matei 4:10
  • Sa slujeşti urmându-L pe Domnul Isus! Ioan 12:26
  • Sa slujeşti din lăuntrul fiinţei tale! Romani 1:9
  • Sa slujeşti lui Dumnezeu in ciuda ofertei lumii! Filipeni 3:3
  • Sa slujeşti pe pamant ca sa poţi sluji si in cer! Apocalipsa 7:13-17
  • Sa slujeşti ca un rob a lui Dumnezeu pe pamant, ca sa fii un rob binecuvântat in Imparatia Sa! Apocalipsa 22:3

Pericole pe care trebuie sa le evite slujitorul creştin: aroganta, 1Pet.5:3; cearta, Tit 1:7; descurajarea, 2Cor.4:8-9; nesinceritatea, Filip.1:15-16; denaturarea adevărului, 2Cor.11:3-15; necredincioşia, Mat.24:48-51.

Calificările slujitorului creştin: sa fie in stare sa invete pe alţii, 1Tim.3:2; curajos, Fapte.20:22-24; harnic, 1Cor.15:10; credincios, Rom.15:17-19; imparţial, 1Tim.5:21; plin de râvna, 2Cor.10:12-16; blând, 2Tim.2:25; ascultător, Fapte.16:9-10; perseverent, 2Cor.11-23-33; se roagă, Fapte.6:4; sincer, 2Cor.4:1-2; umplut cu Duhul Sfânt, Fapte.1:8; studiază Cuvântul lui Dumnezeu, 2Tim.2:15; cumpătat, 1Cor.9:25-27; intelegator, Evrei 5:2; binevoitor, 1Pet.5:2; este un exemplu bun, 1Tim.4:12.